Edad Media -Mondoñedo-

Feitos do noso pasado común
Responder
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Edad Media -Mondoñedo-

Mensaje por serba »

Catedral de Mondoñedo. Siglos IX-XV

"Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo. Transcrición íntegra dos documentos"
D. Enrique Cal Pardo. -Editorial: Consello da Cultura Galega, 1999-


* SÉCULO IX

1: 4/1/871
Os irmáns Cresconio e Belesario fan unha doazón á Basílica de San Martiño, Santiago e Santa María de Belesar en tempos do bispo Rudesindo I de Mondoñedo.

* SÉCULO X

2: 18/7/916
O rei Ordoño II (914-924) e a súa esposa dona Xeloíra danlles ó bispo de Mondoñedo D. Sabarico II (907-922) e á súa igrexa a freguesía de Sta. M.ª de Mogor (Monachorum) e o val de Bares.

3: 13/8/916
O rei Ordoño II outórgalle ó bispo da sé dumiense de S. Martiño as igrexas das Ribeiras do río Miño e O Saviñao, Sta. Mariña de Barro, con Sta. Comba, a de S. Salvador e S. Cristovo, Sta. Ágata, Santiago de Lobeira (Xuvencos), Sta. Baia e S. Xoán de Ribeiras de Miño.

4: 18/5/922
O rei Ordoño II concédelle á igrexa de Mondoñedo a vila Mararia.

5: 18/5/922
O rei Ordoño II concédelle á igrexa de Mondoñedo, sita entre o río Ouro e o Masma, o val de Labrada.

6: 5/7/1002 (¿973?)
Iquilo, conversa, concédelle ó bispo mindoniense Armentario o mosteiro de Sta. Baia de Ermolfi, fundado no territorio de Euve e Masma, baixo o Monte Mondigo, con diversos lugares daquela zona.

7: 22/4/974
Doazón que Apala lles fai á Igrexa de Mondoñedo e ó seu bispo D. Teodomiro da vila Athani na ribeira do regueiro Guade, da vila Curbelarios e parte da vila de Sta. Baia, na faldra do Monte Negro.

* SÉCULO XI

8: 30/6/1095
Vimara Menéndez dóalle ó mosteiro de S. Miguel da Coelleira a terceira parte da igrexa de S. Xiao de Loiba e outra terceira parte da quinta, cos seus homes.

9: 21/8/1096
D. Raimundo, conde de Galicia, e a súa esposa dona Urraca, concédenlles a D. Gonzalo, bispo mindoniense (1071-1108) e á súa igrexa de S. Xiao de Nois as vilas de Trasmonte e Candine.

* SÉCULO XII

10: 28/8/1122
Traslado da concordia que o expresado ano asinaron, por unha parte, D. Diego Xelmírez, arcebispo de Santiago, e, pola outra, o bispo de Mondoñedo, D. Nuno Afonso (1112-1136), sobre os arciprestados de Salagia, Bisancos, Trasancos, Labacengos e Arros.

11: Palencia, 10/7/1124
O rei Afonso VII (1126-1157), xunto con súa nai a raíña D.ª Urraca (1109-1126), fai unha composición entre o bispo de Mondoñedo D. Nuño Afonso e a súa igrexa, por unha parte, e o conde D. Rodrigo Vélaz, pola outra, precisando as parroquias pertencentes a un e ó outro e as relacións co mosteiro de Vilanova de Lourenzá.

12: 1/6/1125
Privilexio do rei D. Afonso VII ó bispo de Mondoñedo D. Nuño Afonso e á súa igrexa valibriense, concedéndolles tódolos bens e posesións tanto da antiga sé de S. Martiño como da nova de Vilamaior (actual Mondoñedo)

13: 21/5/1128
Convenio entre o bispo de Mondoñedo D. Nuño Afonso e o conde D. Rodrigo Vélaz polo que se dividen as terras e posesións pertencentes a un e ó outro. Cede a igrexa de Mondoñedo a metade do mosteiro de Vilanova de Lourenzá e recibe, en compensación, un novo couto.

14: 1143
O bispo de Mondoñedo D. Pelaio I (1136-1154) concédelles ó prior D. Pedro Rodríguez, a seus irmáns e a tódolos que fosen da súa comunidade a igrexa de S. Xoán de Silvosa para o mosteiro de monxes que alí se ía construír baixo a regra de S. Bieito.

15: Peñafiel, 28/10/1156
O emperador Afonso VII confírmalles ó bispo de Mondoñedo D. Pedro I (1155-1167) e ós seus sucesores tódolos coutos tanto antigos coma novos e outorgalle a Vilamaior, actual Mondoñedo, o foro de León, o título de cidade e o dereito de ter feira tódolos primeiros de mes.

16: Lugo, marzo de 1164
O rei D. Fernando II de León concédelle ó conde D. Álvaro o vilar de Coreses, sito en terras de Montenegro, cerca de Elgidi.

17: 23/8/1164
Troco realizado, con consentimento do rei D. Fernando II, entre o conde D. Álvaro, por unha parte, e o bispo D. Pedro, do Cabido da Catedral, por outra, en virtude do cal o primeiro concédelles ó prelado e á súa sé a igrexa de S. Pedro de Mor, a metade da de S. Xurxo de Lourenzá e de S. Martiño de Ferreiros, e este outorgalle a aquel as parroquias de Santiago de Vigo-Ribadeo, Vilaselán e S. Xoán de Piñeira.

18: Santiago de Compostela, 14/4/1165
O rei D. Fernando II concédelle ó conde D. Álvaro a freguesía de S. Pedro de Mor a fin de que el lla poida cambiar ó bispo de Mondoñedo. Concédelle, igualmente, o couto do vilar de Caureses.

19: Tui, 18/3/1170
O rei Fernando II concédelles á sé mindoniense e ó seu bispo D. Xoán (1170-1173) o Castelo de Portela, que debería construírse de novo para que a igrexa o gozase perpetuamente.

20: Salamanca, 10/9/1178
O rei Fernando II manda que se lles restitúan á igrexa de Mondoñedo e ó seu bispo Rabinato tódalas posesións que lle foran usurpadas en tempos dos bispos D. Pedro e D. Xoán, tanto dentro da diocese coma fóra dela, a saber, en terras de Santiago, Lugo, Ourense e Oviedo; aproba a concordia realizada entre o bispo D. Pedro e a condesa D.ª Sancha e confirma tódolos seus dereitos, excepto o Castelo de Portela, que manda derrubar.

21: Zamora, agosto 1179
O rei D. Fernando II de León concédelle ó seu mestre Pelaio Eniguiz, cóengo de Mondoñedo, toda a voz rexia e todo o caritel da igrexa de S. Xurxo de Lourenzá, coa condición de que, despois da súa morte, pase á igrexa de Mondoñedo.

22: Villalpando, xullo 1181
O rei Fernando II, concédelle ó seu notario, o mestre Bernardo, todo o que posuía en Sta. Comba de Duancos, coa condición de que, despois da súa morte, pase á igrexa de Mondoñedo, ó seu bispo Rabinato (1177-1199) e ó Cabido de cóengos.

23: Vilafranca, 25/7/1182
Privilexio do rei D. Fernando II á poboación de Ribadeo para levar a cabo a translación da sé mindoniense desde Vilamaior á expresada poboación de Ribadeo, traspasando o dominio da referida vila a D. Rabinato, bispo de Mondoñedo. No mesmo documento figura o instrumento de venda que o conde D. Rodrigo lles fai ó expresado rei e bispo.

24: Benavente, 8/7/1183
Traslado feito polo notario PEDRO NOVO dun privilexio do rei D. Fernando II, polo que lles devolve á Catedral de Mondoñedo e ó seu bispo D. Rabinato a igrexa de Santiago de Vigo, Sta. M.ª de Vilaselán e S. Xoán de Piñeira, das que foran desposuídos enganosamente os bispos mindonienses, so pretexto dun cambio con outras herdades pertencentes ó patrimonio real.

* SÉCULO XIII

25: Toro, 25/4/1202
O rei D. Alfonso IX de León (1188-1230) concédelles á igrexa de Mondoñedo e ó seu bispo D. Pelaio II de Cebeira (1199-1218) o Castelo de Portela con todo o couto de Vilarente e recibe, en compensación, a vila de Cobelas, Asanza, Vilela, a metade de Cedofeita e a herdade de Bárcena, que o bispo D. Rabinato lle dera ó conde D. Gómez a cambio do Castelo de Folgoso. O monarca recibe, igualmente, o couto de Sta. Baia da Devesa, a vila de Vilaframir, a herdade de Sta. M.ª do Monte e a igrexa de Piñeira coa herdade de Vilaselán.

26: 18/2/1205
LOPE FERNÁNDEZ dóalle ó Cabido da Catedral de Mondoñedo certas herdades situadas en Vilamor, S. Xurxo de Lourenzá, S. Xoán de Vilarente, cunha casa de Vilamaior, para que celebren un aniversario pola súa alma e a da súa dona URRACA PÉREZ, sendo bispo D. Pelaio II de Cebeira.

27: 23/8/ 1207(?)
Carta de venda-doazón que lle fai PEDRO LORENZO a MARTIÑO NÚÑEZ, crego, da herdade de S. Vicente de Marantanes, Sta. Cristina de Nomicio, Sto. Andrés de Varcenela, S. Miguel de Grandal e Santiago de Voado. Proviñan estas herdades de seus pais e do cardeal Arias e de MARTIÑO PÉREZ, chamado Bregancia.

28: Lugo, 24/2/1209
Privilexio do rei Alfonso IX polo que lles concede ó bispo de Mondoñedo D. Pelaio II de Cebeira e á súa sé tódolos muíños que se construísen en Ribadeo. Outórgalle, igualmente, a facultade de conduci-las augas ós muíños de referencia polos lugares que estime convenientes.

29: 18/3/1216
O arcediago de Fonte do Miño e o cóengo GARCÍA PÉREZ outorgan escritura en virtude da cal lle conceden á sé mindoniense todo o que posuían na igrexa de Sta. Baia da Devesa.

30: Vilamaior-Mondoñedo, 11/9/1217
Carta de foro e licencia concedida polo cabido de Mondoñedo, o seu arcediago Pelaio e o seu deán Estevo a favor de tódolos que quixesen vir poboar Vilamaior e o Pumar de Canónica, ós que se lles outorgan os privilexios e foros de León e o dereito ó uso dos montes bravos.

31: Santiago, 20/2/1232
O rei Fernando III (1230-1252) confirma o convenio levado a cabo entre o bispo de Mondoñedo D. Martiño (1219-1248) e o concello de Viveiro en 1223.

32: Vilamaior-Mondoñedo, 2/1/1233
D. Martiño, bispo de Mondoñedo, co consentimento do Cabido, funda unha capelanía perpetua na capela da Santísima Trindade, construída por el no claustro da Catedral, para que un capelán celebre unha misa diaria nela, quen, ó mesmo tempo, debía servir na alberguería (hospital) de Mondoñedo.

33: Ortigueira, "in populatione noua", 11/8/1235
Traslado notarial dunha carta, con catro selos, outorgada por D. RODRIGO GÓMEZ e a súa esposa D.ª MAIOR AFONSO, pola que lle conceden ó bispo de Mondoñedo, D. Martiño, a facenda que tiñan en Ortigueira.

34: Lugo, 6/4/1249
Sentencia arbitrada polo bispo de Lugo, D. Miguel, no litixio sostido, dunha parte, polo bispo de Mondoñedo D. XOÁN SEBASTIANES (1248-1261), e, da outra, polo abade do mosteiro de Meira. D. EMERICO, sobre o castelo existente entre Guarda e Gueimonde.

35: S. Martiño de Mondoñedo, 2/4/1251
O bispo de Mondoñedo, D. Xoán II Sebastianes, concédelles ós cóengos da súa Catedral os réditos e proveitos dos seus beneficios desde o día do falecemento de cada un ata o sexto mes ("Median annata post obitum", di no dorso).

36: Medina del Campo, 3/6/1258
Sentencia dada polo rei D. Afonso X o Sabio pola que manda que os veciños de Sta. M.ª de Chavín, S. Pedro de Viveiro e Sto. Estevo de Valcarría lles paguen ó bispo de Mondoñedo e ó Cabido a martinega que xa pagaban en tempo do seu avó D. Afonso e como o pagaban na vila de Viveiro.

37: Sevilla, 24/8/1260
Despacho do rei Afonso X o Sabio polo que se absolve ó bispo de Mondoñedo da queixa e demanda que contra el interpuxera ROY PERES, como apoderado do concello da Ponte de Viveiro, sobre o portádego reclamado polo prelado.

38: Sevilla, 23/3/1261
Traslado notarial dun privilexio do rei Afonso X o Sabio polo que confirma o outorgado polo seu avó Afonso IX, que se transcribe integramente, e ratifica a concesión do foro de Benavente ós poboadores do Valadouro.

39: Vilamaior-Mondoñedo, 27/7/1261
O bispo de Mondoñedo, D. Nuno II (1261-1286), maniféstalles ós veciños de Santiago de Nindín (Lindín) que lle concede ó Cabido da Catedral mindoniense a igrexa da devandita freguesía con tódolos seus dereitos e pertenzas.

40: 16/11/1266 (1269?)
O arcediago de Viveiro, mestre Domingos, deu sentencia nunha cuestión suscitada entre o crego LOPE RODRÍGUEZ e VIVIANO PÉREZ, presbítero, sobre certas pertenzas e dereituras da igrexa de S. Tirso de Vilachá.

41: Vilamaior-Mondoñedo
Escritura de concordia outorgada entre o bispo de Mondoñedo, D. Nuno II, e o Cabido, por unha parte, e o concello de Ribadeo, pola outra, en virtude da cal o mencionado bispo e Cabido se comprometen a poñer na igrexa daquela vila un cóengo e catro racioneiros para o seu servicio.

42: Murcia, 17/12/1271
O rei Afonso X o Sabio transcribe integramente unha carta súa do 9 de outubro de 1258, pola que mandaba ós concellos de Viveiro e Ribadeo paga-lo portádego ó bispo de Mondoñedo. Pero, dado que a carta estaba escrita en "pergamino de panno", a pedimento do bispo D. Nuno II, estendeu unha nova carta, na data arriba indicada, en pergamiño de coiro.

43: Burgos, 13/2/1274
Carta do rei Afonso X o Sabio pola que lle manda ó adiantado maior de Galicia, D. ESTEVO FERNÁNDEZ, que procure que os moradores da terra de Mondoñedo paguen ó seu bispo D. Nuno II o dereito da martinega. A carta, que levaba a data do 5 de decembro de 1271, estaba escrita en papel e o prelado pídelle que lla trascriba en pergamiño, ó que o monarca accede.

44: 28/5/1275
Carta de venda que fixeron ó bispo de Mondoñedo D. Nuno II PEDRO SEBASCHÁNEZ e a súa dona TAREIXA PÉREZ das herdades que tiñan en S. Xoán de Vilarente. O bispo, pola súa vez, entregoulles 40 soldos afonsinos. MARÍA FERNÁNDEZ DE ZAIÓN vendeulle, así mesmo, ó devandito prelado o seu quiñón da mencionada igrexa en 20 soldos afonsinos.

45: Vilamaior-Mondoñedo, 24/1/1274
Doazón feita polo bispo de Mondoñedo, D. Nuno II, ó Cabido da Catedral mindoniense dos dereitos da igrexa de Sta. M.ª de Viveiro con destino ós matíns da devandita Catedral.

46: Vilamaior-Mondoñedo
O bispo D. Nuno II concédelle novamente ó Cabido da Catedral de Mondoñedo os froitos da igrexa de Sta. M.ª de Viveiro con destino ós asistentes ós matíns.

47: Vilamaior-Mondoñedo
MARÍA PÉREZ, viúva de PEDRO MARTÍN, véndelle a D. PEDRO MARTÍN, mestrescola da Catedral mindoniense, a metade da herdade e souto que estaba sobre o río Sixto, en 1750 soldos afonsinos brancos.

48: Vilamaior- Mondoñedo
O bispo D. Nuno II revoga as provisións de patrimonios que fixera ó sentirse enfermo, a excepción daquelas que foran feitas para satisfacción de débedas.

49: Valladolid, 12/5/1282
Privilexio concedido polo infante Sancho (IV), fillo maior de Afonso X o Sabio, polo que confirma tódolos anteriores privilexios e exencións que os monarcas outorgaron á igrexa de Mondoñedo (Cf. Doc. 102).

50: Vilamaior-Mondoñedo, 31/1/1283
O bispo de Mondoñedo, D. Nuno II, con consentimento do Cabido, establece que os cóengos e racioneiros da Catedral, tanto ricos coma pobres, que no tempo da súa morte asistisen ás funcións corais, poidan percibi-los froitos da súa prebenda por espacio de 40 días e, rematados estes, a metade dos mesmos durante un ano, a partir do día do seu falecemento.

51: Vilamaior-Mondoñedo, 3/7/1284
Convenio entre o bispo D. Nuno II e o Cabido da súa Catedral polo que aquel lles concede a este e á súa Mesa Capitular todo o dereito que tiña no casal de Barro, situado en Valiño (Mondoñedo).

52: Viveiro, 29/11/1284
Mandamento de D. XOÁN FERNÁNDEZ, meiriño maior de Galicia, polo que, de conformidade cunha sentencia do adiantado maior de Galicia, D. ESTEVO FERNÁNDEZ, amparou á igrexa de Mondoñedo no uso dos montes de Lieiro e S. Salvador do Monte, que eran propios da devandita igrexa.

53: Vilamaior-Mondoñedo, 17/11/1289
Alugamento que fixo XOÁN VIDAL, deán da Catedral de Mondoñedo, a favor de FERNANDO ARIAS DE RIBADEO da metade da igrexa de Cedofeita na cantidade de 1400 soldos anuais, que se destinarían ás cinco procesións fundadas polo bispo D. Nuno II, a 280 soldos cada unha.

54: Vilamaior-Mondoñedo, 11/3/1290
Traslado notarial (a. 1297) das constitucións da Catedral de Mondoñedo, feitas polo bispo D. Nuno II e o Cabido en 1262, e dunha providencia do bispo D. Álvaro (1286-1297) e do Cabido, da expresada data de 1290, pola que privaron de tódolos honores eclesiásticos a GARCÍA SÁNCHEZ DAS RIBEIRAS DE MIRANDA, por dar morte a LOPE ALONSO, defensor e comendador da igrexa.

55: Sta. M.ª de Advento, Vilamaior-Mondoñedo, 1291
MARÍA GONZÁLEZ, viúva de XOÁN TOURO, outorgoulle ó chantre da Catedral de Mondoñedo a posesión da metade do quiñón dunhas casas que tiña no Curral de Vilamaior-Mondoñedo.

56: Viveiro, 17/12/1291
Testemuño dado polo notario de Viveiro, FERNÁN EANES, sobre o alugamento do "cuarto servicio de la sacada de Mondoñedo" feito polo rei D. Sancho IV ó bispo de Mondoñedo D. Álvaro. Transcríbese integramente: 1) Carta do expresado rei D. Sancho IV (1284-1295) de 1291; 2) Carta do mencionado bispo D. Álvaro do mesmo ano 1291; 3) Nova carta do rei no mismo ano; e, finalmente, 4) Outra carta do mesmo monarca do mes de outubro do mesmo ano.

57: Vilamaior-Mondoñedo, 11/11/1293
Testemuño dado por PEDRO YÁÑEZ de ter recibido do deán da Catedral, ABRIL YÁÑEZ, e do Cabido 1200 marabedís. Para este fin propuxo como garantía a viña chamada de Fontela (Mondoñedo).

58: Vilamaior-Mondoñedo, 29/8/1294
Arrendamento que fixo o deán ABRIL YANES a favor de varias persoas da herdade de Amido, sita en Pelourín (Mondoñedo) en 17 soldos anuais.

59: Guadalaxara, 8/2/1295 (1305?)
O rei Fernando IV de Castela (1295-1312) transcribe unha carta de seu pai Sancho IV, de 1282, que, pola súa vez, transcribe outra de Alfonso X o Sabio de 1272 e outra súa (Sancho IV) de 1278, polas que se confirman tódolos antigos privilexios dos bispos e da igrexa de Mondoñedo, mandando, en concreto, ós adiantados maiores de Galicia que non pidan xantar nas terras da expresada igrexa de Mondoñedo.

60: Vilamaior-Mondoñedo, 26/12/1295 (1294?)
PEDRO YÁÑEZ manifesta ter recibido do Cabido 1200 marabedís, coa fianza da súa viña de Fontela (Mondoñedo) (Cf. Doc. 57), e, en vista de que non podía continuar entregando os tres soldos diarios, renuncia á viña e ós outros lugares e entrégaos definitivamente o Cabido.

61: Cuéllar, 22/2/1297
Privilexio de Fernando IV, rei de Castela e León, polo que lles confirma ó bispo de Mondoñedo D. Álvaro Gómez (1287-1297) e á súa igrexa tódalas gracias outorgadas polos monarcas anteriores.

62: Vilamaior-Mondoñedo, 1/5/1297
Troco entre AFONSO MARTÍNEZ e o Cabido da Catedral de Mondoñedo en virtude do cal o segundo concédelle ó primeiro a herdade de Reeme, doada polo bispo D. Nuno II, e o primeiro concédelle, pola súa vez, ó segundo, con destino á fundación realizada por este bispo, as propiedades que posuía en Vilamaior-Mondoñedo (casas da Rúa da Fonte) e arredores (Cas, Cesuras, Don Goyn).

63: Vilamaior-Mondoñedo, 26/1/1298
Documento de troco en virtude do cal MIGUEL SUÁREZ e a súa dona MARÍA PÉREZ lle entregaron ó Cabido da Catedral de Mondoñedo as viñas que tiñan en Carroceira (Mondoñedo) e este entregoulles a aqueles as herdades que perteneceran a PEDRO OVÉQUEZ. Pouco despois, os referidos esposos vendéronlle ó citado Cabido o quiñón que posuían na casa da Rúa de Sendín.

* SÉCULO XIV

64: Viveiro, 2/10/1303
Confirmación que, a pedimento do bispo D. Rodrigo (1298-1318), fixo o Infante e adiantado maior de Galicia D. Felipe, fillo do rei D. Sancho IV, das sentencias que dera o adiantado maior e o meiriño maior de Galicia (Cf. Doc. n.º 52) a favor do bispo e Cabido de Mondoñedo para que ninguén cortase nin se entrometese nos montes de S. Salvador do Monte e Lieiro.

65: Vilamaior-Mondoñedo, año 1304
Concordia realizada entre o Cabido de Mondoñedo, dunha parte, e XOÁN DOMÍNGUEZ, da outra, sobre as casas da Rúa dos Ferreiros que pertenceran ó cóengo XOÁN PAES e as da Rúa de Batitalas. O Cabido quedou coas casas de ámbalas rúas e deulle á outra parte outra casa da Rúa dos Ferreiros e unha herdade sita en Subcastro.

66: Riotorto, 8/10/1305
Convenio entre o bispo de Mondoñedo D. Rodrigo e o Cabido, dunha parte, e FERNÁN PÉREZ DO PAAZO, da outra, pola que se comprometen a axudar uns ós outros. FERNÁN PÉREZ comprométese, así mesmo, a non construír fortaleza ningunha no couto de Riotorto.

67: Guadalaxara, 6/2/1305
Sobrecarta do rei Fernando IV, na que se transcribe unha carta de seu pai Sancho IV, quen, á vista dos privilexios que lle foran presentados polo bispo de Mondoñedo, fai unha enumeración de todos eles, que ascenden a 18.

68: Guadalaxara, 12/2/1305
O rei Fernando IV dispón que a sé mindoniense goce da metade das moedas, servicios, pedidos e peitas que debían da-los moradores das terras do rei.

69: Vilamaior-Mondoñedo, 23/12/1305
Convenio entre o arcediago de Viveiro, o cura de Sta. M.ª de Viveiro e o Cabido da Catedral de Mondoñedo sobre a percepción de décimos dos moradores dos chamados Montes de Sor.

70: Valladolid, 27/3/1306
Carta do rei Fernando IV, dirixida ó bispo de Mondoñedo D. Rodrigo, pola que confirma tódolos privilexios da sé mindoniense e manda que lle sexan recoñecidos por aqueles que querían conculcalos.

71: Vilamaior-Mondoñedo, 16/3/1307
Carta pola que PEDRO FERNÁNDEZ DE VALORIA lles vende a MARTIÑO PELÁEZ, mestrescola, e a outros cóengos de Mondoñedo, cumpridores do falecido MARTIÑO GONZÁLEZ, arcediago de Azúmara, a metade da horta e viña que tiña en Labacido, para custear coa súa renda o aniversario do devandito arcediago.

72: Viveiro, 24/3/1309
O bispo D. Rodrigo afóralle-la metade do casal de Vilanova, sito nas parroquias de Galdo e Landrove, a FERNANDO BONOME e á súa dona MAIOR FERNÁNDEZ, veciños de Viveiro, polos días da súa vida, en 250 marabedís anuais. Transcríbense varios documentos verbo diso.

73: Vilamaior-Mondoñedo, 15/7/1310
MACÍA ÁLVAREZ, racioneiro da Catedral de Mondoñedo, desembarga ó Cabido as casas que pertenceran a ROI GARCÍA, chantre da mesma Catedral, sitas na Rúa de Batitalas.

74: Palencia, 20/3/1311
Carta do rei Fernando IV pola que confirma tódalas mercés e gracias concedidas polos seus antepasados ós bispos e estado eclesiástico de España tocante á conservación da súa inmunidade, das súas exencións e privilexios.

75: Valladolid, 2/6/1311
O rei D. Fernando IV, en atención ós servicios recibidos do bispo de Mondoñedo D. Rodrigo, concédelles a este e ós seus sucesores o meiriñado de Mondoñedo, como viñan xa gozando os bispos mindonienses. Concédelles, igualmente, a metade das notarías de Viveiro e Ribadeo.

76: Zamora, 20/7/1311
Carta de D. Martiño, bispo de Braga, dirixida a D. Rodrigo, bispo de Mondoñedo, na que lle comunica que se queixou o clero da diocese mindoniense de que os arcediagos non facían persoalmente as visitas ás parroquias senón por medio doutros sacerdotes, que recibían integramente os dereitos de procuración.

77: Vilamaior-Mondoñedo, 21/8/1311
XOÁN MARTÍNEZ QUIADA véndelle a MARTÍN FERNÁNDEZ SACIDO a oitava parte que tiña na igrexa de S. Pedro de Viveiro e a metade dunha herdade sita na devandita freguesía.

78: S. Pedro de Cangas, 22/1/1313
D. XOÁN FERNÁNDEZ, cóengo de Santiago de Compostela, cédelle a D. Rodrigo, bispo de Mondoñedo, a terceira parte da igrexa de Sta. M.ª de Miño.

79: Vilamaior-Mondoñedo, 2/1/1314
O bispo de Mondoñedo D. Rodrigo e o Cabido da Catedral dispoñen que tódalas melloras introducidas polos administradores nas rendas das administracións da devandita Catedral queden a favor das respectivas administracións.

80: Toro, 20/8/1316
Carta do monarca Afonso XI (1312-1350) pola que lles outorga ó bispo de Mondoñedo D. Rodrigo e á súa igrexa a confirmación de tódolos privilexios, apartándose das demandas que tiñan feitas ó reguengo que pasara a abadengo.

81: Vilamaior-Mondoñedo, 17/3/1317
MARINA PELAES DE MARIZ concédelles ó bispo de Mondoñedo D. Rodrigo e á súa igrexa a sétima parte da igrexa de Abeledo.

82: Vilamaior-Mondoñedo, 23/8/1317
O bispo de Mondoñedo D. Rodrigo outorgoulles ás dignidades, cóengos e racioneiros da Catedral mindoniense a igrexa de Santiago de Viveiro cos seus froitos, a excepción dos froitos que da mencionada igrexa gozaba o cóengo XOÁN JUÁNIZ e o crego MARTIÑO ASENSIO. En sinal de agradecemento, o Cabido adscribiu catro racioneiros á capela de San Xurxo, fundada na Catedral polo referido bispo.

83: Vilamaior-Mondoñedo, 6/9/1317
Convenio entre o bispo de Mondoñedo D. Rodrigo e o Cabido, dunha parte, e D. GUTIERRE, fillo de FERNÁN PÉREZ PONÇO, da outra, polo que se obrigan mutuamente, como o fixeran en tempos do pai deste, á defensa mutua, especialmente contra LOPO NÚÑEZ DE MONTENEGRO (Cf. Doc. n.º 65).

84: Vilamaior-Mondoñedo, 10/3/1321
Testamento de TAREIXA PÉREZ, dona de FERNANDO AMADO, polo que lle mandou ó Cabido que celebre un aniversario de 12 soldos, gravando para iso o seu sobrado da Rúa dos Ferreiros. Deixou mandas para o convento de S. Francisco de Lugo.

85: Vilanova de Lourenzá, 6/1/1322
O vigairo xeral do bispado de Mondoñedo D. GARCÍA PÉREZ confirelle a terceira parte da igrexa de S. Xurxo de Lourenzá a SANTIAGO PÉREZ, crego e alumno do bispo.

86: Valladolid, 15/2/1326
Privilexio que o rei Afonso XI de Castela (1312-1350) expediu nas Cortes de Valladolid a favor das igrexas e mosteiros de España contra os que violentamente usurpaban as súas terras e posesións. Destinouse esta copia ó bispo de Mondoñedo D. Gonzalo (1319-1326).

87: Valladolid, 16/2/1326
Privilexio do rei Afonso XI no que transcribe e confirma outro de seu pai Fernando IV, dado en Cuéllar en 1297 (Cf. Doc. n.º 60).

87A: 18/12/1329
DIEGO MARTÍNEZ, chamado BACORO, véndelle a RODRIGO FERNÁNDEZ DA COSTA un tercio da metade da viña de Carroceira, sita en Vilamaior, en 100 marabedís.

88: Olmedo, 20/9/1329
Carta do monarca Afonso XI pola que confirma tódolos privilexios da igrexa de Mondoñedo e trascribe para o efecto tres cartas reais: a de Afonso X o Sabio, de 1271; a de Sancho IV o Bravo -Infante daquela-, de 1278; e a de Fernando IV, de 1295 (Cf. Doc. n.º 59).

89: Vilamaior-Mondoñedo, 27/2/1331
Documento de foro outorgado polo Cabido mindoniense a favor de XOÁN MIGUÉLEZ dunha herdade destinada a viña, sita en Pumariño (Mondoñedo), en canon foral da cuarta parte do viño e da froita dos árbores.

90: Burgos, 29/6/1332
Carta de Afonso XI, na que transcribe outra súa e outra de seu pai Fernando IV, quen, pola súa vez, transcribe outra de seu avó Afonso X o Sabio, e este, pola súa vez, outra de seu avó Afonso IX, pola que se conceden ou confirman ás monxas de Santa Comba de Orrea certos dereitos e exencións de tributos.

90A: Vilamaior-Mondoñedo, 7/3/1333
Paulucho, cóengo de Mondoñedo, concédelle ó Cabido un casario sito en Mariz (Mondoñedo), que entregaría despois da súa morte, coa condición de que os cóengos fixesen tres procesións, con responso, sobre a sepultura do bispo D. Rodrigo e sobre a súa, unha vez falecido.

91: Santiago de Compostela-Rupeforte, 10/5/1334
Tramitación xudicial ante o arcebispo de Santiago D. Xoán II dun litixio xurdido entre o prior do convento de S. Domingo de Viveiro e o gardián do de S. Francisco da mesma localidade, dunha parte, e os capeláns das igrexas de Sta. María e Santiago da mesma vila de Viveiro, da outra. Nela transcríbense diversos documentos achegados ante o referido xuíz.

92: Vilamaior-Mondoñedo, 19/2/1335
Escritura de venda, outorgada por AFONSO DOMÍNGUEZ a favor do cóengo Paulucho, dunha herdade sita en Fondoso (Mondoñedo).

93: Vilamaior-Mondoñedo, 20/10/1342
Escritura de venda outorgada por AFONSE EANES, notario, a favor de MARÍA GARDADA, criada do crego de Meirás, DOMINGOS FRADE, das súas casas da Rúa da Fonte (Mondoñedo).

94: Ribadeo, 5/10/1343
Convenio entre Fernán Fernández, cóengo de Astorga, procurador de D. Vasco, bispo de Mondoñedo, e os veciños da vila de Ribadeo sobre as viñas, casas, prazas e chantados, esquilmos e rendas. Inclúese, ó comezo, carta de poder do mencionado bispo ó referido cóengo e outra do Cabido mindoniense a favor do seu procurador ARAS PÉREZ.

95: Bretoña, 2/12/1346
Cláusula do testamento de PEDRO MASEDA, veciño de Bretoña, pola que lega ó mosteiro de Sta. Comba de Orrea varias propiedades que posuía en Seselle e Fitoiro (Bretoña).

96: Vilamaior-Mondoñedo, 5/5/1348
Escritura de foro outorgada polo bispo D. Afonso Sánchez (1347-1366) e o Cabido do Castelo e terreos de Miranda e do celeiro de Silva a favor de XOÁN FERNÁNDEZ DE BOLAÑO e a súa dona Constanza.

97: Pontedeume, 15/10/1349
Traslado dun documento de cesión outorgado por ROI FREIRE DE ANDRADE e a súa dona MARÍA BICOS a favor do bispo e Cabido de Mondoñedo dun casal que tiñan en Ortigueira, freguesía de Nandoi.

97A: Vilamaior-Mondoñedo, 18/8/1350
Advertencia feita no sínodo diocesano sobre as décimas concedidas polo Papa ó rei de España e que moitos cregos non entregaran, polo cal incorreran nas penas de excomuñón contidas nas bulas pontificias.

98: Vilamaior-Mondoñedo, 5/4/1351
Convenio entre o cóengo ROI DÍAZ, rector da igrexa de Sta. M.ª de Viveiro, e ALONSO GARCÍA, rector da de Santiago da mesma vila, sobre enterramentos nesta última igrexa.

99: Valladolid, 15/10/1351
Privilexio do rei D. Pedro I de Castela, no que confirma tódalas mercés e privilexios que os reis anteriores concederan ós bispos e Cabido de Mondoñedo.

100: Valladolid, 20/10/1351
Privilexio do rei D. Pedro I, polo que que confirma e transcribe os outorgados por Afonso XI en 1338, por Fernando IV en 1305 e por Sancho IV en 1286, no que se resumen 18 privilexios anteriores (Cf. Doc. n.º 67).

101: Valladolid, 15/12/1351
Confirmación dos privilexios que o rei D. Pedro I fixo ó mosteiro de "Donas" de Sta. Comba de Orrea, na que transcribe unha carta de Afonso IX de León de 1220 (1219?), outra de Afonso X o Sabio de 1265, outra de Fernando IV de 1304 e dúas de Afonso XI, de 1317 e de 1332 (Cf. doc. n.º 90, no que se atopa a transcrición de todas estas cartas).

102: León, 15/6/1352
Privilexio de Pedro I no que confirma e transcribe un documento de Afonso X o Sabio de 1272, outro do Infante D. Sancho de 1278, outro do rei D. Sancho IV de 1282, outro de D. Fernando IV de 1295 e outro de Afonso XI de 1329, polos que se manda ós adiantados maiores de Galicia tratar mellor ós moradores das terras da igrexa de Mondoñedo.

103: León, 19/6/1352
Carta do rei D. Pedro I, na que transcribe outra de D. Fernando IV, de 1305 (1295?), e na que confirma, trala pescuda realizada polo prior do mosteiro da Orde de Predicadores da cidade de Santiago, o privilexio da metade dos servicios e moedas outorgado ós bispos de Mondoñedo.

104: Vilamaior-Mondoñedo, 25/7/1353
Despacho librado polo bispo de Mondoñedo, D. Afonso Sánchez (1347-1366), a favor de FERNANDO EANES, presbítero, para que lle desen posesión do primeiro curato que estivese libre na diocese e fose de presentación do mosteiro de S. Martiño de Xubia, en virtude da bula pontificia de Inocencio VI (1352-1362), que se transcribe.

105: Vilamaior-Mondoñedo, 1/2/1355
Venda que fixo MARÍA FERNÁNDEZ da herdade chamada Requeixo, sita en S. Xurxo de Lourenzá, a favor do racioneiro PEDRO FERNÁNDEZ DE AGUIAR, que recaeu no Cabido.

105A: Santiago de Compostela, 25/4/1356
XOÁN FERNÁNDEZ DE VALDAYO, cóengo-cardeal da Catedral de Santiago, dota a procesión de Sta. M.ª Salomé nesta Catedral de Mondoñedo, dando para iso as súas casas e viñas, que lle legara seu tío XOÁN PÉREZ VALDAIO, racioneiro da devandita Catedral mindoniense.

106: León, 4/2/1358
XOÁN GUTIÉRREZ, en nome do cardeal legado pontificio chamado D. Guillerme, dá testemuño do pagamento dunha pensión anual do bispo de Mondoñedo ó referido legado do Papa. Transcribe un documento do expresado legado do ano 1357 e unha carta do bispo de Mondoñedo, D. Afonso Sánchez, do mesmo ano 1357.

107: Vilamaior-Mondoñedo, 26/8/1362
Venda realizada por MAIOR LOURA, PEDRO DE VEIGA e FERNÁN LEDO DE VALIÑA a favor de FRANCISCO EANES, deán da Catedral de Mondoñedo, das propiedades que tiñan en Valiño (Mondoñedo).

108: Vilamaior-Mondoñedo, 19/11/1367
LOPO NÚÑEZ DE MONTENEGRO, fillo de ROI FREIRE DE ANDRADE, comprometeuse como bo e verdadeiro vasalo do bispo de Mondoñedo D. Francisco (1367-1393) e do Cabido en tódalas cousas que el entendese que eran do seu servicio, comprometéndose a non amparar ós cregos do arcediagado de Montenegro e ós leigos que pagaban rendas e outras cousas similares.

109: Ponte de Lima (Portugal), 15/12/1369
Documento polo que o vigairo xeral de Braga Vicente Domínguez sentencia, en grao de apelación, que a terceira parte da parroquia de S. Xurxo de Voria (Buría, Camariñas) corresponde a GONZALO GARCÍA e non a LOPO PÉREZ.

110: Viveiro, 24/6/1371
Traslado notarial (1384) dunha carta do bispo mindoniense D. Francisco (1367-1393) e dunha intimación feita ó concello de Viveiro sobre a presentación de "cobros" para a designación de alcaldes da vila.

111: Toro, 8/9/1371
Privilexio concedido por D. Henrique II das Mercedes, rei de Castela e León (1369-1379), a pedimento do bispo de Mondoñedo D. Francisco, polo que confirma tódalas gracias e mercés outorgadas á igrexa mindoniense e ós seus prelados polos monarcas de Castela, os seus antecesores.

112: Toro, 20/9/1371
Privilexio outorgado polo rei Henrique II, ós bispos e Cabido de Mondoñedo, no que transcriben: 1) Unha carta de Fernando IV do 6 de febreiro de 1305 e outra do pai deste, Sancho IV, na que se enumeran 18 documentos, que conteñen outros tantos privilexios reais (véxase Doc. n.º 67), e 2) Dúas cartas de Afonso XI, de 1316 e 1328.

113: Lugo, 8/2/1372
Traslado notarial, feito o ano 1372, dunha carta do rei Henrique II, dirixida a PEDRO SARMIENTO, adiantado maior de Galicia, a pedimento do bispo de Mondoñedo D. Francisco, para que desembarguen ó bispo e á súa igrexa os bens que lles foran ocupados e recoñezan tódolos privilexios e as xurisdiccións, sobre todo na vila de Ribadeo e Viveiro.

114: Portomarín, 20/5/1371
Traslado notarial, estendido en 1384, dunha carta do rei Henrique II, dirixida ó bispo de Mondoñedo D. Francisco, ó que lle ordena entrega-lo Castelo de Folgoso a PEDRO RUIZ SARMIENTO, adiantado maior de Galicia.

115: Santiago, 2/4/1373
Copia íntegra do testamento que outorgou GARCÍA GONZÁLEZ DAS RIBEIRAS DE SANTE, polo que mandou que se celebrasen dous aniversarios anuais na Catedral mindoniense, un no altar de Santiago e outro no altar de S. Martiño. Cargou o estipendio sobre a renda da súa herdade de Reme (Cubelas).

116: Vilamaior-Mondoñedo, 8/1/1377
Permuta entre o bispo de Mondoñedo D. Francisco e o Cabido da Catedral pola cal o primeiro lle dá ó segundo o casarío de Mariz, en Vilamaior, e o segundo ó primeiro a cuarta parte da viña da Veiga.

117: Vilamaior-Mondoñedo, 12/3/1378
Unión da cuarta parte de Sta. Cilla do Valadouro á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo, feita polo bispo D. Francisco, con destino a distribucións dos asistentes á Hora de Noa.

118: Burgos, 9/8/1379
Traslado notarial do ano 1380 do privilexio outorgado polo rei Xoán I, polo que confirma á igrexa de Mondoñedo tódolos privilexios que os monarcas anteriores, especialmente seu pai o rei D. Henrique II e seu avó Afonso XI, concederan á devandita igrexa.

119: Burgos, 20/8/1379
Privilexio outorgado polo rei D. Xoán I, no que confirma unha carta do rei D. Fernando IV de 1305, pola que se lles concedía ós bispos de Mondoñedo a metade dos servicios, peitas e moedas que se debían pagar á coroa nos coutos e xurisdiccións da igrexa.

120: Medina del Campo, 22/12/1380
O rei D. Xoán I prohíbelle a seu curmán o conde D. Pedro (ENRÍQUEZ DE CASTRO), pertegueiro maior de Santiago, exercer calquera clase de encomenda sobre as terras do bispo e da igrexa de Mondoñedo, ordeando a devolución das terras e bens que, so pretexto de encomenda, lles ocupara.

121: Salamanca, 14/5/1381
Documento que contén: 1) Un traslado dunha carta dada en Salamanca polo rei D. Xoán I, dirixida a seu curmán o conde D. Pedro (ENRÍQUEZ DE CASTRO), sobre o tema da encomenda en terras do bispo e igrexa de Mondoñedo. 2) Dilixencia da entrega en Zamora desta carta en mans do devandito conde. 3) Nova transcrición da devandita carta do referido rei, e 4) Testemuño do acatamento do referido conde e do comendeiro XOÁN NÚÑEZ.

122: Vilamaior-Mondoñedo, xaneiro 1389
Convenio entre o Cabido e o Concello de Mondoñedo sobre a exención que ten a igrexa Catedral de pagar imposto de tallas e pedidos reais que pagan os outros habitantes do Concello. Tres sentencias polos tres compromisarios elixidos para o efecto por ámbalas partes.

123: Vilamaior-Mondoñedo, 20/2/1396
Carta do bispo de Mondoñedo D. Lope de Mendoza (1393-1399) pola que une os préstamos de Santiago de Bravos e Sto. Estevo de Oirán, que antes pertencían a Dignidade Episcopal, á Mesa Capitular, tocante á recitación da Hora de Noa na Catedral.

123A: Pontedeume, 3/3/1396
FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE, cabaleiro, dóalles ó bispo de Mondoñedo D. Lope (de Mendoza) e ó Cabido da Catedral mindoniense, a partes iguais, os seus casais de Viladónega e Martiñán, sitos na freguesía de Sta. M.ª (hoxe San Bartomeu) de Corvelle [S. Bartolomeu].

124: Vilamaior-Mondoñedo, 2/12/1360
AFONSO EANES, capelán da capela de Sta. Catarina, incluida na Catedral de Mondoñedo, fai escritura de foro a favor de GONZALO EANES dunha horta sita nas proximidades da fonte da cidade de Mondoñedo, que pertencía á devandita capela.

* SÉCULO XV

125: Vilaxoán (Foz), 24/3/1400
O Cabido de Mondoñedo aproba a compra realizada polo mestrescola ROI FERNÁNDEZ a PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO (de Louro) das herdades que pertenceran a DIEGO PICO e, en consecuencia, mandaron que se fixese efectivo o importe da mencionada compra. Os bens radicaban en Foz, Marzán, Vilaxoán, etc.

126: Vilamaior-Mondoñedo, 13/11/1402
"Pescuda" realizada por mandato do bispo D. Álvaro de Isorna (1400-1415) sobre o señorío e xurisdicción da freguesía de Labrada e sobre as luctuosas que pagaban os veciños ó Cabido.

127: Vilamaior-Mondoñedo, 15/7/1404
Unión do préstamo da freguesía de Vilarente á Mesa Capitular de Mondoñedo, en virtude do decreto do bispo D. Álvaro de Isorna, e comunicación feita á parroquia polo vigairo xeral do bispado.

128: Valladolid, 30/7/1404
Copia simple, de época, dunha carta do rei D. Henrique III de Castela (1390-1406) pola que, a pedimento do bispo de Mondoñedo D. Álvaro de Isorna, manda que non permitan ó concello de Viveiro usar da xurisdicción de Landrove, Galdo, Grallal e outras en perxuizo da igrexa de Mondoñedo, ata que se decida o litixio que sobre iso se atopaba pendente de sentencia.

129: Lugo, 11/11/1404
Carta-mandamento de GÓMEZ GARCÍA DE HOYOS, correxedor maior do Reino de Galicia, pola que lles manda ós veciños e moradores da freguesía de Oirán que acudan á igrexa de Mondoñedo e ó seu Cabido coas rendas, dereitos e tributos que adoitaban pagar ata o presente.

130: 22/9/1404
Carta de GARCÍA SÁNCHEZ DEL CASTILLO, alcalde maior do Reino de Galicia, que, a pedimento do Cabido e clero da Catedral de Mondoñedo, mándalles, de parte do rei, ós cabaleiros, escudeiros e ricos homes que non se excedan esixindo tributos nas terras das administracións da devandita Catedral.

131: Madrid, 23/12 (?)/1404
Traslado notarial, realizado en 1405, dunha carta do rei D. Henrique III (1390-1406) na que lles manda ó seu correxedor e alcaldes do Reino de Galicia que devolvan e restituan ó bispo de Mondoñedo D. Álvaro de Isorna e á súa igrexa Catedral de Mondoñedo as xurisdiccións e terras do couto de S. Martiño, do de Vilamaior-Mondoñedo, Muras, Valadouro e mais do bispado.

132: 13/12/1404
Traslado dunha sentencia do vigairo xeral do bispado D. Álvaro de Isorna pola que lles manda ós moradores de Oirán pagar ós arrendadores do préstamo desta parroquia os foros, luctuosas e outros tributos.

133: Vilamaior-Mondoñedo, 9/7/1405
Testemuño dun cabido celebrado na Catedral de Mondoñedo no que tomaron tamén parte veciños de Cesuras e Zoñán, que presentaron unha carta do correxedor maior do Reino de Galicia, que se transcribe, sobre as medidas de grans que debían empregarse na cobranza de rendas.

134: Lugo, 8/8/1405
Sentencia pronunciada por SÁNCHEZ DE ARÉVALO, tenente do correxedor maior de Galicia, pola cal declarou libres de peitas e tributos ós caseiros que en Bretoña e Reigosa tiñan o bispo e a Catedral de Mondoñedo.

135: Ortigueira, 11/5/1407
Testemuño dunha sentencia dada polo prior do mosteiro de S. Martiño de Xubia no preito xurdido entre o bispo de Mondoñedo, D. Álvaro de Isorna, e TAREIXA RODRÍGUEZ, dona de RODRIGO ALONSO DE SAAVEDRA, sobre as tres cuartas partes da igrexa de Silva, o couto de Ribeiras de Lea e herdades de Espiñaredo, Sargadelos, Sta. M.ª de Lago, pola que foi condenada a expresada TAREIXA RODRÍGUEZ. Chegou ata nós a través de actuacións do provisorado de Mondoñedo dos anos 1515-1511, en tempos do bispo D. Diego de Muros.

136: Vilamaior-Mondoñedo, 22/11/1407
Arrendo que o bispo D. Álvaro de Isorna e o Cabido lle fixeron a NUÑO FREIRE DE ANDRADE dos coutos de S. Martiño de Porto, preto de Pontedeume, de S. Mamede de Oleiros, en terra de Montenegro, e Montouto, preto de Labrada..

137: Alcalá, 3/8/1408
Privilexio do rei D. Xoán II (1406-1454), expedido a favor do bispo de Mondoñedo e do Cabido, polo que confirma tódalas franquías, gracias e mercés que fixeron os monarcas anteriores, transcribindo, para o efecto, carta do rei Henrique III, seu pai, de 1404, na que se inclúe a de D. Xoán I de 1379.

138: Vilaboa, Oviedo, 11/2/1409
Colación do préstamo da freguesía de San Xián de Vilaboa a favor de ARIAS VÁZQUEZ DE BAAMONDE, en virtude do título expedido polo vigairo xeral do arcediagado de Ribadeo e da presentación dos administradores da renda do Comunete.

139: Vilamaior-Mondoñedo, 15/5/1410
Compromiso levado a cabo entre o bispo D. Álvaro de Isorna e o Cabido de Mondoñedo polo que, en relación co preito sobre a presentación da freguesía de Bravos que ámbalas partes afirmaban que lles pertencía, lle deron poder a FERNANDO ALONSO DE BELMONTE para que sentenciase definitivamente a controversia.

140: Madrid, 7/3/1419
Xuramento que fixo o rei Xoán II, ó chegar ós 14 anos de idade, de gardar e facer gardar a tódolos fidalgos e prelados da igrexa os privilexios outorgados polos monarcas que precederan.

141: Viveiro, 24/6/1419
O bispo de Mondoñedo D. XIL SOUTELO (1415-1425), presentándose na vila de Viveiro, pediu, en repetidas ocasións, ás autoridades que lle entregasen os nomes de persoas (cobros) entre as que el designaría alcalde, facendo ler, para poñer de relevo os seus dereitos a este respecto, tres documentos: 1) Convenio entre o bispo D. Gonzalo, de 1319, e o concello de Viveiro sobre a presentación de cobros. 2) Carta do rei Sancho IV, de 1292, que manda ó mencionado concello que lle presente ó bispo os cobros para a elección de alcaldes. 3) Carta do bispo D. Francisco, de 1371, reclamando os cobros e testemuño da reunión realizada para o efecto. En 1419 os membros do Concello de referencia discreparon entre sí sobre a obrigación de presentarlle ó bispo os cobros.

142: Valladolid, 20/7/1420
Privilexio do rei Xoán II, polo que confirma privilexios concedidos á igrexa de Mondoñedo e ós seus bispos; a este fin transcribe unha carta do seu avó Xoán I, de 1379, e outra de Fernando IV, de 1305.

142A: Vilamaior-Mondoñedo
Traslado notarial, do ano 1510, dun documento de foro outorgado polo bispo D. XIL SOUTELO a favor de FERNANDO DE VALCARRÍA dunha viña sita no lugar de Grallal -San Xoán de Covas-.

143: Vilamaior-Mondoñedo, 22/11/1421
O Cabido da Catedral de Mondoñedo outorgoulle unha escritura de foro de dous casaríos sitos en Marzán (Foz) a favor de DIEGO PÉREZ, tesoureiro.

144: Callobre, 6/3/1423
Despacho do abade de Monfero, en virtude da bula do Papa Martiño V, de 1421, que se transcribe integramente, contra as persoas que pretendesen cobrarlle á clerecía do bispado de Mondoñedo alcabalas, sisas e outros tributos.

145: Vilamaior-Mondoñedo, 27/12/1427
Mandamento do vigairo xeral do bispado de Mondoñedo PEDRO MARIÑO DE LOBEIRA en virtudes do cal agrega á Mesa Capitular os beneficios simples que estivesen vacantes e fosen de presentación do Cabido, para custea-los danos ocasionados polos incendios de Viveiro, Ribadeo e Vilamaior-Mondoñedo.

146: S. Martiño de Mondoñedo, 20/1/1430
Auto polo que o administrador perpetuo e bispo da diocese de Mondoñedo, D. Pedro Enríquez de Castro (1427-1445), aproba os Cabidos ós que non concorra o deán ou o seu vigairo.

147: Meira, 15/7/1430
Escritura pola que GONZALO PÉREZ lles vendeu a FERNÁN PÉREZ DE LOURIDO e a XOÁN ALONSO DE GALEGOS o quiñón que lle correspondía nas herdades que levaba o colono XOÁN ALONSO DA VEIGA, en Galegos (Orrea).

148: Orrea, 20/11/1431
Escritura de foro outorgada pola abadesa de Sta. Comba de Orrea a favor de FERNÁN PÉREZ DE LOURIDO e de XOÁN ALONSO, de dous cuartos da viña sita en Galegos, do tercio da froita do Hospital e da herdade de XOÁN DOMÍNGUEZ.

149: Vilamaior-Mondoñedo, 30/6/1432
D. Pedro Enríquez de Castro, bispo electo de Mondoñedo, une perpetuamente ó Cabido de Mondoñedo o préstamo das igrexas de Santa Cilla do Valadouro e de Sta. M.ª de Vilamor.

150: Lugo, 22/7/1433
Testemuño dunha cláusula do testamento do cóengo XOÁN DÍAZ pola que lle concedeu ó Cabido de Mondoñedo o seu foro do lugar de Adelán, coa carga dun aniversario anual pola súa alma e pola de súa irmá URRACA DÍAZ.

151: Vilamaior-Mondoñedo, 23/2/1434
O bispo D. Pedro Enríquez de Castro realiza a unión da metade dos froitos decimais de Argomoso e a totalidade de Bián á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo.

151A: Vilamaior-Mondoñedo, 23/2/1434
O bispo D. Pedro Enríquez de Castro mándalles ós cregos cureiros de Argomoso e Bián dar posesion dos préstamos de ámbalas parroquias ó Cabido de Mondoñedo e entregarlle as dereituras que a este lle correspondían.

152: Madrid, 6/7/1435
Traslado notarial, realizado en Sevilla en 1468, dunha carta do rei Xoán II pola que lles concede ó bispo de Mondoñedo, D. Pedro Enríquez de Castro, e ó deán e Cabido 5000 marabedís de "juro" perpetuo sobre as alcabalas da cidade de Vilamaior-Mondoñedo, que o mencionado prelado conseguira, en virtude de troco, de ALONSO PÉREZ DE VIVERO. Na carta real inclúense os seguintes documentos: 1) Albará do mesmo monarca, de 1434, autorizando ó expresado ALONSO PÉREZ, o seu notario, para cambiar 5000 marabedís de "juro", que lle outorgara este rei, co expresado bispo de Mondoñedo. 2) Poder outorgado, en 1434, polo referido ALONSO PÉREZ DE VIVERO para a permuta proxectada co bispo de Mondoñedo. 3) Permuta entre entre o mencionado bispo D. Pedro e o deán e Cabido, dunha parte, e os procuradores do repetido ALONSO PÉREZ, da outra, en virtude da cal os primeiros danlles ós segundos a xurisdicción das parroquias de Galdo, Xuances, S. Román e Sto. Estevo do Vale (O Vicedo), Negradas e Ribeiras do Sor, e os segundos entréganlle ós primeiros os aludidos 5000 marabedís de "juro" perpetuo. A súa data: 13 de abril de 1435.

153: Santiago de Foz, 5/7/1456
Anexión da metade do beneficio de Santiago de Foz e do oitavo e medio do de Sta. Baia da Devesa á Mesa Capitular de Mondoñedo.

154: Vilamaior-Mondoñedo e Meira, 21/10/1436
Pacto de irmandade entre o Cabido da Catedral de Mondoñedo e o abade e monxes do mosteiro de Meira, polo que o Cabido se comprometeu a hospedar ós monxes de Meira e estes a hospedar ós cóengos de Mondoñedo.

155: Orrea, 7/1/1436
A abadesa das monxas de Orrea outórgalle foro dunhas prazas sitas na Rúa Grande da vila de Ribadeo ó deán de Mondoñedo PEDRO MARIÑO DE LOBEIRA.

156: Vilamaior-Mondoñedo, 9/8/1437
Traslado notarial do ano 1467 da constitución outorgada entre o bispo de Mondoñedo D. Pedro Enríquez de Castro e o deán e Cabido, coa clerecía do bispado, pola que se dispuxo que tódolos curas levasen integramente tódalas ofertas de beixamáns, sen dar parte delas a outros beneficiados, a excepción dos beneficios que eran da mesa episcopal ou capitular.

157: Vilamaior-Mondoñedo, 28/6/1441
Mandamento feito polo bispo de Mondoñedo, D. Pedro Enríquez de Castro, ós fregueses de Sta. M.ª de Corbelle para que lle entregasen ó Cabido da Catedral os froitos correspondentes á metade sen cura da freguesía, que fora unida á Mesa Capitular.

158: Salamanca, 23/11/1491
Testemuño duns autos formados a pedimento de LOPE DE LA PLATA, como procurador do deán e Cabido da Catedral de Mondoñedo, ante D. Martianes, arcediago de Medina del Campo, en relación cun preito establecido entre o mencionado Cabido e XOÁN ALONSO DE NAVIA, cóengo de Mondoñedo, que estudia en Salamanca.

159: Vilamaior-Mondoñedo, 11/5/1446
Foro que fixo o Cabido a favor de XOÁN DE PASTORIZA da casa da Fonte de Vilamaior e dunha viña que levara o cóengo DIEGO ÁLVAREZ nun cánon de 50 marabedís.

*** Falta el siguiente, 160, pasando al 161 en la edición de 1999 -ISBN: 84-87172-48-2-. Si alguien tiene otra edición que incluya el 160, le agradecería que me lo facilitara. ***

161: Santiago de Compostela, 16/2/1450 (1405?)
GARCÍA SÁNCHEZ DEL CASTILLO, alcalde maior do Reino de Galicia, ordénalle ó alcalde de Vilamaior, GONZALO MARTÍNEZ, que procure esixi-lo cumprimento do privilexio real de pagarlles ó bispo e ó Cabido de Mondoñedo a luctuosa e outras dereituras.

162: Vilamaior-Mondoñedo, 11/10/1453
GONZALO PÉREZ DE LABRADA, cóengo e procurador do Cabido de Mondoñedo, aceptou, en nome deste, duas sétimas partes sen cura de S. Xiao de Loiba, que o mesmo día unira á Mesa Capitular o bispo Alonso de Segura, en virtude de bula do Papa Nicolás V.

163: Loiba, 19/10/1453
GONZALO PÉREZ DE LABRADA, procurador do Cabido, en nome deste, toma persoalmente posesión das dúas sétimas partes sen cura de S. Xiao de Loiba, unidas á Mesa Capitular.

164: Vilamaior-Mondoñedo, 9/11/1453
Posesión do préstamo, terceira parte sen cura, da freguesía de Sta. M.ª de Vilaselán, unido á Mesa Capitular polo bispo D. Alonso de Segura, en virtude de bula do Papa Nicolás V.

165: Vilamaior-Mondoñedo, 20/4/1453
Unión do préstamo de Santaballa de Merille á Catedral de Mondoñedo feita polo provisor do bispo D. Alonso de Segura.

166: Vilamaior-Mondoñedo, 20/4/1453
Decreto dado polo provisor do bispado de Mondoñedo para que o procurador do Cabido catedralicio tomase posesión do préstamo, metade sen cura, de Santaballa de Merille [actualmente: Merille (Santa Eulalia), Concello de Ourol.]

167: Vilamaior-Mondoñedo, 11/10/1453
O procurador do Cabido da Catedral de Mondoñedo outorgou instrumento polo que aceptou o beneficio de Bares, que o bispo D. Alonso de Segura unira á Mesa Capitular da devandita Catedral, en virtude da bula do Papa Nicolás V.

168: Bares, 19/10/1453
O procurador do Cabido de Mondoñedo tomou posesión das dúas terceiras partes da igrexa de Bares, trala lectura da documentación acreditativa da unión destas á Mesa Capitular.

169: Vilamaior-Mondoñedo, 17/11/1453
O bispo de Mondoñedo D. Afonso de Segura, no preito establecido entre o cura de Bares e o Cabido da Catedral de Mondoñedo, pronunciou sentencia, que se transcribe íntegra, en favor deste último.

170: Saldanxe, 24/4/1454
Posesión do préstamo da freguesía de Saldanxe que tomou o procurador do Cabido, en virtude da unión que del fixera o bispo D. Afonso de Segura á Mesa Capitular. Transcríbese o documento episcopal, que leva a data do 30 de outubro de 1453.

171: Vilamaior-Mondoñedo, 27/4/1454
O bispo de Mondoñedo, D. Afonso de Segura, manda que non se entreguen os décimos correspondentes ó préstamo da parroquia de Vilaselán ó arcediago de Abeancos nin ós seus irmáns mentres non deixe libre ó Cabido o préstamo de Loiba.

172: Vilaselán, 25/5/1454
Testemuño dun embargo de froitos da freguesía de Vilaselán, feita polo arcediago de Azúmara como apoderado do Cabido da Catedral en virtude de mandamento do bispo D. Afonso de Segura.

173: Masma, 21/6/1454
Posesión que tomou o Cabido da Catedral de Mondoñedo dun oitavo de Sto. Andrés de Masma, unido á Mesa Capitular por renuncia de GONZALO MARTÍNEZ MORRAZO, cardeal da Catedral de Santiago, e en virtude de bula do Papa Nicolás V e mandamento do bispo D. Afonso de Segura do 30 de outubro de 1453, que se transcribe.

174: Vilamaior-Mondoñedo, 2/9/1454
O vigairo xeral, mellor informado, revoga unha sentencia que el dera contra o Cabido e recoñece a xurisdicción e señorío que este tiña no couto de Oirán.

175: Vilamaior-Mondoñedo, 7/9/1454
O cabido de Mondoñedo outorgou escritura de alugamento das dúas terceiras partes do préstamo de Sta. M.ª de Bares a GÓMEZ DOURADO, cóengo de S. Martiño de Mondoñedo, durante a súa vida.

176: Vilamaior-Mondoñedo, 31/5/1456
GARCÍA OSORIO, cóengo de Astorga, particípalles ós veciños de Foz, A Devesa, S. Pedro de Viveiro e S. Bartolo de Monte que os préstamos das mencionadas parroquias que el gozara os cedera ó Cabido da Catedral de Mondoñedo, ó que, no sucesivo, debían entregar os seus froitos.

177: Vilamaior-Mondoñedo, 31/5/1456
O provisor do bispado de Mondoñedo, polo bispo D. Alonso Vázquez de Acuña, uniu á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo os préstamos de Foz, A Devesa, S. Pedro de Viveiro e S. Bartolo do Monte, cedidos por GARCÍA OSORIO, ó que se lle reservaron, durante a súa vida, 5000 marabedís anuais. Transcríbese a bula do Papa Nicolás V de 1452 e a execución da mesma realizada polo bispo D. Afonso Segura do ano 1453.

177A: Vilamaior-Mondoñedo, 23/11/1457
O procurador do Cabido de Mondoñedo tomou posesión do curato de S. Xoán de Vilaronte, incorporado, xuntamente co de Santiago de Bravos, á Mesa Capitular de Mondoñedo polo bispo D. Afonso de Segura en virtude de bula do Papa Nicolás V.

178: Vilamaior-Mondoñedo, 19/4/1459
Adxudicación da presentación de Triabá a favor do Cabido cedida por MAIOR GONZÁLEZ DE GUILLADE, viúva de frei XOÁN RODRÍGUEZ, en virtude da sentencia do vigairo xeral, en sé vacante, a teor da declaración das testemuñas que llo oiran antes do seu falecemento.

179: Vilamaior-Mondoñedo, 3/1/1460
O procurador do Cabido manifestoulle a este que tiña novas de que Xoán de Madrid, cóengo, pretendía o préstamo de Loiba. Unha vez que se lle mostrou o documento de unión do devandito préstamo á Mesa Capitular, desistiu do seu intento confesando non ter dereito ningún sobre o mesmo.

180: Valladolid, 21/8/1460
Documento incompleto do Nuncio-colector apostólico D. Antonio de Veneris relativo ó subsidio eclesiástico para a guerra co gran Turco, no que se inclúen dous documentos pontificios do Papa Pío II (1458-1464), do 1 e do 15 de xaneiro de 1459, dirixidos ó expresado Nuncio. Comeza co final dunha carta que parece ser do mesmo Papa, do 1 de xaneiro de 1459.

181: Vilamaior-Mondoñedo, 6/5/1462
O procurador do Cabido presentou ante o provisor, a través do bispo D. Fadrique de Guzmán, a escritura de alugamento dos dous tercios de Bares, de 1452, que se transcribe, e pediu a súa execución a fin de que os arrendatarios pagasen as rendas do último ano. Estes non se someteron á sentencia do provisor e formularon verbalmente a súa apelación.

182: Vilamaior-Mondoñedo e Viveiro, 9/8/1462
Traslado notarial, de 1489, da constitución sinodal establecida no sínodo da referida data polo bispo D. Fadrique de Guzmán, confirmatoria doutra que promulgara o bispo D. Pedro Enríquez de Castro, pola que ordenou que as ofertas fosen privativas dos que tivesen cura de almas.

183: Vilamaior-Mondoñedo, 26/4/1462
Escritura do foro que o administrador de Vilamaior, co consentimento do Cabido, fixo a favor do cóengo XOÁN FERNÁNDEZ DE ANCA de toda a viña das Oliveiras, sita en Vilamaior-Mondoñedo.

184: Vilamaior-Mondoñedo, 16/2/1462
Censuras promulgadas polo subcolector apostólico co fin de obrigar ós cregos, relixiosos, relixiosas, cabaleiros, escudeiros e veciños en xeral do bispado de Mondoñedo a pagar o que lles correspondía do repartimento do subsidio eclesiástico.

185: Vilamaior-Mondoñedo, 6/4/1463
Carta de pagamento estendida por GONZALO DE CUSANCA, subcolector do subsidio concedido polo Papa para a guerra do gran Turco, de mil catrocentos floríns de Aragón, que corresponderon á diocese de Mondoñedo.

186: Vilamaior-Mondoñedo, 11/1/1464
FERNANDO DOURADO, cura de Bares, apela a sentencia pronunciada polo bispo D. Afonso de Segura no preito establecido co Cabido de Mondoñedo sobre a unión dos dous tercios do préstamo da devandita parroquia á Mesa Capitular. Transcríbese a sentencia dada para o efecto.

187: Vilamaior-Mondoñedo, 5/9/1464
O cura de Bares, FERNANDO DOURADO, antes de coñece-la sentencia (da que se falará no número seguinte), ponse de acordo co Cabido da Catedral de Mondoñedo, recoñecendo que non ten dereito ós dous tercios do préstamo da devandita parroquia. O Cabido arréndallos ó expresado FERNANDO DOURADO. Prosegue unha alegación simple, presentada, segundo parece, polo procurador do Cabido ante os xuíces da causa, que recolle toda a historia da unión dos expresados dous tercios á Mesa Capitular de Mondoñedo, arrendamento dos mesmos e refutación das razóns alegadas pola parte contraria.

188: Lugo, 22/10/1464
Sentencia dada polos xuíces apostólicos AFONSO MARTÍNEZ DE GALDO, chantre de Lugo, e RODRIGO AFONSO DE CAMOIRAS, cóengo tamén de Lugo, en virtude dunha bula do Papa Pío II, de 1462, que se transcribe, no preito establecido entre o Cabido da Catedral de Mondoñedo e o cura de Bares, pola que se confirmou a pronunciada en favor do antedito Cabido polo provisor de Mondoñedo.

188A: Canedo, 27/9/1465
Título de presentación e colación do curato de Sta. Cristina de Celeiro de Mariñaos, feito polos administradores de S. Miguel a favor do cóengo FERNANDO VALEA.

189: Sevilla, 11/1/1466
Traslado notarial, dado na cidade de Sevilla na expresada data, de varios privilexios concedidos polos reis ós bispos de Mondoñedo e á súa igrexa catedral. Trátase do privilexio do rei Xoán II, de xullo de 1420, no que se transcriben os seguintes de:
Xoán I, de 1380
Henrique II, de 1371
Afonso XI, de 1335
Fernando IV, de 1305
e o de Sancho IV, de 1287, no que se resumen 18 privilexios de monarcas anteriores. (Cf. n.º 67 e 112).

190: Vilamaior-Mondoñedo, 10/1/1467
Escritura de foro outorgada polos administradores de Vilamaior e Baroncelle a favor do racioneiro GARCÍA RODRÍGUEZ DE ESTOA da horta sita no Pumar, próxima a outra da capela de Sto. Andrés.

191: Santiago de Compostela, 1/7/1467
O arcediago de Abeancos, na Catedral de Lugo, FERNANDO BASANTA, como nuncio apostólico, dispón que se deixen libres á Catedral de Mondoñedo os préstamos de Loiba, S. Pedro de Viveiro, A Devesa, Santiago de Foz, e S. Bartolo do Monte, unidos á Mesa Capitular en virtude de bula do Papa Nicolás V.

192: Vilamaior-Mondoñedo, 19/8/1467
O Cabido da Catedral de Mondoñedo arréndalle ó cura de Loiba, XOÁN DO PORTO, as dúas sétimas partes do préstamo da expresada parroquia, unidas á Mesa Capitular.

193: Vilamaior-Mondoñedo, 21/10/1468
Sentencia pronunciada polo vigairo xeral do deádego LOPE ARES no contencioso entre o deán e Cabido de Mondoñedo, dunha parte, e o prior do mosteiro de S. Martiño de Mondoñedo, da outra, sobre o préstamo de Adelán.

194: Ribadeo, 19/2/1479
Título de colación do préstamo da freguesía de Sto. Acisclo do Valadouro, expedido polo vigairo xeral do deádego, a favor de XOÁN FERNÁNDEZ, crego de Adelán, en virtude da presentación de MARÍA e LEONOR FERNÁNDEZ, fillas de FERNANDO LÓPEZ DE ADELÁN.

195: Vilamaior-Mondoñedo, 8/6/1473
O Cabido da Catedral de Mondoñedo outorgou poder a GÓMEZ GARCÍA DE GAYOSO, arcediago de Lugo e xuíz do Foro de Mondoñedo, e a outros para que acudisen ante PEDRO FERNÁNDEZ DE CAMOIRAS, prebendado da devandita Catedral de Lugo, tocante á solución do preito do préstamo de Loiba. Co poder entregáronselles unhas consideracións coa historia do referido preito.

196: Lugo, 17/6/1473
XOÁN RODRÍGUEZ (DO PORTO), cura de Loiba, declina en favor do Cabido da Catedral de Mondoñedo o dereito que puidera corresponderlle ó préstamo da devandita freguesía, recoñecendo que o mencionado Cabido tiña pleno dereito sobre o mesmo.

197: Lugo, año 1473
Sentencia dada por PEDRO FERNÁNDEZ DE CAMOIRAS, árbitro aceptado polo Cabido de Mondoñedo e o cura de Loiba, en virtude da que se lle recoñece ó mencionado Cabido o dereito ás dúas sétimas partes do préstamos da expresada freguesía de Loiba.

198: Segovia, 20/9/1476
Traslado notarial dunha carta da raíña dona Isabel, pedíndolles ós bispos, cabidos e clerecía, en calidade de préstamo, a metade da prata das fábricas das igrexas para poder facer fronte ós gastos das guerras que lle ocasionaban varios cabaleiros, e comprometéndose a devolve-las cantidades nos prazos que se sinalasen para o efecto. Segue un poder outorgado polo tesoureiro real a favor de Xoán del Castillo, receptor.

199: Vilamaior-Mondoñedo, 7/9/1478
Traslado do poder outorgado polo Cabido da Catedral de Mondoñedo ó cóengo FERNÁN VÁZQUEZ para uns asuntos que tiña pendentes cos cóengos ALONSO GARCÍA PALMEIRO e XOÁN DE GALEGOS.

200: Pontedeume, 28/10/1478
Sentencia pronunciada polos xuíces-árbitros, designados polo Cabido de Mondoñedo e polo convento de Sta. Catarina de Montefaro, sobre a disputa que sostiñan sobre a paga do subsidio eclesiástico.

201: Vilamaior. Sevilla. 15/4/1479
O bispo de Mondoñedo, D. Fadrique de Guzmán, atopándose na cidade de Sevilla, comisiona ó Cabido de Mondoñedo para nomear visitadores do bispado co fin de que realicen a visita pastoral e fagan cumpri-los testamentos, aplicando o importe das penas para a fábrica da Catedral.

201A: Castropol, 16/4/1479
Traslado notarial dunhas cláusulas do testamento de TAREIXA ALONSO, viúva de ALONSO MARTÍNEZ CABANELA, polas que manda celebrar un gregoriano na Catedral de Mondoñedo e facer para o mesmo templo un cáliz de prata dourada.

201B: "Vilamaior de Mondoñedo", 30/10/1482
GARCÍA DE LA PARRA, alcalde maior do bispado de Mondoñedo, a pedimento do procurador do Cabido de Mondoñedo e do procurador do cabaleiro PEDRO DE BOLAÑO, dictou unha sentencia relativa á Sucesión de Burela, en virtude da cal condenou ó referido PEDRO DE BOLAÑO a deixar libres os bens da expresada Sucesión ó susodito Cabido.

202: Vilamaior-Mondoñedo, 15/9/1483
Escritura de foro que fixo o Cabido da Catedral de Mondoñedo a favor de PEDRO DE OIRÁN e da súa dona MARÍA CORBELLE dunha casa sita na cidade de Vilamaior-Mondoñedo, que lindaba coa rúa pública.

202A: Valladolid, 27/11/1484
Carta executoria da Chancelería de Valladolid, que recolle tódolos incidentes do preito entre o Cabido de Mondoñedo e o cabaleiro PEDRO DE BOLAÑO, pola que, trala apelación formulada por este, decidiu a favor do referido Cabido, confirmando a sentencia dada por GARCÍA DE LA PARRA (Cf. Doc. 201B) sobre a Sucesión de Burela.

202B: Valladolid, 14/2/1485
A pedimento do Cabido da Catedral de Mondoñedo, a Chancelería de Valladolid mandoulle ó notario Diego Fernández de Bejar entregar un traslado da sentencia pronunciada pola devandita Chancelería no preito que sostiña sobre a Sucesión de Burela. O referido notario estendeu o traslado da parte dispositivia da sentencia de GARCÍA DE LA PARRA, alcalde maior de Vilamaior, e da sentencia da susodita Chancelería.

202C: Lugo, 5/2/1485
Traslado dun instrumento de Diego López de Haro, gobernador do Reino de Galicia, polo que lle comunica ó correxedor da cidade de Vilamaior-Mondoñedo, Fernán Pérez Gijón, e ó correxedor da vila de Viveiro, FERNÁN CERÓN, que o Cabido da Catedral de Mondeñedo lle presentara unha executoria da Chancelería de Valladolid, en conformidade coa cal manda dar posesión ó devandito Cabido dos bens da Sucesión de Burela e reclamarlle ó contrincante PEDRO DE BOLAÑO a suma de 51800 marabedís, en concepto de rendas atrasadas e custas.

203: Vilamaior-Mondoñedo, 1/3/1485
Escritura pola que os arrendamentos da administración de Bretoña e Lourenzá lles aforaron a XOÁN DEL CASTILLO e á súa muller o casarío de Ramallal, sito no val de Lourenzá.

203A: Mondoñedo, 17/3/1485
Carta de Pedro de Xixón, correxedor da cidade de Vilamaior-Mondoñedo, escrita no reverso da de Diego López de Haro (n.º 202C) pola que lle mandaba ó alguacil de Vilamaior, ALONSO DE ASTUDILLO, que dese posesión ó Cabido dos bens da Sucesión de Burela.

203B: A Devesa, 19/3/1485
O alguacil de Vilamaior-Mondoñedo, Alonso de Astudillo, deu posesión ós cóengos representantes do Cabido das propiedades que na freguesía da Devesa correspondían á Sucesión de Burela. Seguidamente deulles igualmente posesión dos bens radicados en Fazouro, Burela, Lieiro, Portocelo e Celeiro de Viveiro.

204: Vilamaior-Mondoñedo, 29/3/1485
Título expedido polo provisor de Mondoñedo polo cal, facendo relación de ter anexionado perpetuamente ó mosteiro de S. Martiño de Mondoñedo o de S. Miguel da Coe
Última edición por serba el 20 May 2009, 15:49, editado 6 veces en total.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Mensaje por serba »

207: Cabarcos, 7/2/1489
Título de colación da metade, con cura, da freguesía de Sta. M.ª de Abadín a favor de FERNÁN RODRÍGUEZ DE MÁNTARAS, expedido polo mestrescola FERNÁN RODRÍGUEZ DE PRABEO.

207A: Vilamaior-Mondoñedo, 7/5/1489
Testamento de XOÁN YÁÑEZ, crego de Loboso, polo que lle deixa á Catedral a súa casa e herdades de Mariz, coa carga dunha misa cantada. No dorso, con letra sumamente esvaecida, atópase un documento do cumprimento do referido testamento.

207B: Vilamaior-Mondoñedo, 7/11/1491
Para librarse do preito que tiñan pendente, levaron a cabo un convenio RODRIGO ALONSO, cóengo, dunha parte, e MARÍA FERNÁNDEZ, dona de ÁLVARO DE BIÁN, da outra, sobre a cuarta parte do souto sito na valiña de Ambroza (Mondoñedo). O referido cóengo recoñeceu que o souto en cuestión non pertencía á administración de Vilamaior.

La segunda parte son documentos relacionados con las bulas pontificias, de los años: 1156,1251,1263, 1344, 1346, 1367, 1371, 1384, 1398, 1421, 1425, 1426, 1427, 1432, 1441, 1442, 1443, 1449, 1450, 1452, 1453, 1461, 1463 y 1467. Y la tercera parte sobre "El Monasterio de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos". El resto son índices: de materias, onomástico, toponímico, etc.


[Fuente: Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo. Transcrición íntegra dos documentos, de D. Enrique Cal Pardo.]
Última edición por serba el 28 Jul 2006, 15:34, editado 1 vez en total.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

SEGUNDA PARTE

Mensaje por serba »

Segunda parte: Bulas pontificias

1. Narvona, 18/8/1156
Traslado facsímile dunha bula do Papa Adriano IV (1154-1159), dirixida ó bispo de Mondoñedo don Pedro (1155-1167), pola que toma baixo a súa protección as terras do bispado de Mondoñedo, as súas igrexas e mosteiros, entre os que figuran os de VILANOVA DE LOURENZÁ, PEDROSO, SAN MARTIÑO DE NEDA e SANTIAGO DE SILVA.


2. Lyon, 7/3/1251
O Papa Inocencio IV (1243-1254), no 8º ano do seu pontificado, outórgalle ó bispo de Mondoñedo o privilexio de que non poida ser excomungado por ningún delegado ou subdelegado pontificio.


3. -28/3/1263- Apud Urbem Veterem
Bula do Papa Urbano IV (1261-1264), que, enterado de que RODRIGO GÓMEZ tiña "encomenda" do bispo de Mondoñedo, prohibe que, en diante, se outorgue o dereito de encomenda a persoas notables seglares.

4. Aviñón, 11/12/1344
O ano terceiro do seu pontificado o Papa Clemente VI (1342-1352) encoméndalle ó arcediago de NEIRA, da diocese de Lugo, a tramitación do preito suscitado por privar do préstamo de Xuances a ÁLVARO MARQUES, que acudira a Santa Sé.

5. Lugo, 26/4/1346
Sentencia que, a favor de ÁLVARO MARQUES, deu o arcediago de NEIRA, da Catedral de Lugo, no preito do préstamo de Xuances, que tramitou en virtude da anterior bula de Clemente Vi, que se transcribe íntegra.

6. Aviñón, 27/4/1367
O Papa Urbano V (1362-1370), no ano 5º do seu pontificado, concédelle ó bispo de Mondoñedo don Francisco (1367-1393) a facultade de prover tódolos beneficios simples que estiveran vacantes no seu bispado e non excedesen o valor de 20 libras tornesas.

7. Aviñón, 30/12/1371(?)
Bula do Papa Gregorio XI (1370-1378), no segundo ano do seu pontificado, na que, trala exposición das necesidades polas que atravesaba a Igrexa de Roma, lle pide ó bispo de Mondoñedo, don Francisco, un subsidio especial para facer fronte á penuria en que se encontraba.

8. Aviñón, 30/9/1384
O cardeal presbítero Pedro outórgalle facultade ó bispo de Mondoñedo para concede-la oportuna licencia "super defectu natalium" a Fernando Tercii, nacido na diocese de Mondoñedo e crego no convento de Irmáns Menores de San Miguel de Chauos (Chavín).

8A. Aviñón, 23/10/1398
O Papa (antipapa) Benedicto XIII (1394-1423) comisiona ó abade do mosteiro de San Salvador de VILANOVA DE LOURENZÁ para examinar ó presbítero PEDRO DOMÍNGUEZ DE FÓRNEA verbo da súa promoción para o primeiro beneficio que estivese vacante na diocese de Mondoñedo.


9. Roma, 25/4/1421
O Papa Martiño V (1417-1431), a instancia do deán e Cabido de Mondoñedo, manda que os colectores de alcabalas, sisas e outros tributos se absteñan dos abusos que adoitaban cometer. Encoméndase a execución ó abade do mosteiro de MONFERO.

10. Roma, 9/6/1425
Traslado da bula do Papa Martiño V (1417-1431) pola que autoriza a unión á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo da cuarta parte do beneficio de VILAMAIOR. Foi comisionada ó prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo, quen, no oportuno proceso, a transcribe integramente.

11. Roma, 9/5/1426
Bula do Papa Martiño V, pola que comisiona ó prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo para anexionar á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo a cuarta parte do beneficio de VILAMOR.

12. Roma, 21/5/1426
Bula do Papa Martiño V, pola que lles comunica ó deán e ó Cabido da Catedral de Mondoñedo que dera a oportuna comisión ó prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo para uni-la cuarta parte do beneficio de VILAMOR á Mesa Capitular da expresada Catedral.

13. Roma, 23/5/1426
Bula do Papa Martiño V, pola que comisiona ó prior de San Martiño de Mondoñedo para unir á Mesa Capitular da Catedral mindoniense a metade do beneficio de SANTA MARÍA DE CORBELLE e os préstamos de SAN SALVADOR DO MONTE DE NENDÍN (Lindín), SANTIAGO DE CAENDE (Quende) e SANTA MARTA DE MEILÁN.

14. San Martiño de Mondoñedo, 25/8/1427
Don Álvaro, prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo, comisionado polo Papa Martiño V, en virtude da bula anterior, que transcribe integramente, uniu á Mesa Capitular da Catedral mindoniense a metade do beneficio de Santa María de Corbelle e os préstamos de San Salvador de Nendín (Lindín), de Santiago de Caende (Quende) e de Santa Marta de Meilán.

15. San Martiño de Mondoñedo, 25/8/1427
Don Álvaro, prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo, despois de transcribi-la bula do Papa Martiño V, do 9 de maio de 1427, anexiona novamente a cuarta parte do beneficio de VILAMOR á Mesa Capitular da Catedral mindoniense.

16. Roma, 8/3/1432
Traslado, realizado o ano 1532, dunha bula do Papa Eugenio IV (1431-1447) arredor dos oficiais da Santa Sé e inhibición dos ordinarios e os seus comisarios e delegados.

17. Vilamaior-Mondoñedo, 28/6/1441
O bispo de Mondoñedo don Pedro Enríquez de Castro (1426-1445), á vista da bula do Papa Martiño V, prestou o seu consentimento para a anexión á Mesa Capitular da Catedral da metade do beneficio de Santa María de Corbelle e dos préstamos de Lindín, Quende e Santa Marta de Meilán, xunto coa cuarta parte de Vilamor.

18. Florencia, 21/6/1442
O Papa Uxío IV (1431-1447) comisiona ó mestrescola de OURENSE para unir á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo a metade dos froitos de VILOALLE e os préstamos de AMBROZA e SAN PEDRO DE MOR.

19. Vilamaior-Mondoñedo, 4/6/1443
O bispo de Mondoñedo don Pedro Enríquez de Castro, dá o seu consentimento para que, de acordo coa anterior bual, poida procederse á unión á Mesa Capitular da metade do beneficio de Viloalle e dos préstamos de Ambroza e San Pedro de Mor.

20. Ourense, 21/8/1443
XOÁN ORTEGA, mestrescola de OURENSE, despois de transcribi-la mencionada bula do Papa Uxío IV, une á Mesa Capitular da Catedral de Mondoñedo a metade do beneficio de Viloalle e os préstamos de Ambroza e San Pedro de Mor.

21. 23/8/1449, Fabriano, Dioc. Camerinense
Bula do Papa Nicolás V (1447-1455) a favor do bispo de Mondoñedo, don Alonso de Segura (1449-1454), contra os que retiñan bens pertencentes á igrexa de Mondoñedo. A execución encoméndase ó bispo de Camerino, ó de Lugo e ó abade do mosteiro de Monfero.

22. Asís, 1/10/1450
Malatesta, bispo camerinense, en virtude da precedente bula de Nicolás V e despois de transcribila integramente, pasa á execución da mesma, requiríndolles a todos aqueles que ocuparan bens do bispo de Mondoñedo e da súa igrexa a devolución dos mesmos.

23. Roma, 11/11/1450
Monitorio do bispo de Espoleto, xuíz e comisario especial do Papa Nicolás V, polo que manda, de acordo coa petición formulada polo bispo de Mondoñedo, don Alonso de Segura, que lle devolvan a este tódolos bens que lle ocuparan, tanto no territorio diocesano coma nos dos decanatos de Sevilla e Toledo.

24. Roma, 15/3/1452
Bula do Papa Nicolás V, pola que lle outorga ó bispo de Mondoñedo a facultade de poder anexionar á Mesa Capitular da súa Catedral préstamos dos que os froitos non excedan de 400 libras turonesas, en atención á pobreza da devandita mesa. (Cf. Doc. 177).

25. Vilamaior-Mondoñedo, 11/10/1453
O bispo de Mondoñedo, don Alonso Segura, despois de transcribi-la precedente bula do Papa Nicolás V, execútaa dando comisión para a unión de préstamos á Mesa Capitular da súa Catedral.

26. Roma, 29/5/1461
O Papa Pío II (1458-1464) comisiona ó prior do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo para que poida resolve-lo conflicto que o Cabido mindoniense sostiña con LOPE AFONSO, sobre os beneficios de SANTIAGO DE FOZ, SANTA BAIA DA DEVESA, SAN BARTOLOMEU (hoxe San Isidoro) DO MONTE e SAN PEDRO DE VIVEIRO.

27. Roma, 29/12/1463
Traslado dunha bula do Papa Pío II (1458-1464), a súa execución encoméndase a FERNANDO BASANTA, arcediago de ABEANCOS na igrexa de Lugo, pola que se prohiben os beneficios encorozados e en virtude da cal se outorga novo título das parroquiea de DUARRÍA e SANTIAGO DE MEDA a ARIAS GONZÁLEZ.

28. 1/7/1467
Executorias da precedente bula do Papa Pío II, feitas por FERNANDO BASANTA, arcediago de ABEANCOS, relativas á provisión do beneficio de SAN MARTIÑO DE FIGUEIRAS.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Mensaje por serba »

- ÍNDICE ONOMÁSTICO -

-Aanes, Martiño, testemuña rexia: 142
-Abade Afonso, xurado de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Abaldre, Xoán, crego de BURÍA, referencia histórica: 109
-Abelaedo, Fernando, veciño de LIEIRO, testemuña: 203B
-Abendaño, Pedro de, esposa Beatriz de Castro, referencia familiar: 205C
-Abirón, personaxe bíblico, referencia histórica: 15, 22, 54, B22
-Abril, Fernando, notario ou escriba do documento: 43, 59, 88, 102
-Abril, Pedro, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 91
-Acuña, Fernando de, Gobernador de Galicia, referencia histórica: 201B, 205C
-Adam, obispo de Ourense, que confirma o doc.: 19
-Adrián IV (1154-1159), Papa, o que dá o doc.: B1
-Afán de Ribera, Pedro, Adiantado maior na fronteira, testemuña: 140
-Afonso, alférez do emperador, o que confirma o doc.: 15
-Afonso, bispo de Astorga, o que confirma o doc.: 67, 75
-Afonso, bispo de Ourense, o que confirma o doc.: 20, 21, 22, 24
-Afonso, bispo de Cidade Real, o que confirma o doc.: 67, 75
-Afonso, bispo de Coria, o que confirma o doc.: 61, 67, 75
-Afonso, conde, o que confirma o doc.: 12, 20, 22
-Afonso, deán de Mondoñedo, testemuña: 32
-Afonso, diácono, que confirma o doc.: 7
-Afonso, escriba: 25
-Afonso, fillo do Infante Xoán, o que confirma o doc.: 75
-Afonso, fillo do Infante Molina, que confirma o doc.: 61, 67, 75
-Afonso, frade, monxe de Valparaíso, vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 110; destinatario do doc.: 115; testemuña: 113; transcrición do doc.: 114, 118, 121, 141
-Afonso, pedreiro, propietario: 16
-Afonso, que confirma o doc.: 2
-Afonso, zapateiro de Meira, testemuña: 154
-Afonso III, rei de Asturias, o que dá o doc.: 67, 112, 189
-Afonso VI (1065-1109), emperador de Toledo, referencia familiar: 9, 10
-Afonso VII (1126-1157), rei de Castela, o que dá o doc.: 11, 12, 15, 67, 189; referencia histórica: 100, 112
-Afonso IX (1188-1230), rei de León, o que dá o doc.: 20-24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 67, 90, 100, 112, 189
-Afonso X, O Sabio (1152-1284), rei de Castela, o que dá o doc.: 36, 37, 38, 42, 43, 49, 59, 88, 101, 102; referencia coetaneidad: 47; referencia histórica: 86, 100
-Afonso XI (1312-1350), rei de Castela, o que dá o doc.: 80, 86, 87, 88, 90, 99, 101-102, 189; referencia histórica: 122, 128; referencia familiar: 111
-Afonso, Álvaro, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 113, 118; cóengo notario ou escriba do doc.: 123; deán de Mondoñedo, referencia histórica: 143
-Afonso, Diego, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 125; testemuña: 163; crego de Suegos, testemuña: 187; fiador: 192; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 168, 178; veciño de Villabona, testemuña: 138; crego da diocese de Mondoñedo, testemuña: 156; crego de XUDÁN, procurador: 138; veciño de VILARONTE, testemuña: 177A
-Afonso, Domingos, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116, 117, 123
-Afonso, Fernando, veciño de LANDOI, testemuña: 97; veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Afonso, Gómez, notario ou escriba do doc. da diocese compostelá: 200
-Afonso, Guiomar, esposa de XOÁN FREMOSO, referencia familiar: 93
-Afonso, Lopo, comendeiro, referencia histórica: 54; crego de Foz, destinatario do doc. B26; veciño de Mondoñedo, testemuña: 118; arcediago de MAYORGA-Santiago, testemuña: 105A; crego do coro, testemuña: 183
-Afonso, Maior, esposa de de ROI GÓMEZ, a que dá o doc.: 33; irmán de GARCÍA GONZÁLES, destinataria do doc.: 115
-Afonso, María, esposa de XOÁN CASTILLO, referencia familiar: 203
-Afonso de Castiñeira, Lopo, patrón de Xuances: B4, B5
-Afonso, Martiño, cabaleiro, testemuña: 78; rector de Meda, destinatario do doc.: B27; veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Afonso, Matías, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 91
-Afonso, Miguel, crego de coro, testemuña: 47
-Afonso, Nuno, bispo de Mondoñedo (1112-1136), o que dá o doc.: 10, 13; destinatario do doc.: 11, 12; referencia histórica: 15
-Afonso, Onega, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Afonso, Paio, barbeiro, que confirma o doc.: 27
-Afonso, Pedro, veciño de OIRÁN, o que dá o doc.: 132; veciño de Galegos, testemuña: 148; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183; testemuña: 97, 98; cardeal de Santiago, referencia histórica: 139; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo transcrito: 114; veciño de Viveiro, testemuña: 72; cóengo de Lugo, xuíz: 115; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; testemuña 152; cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 104; alcalde, referencia histórica: 161; testemuña rexia: 112, 189
-Afonso, Roi, xuíz apostólico, referencia histórica: 187; alcalde de Ribadeo, testemuña: 94; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 173; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 207B; notario ou escriba do doc. do MOSTEIRO DE ORREA: 148; crego de coro, testemuña: 199; notario ou escriba do doc. de OURENSE, testemuña: B20; notario ou escriba do doc. de GUIMARíES (Portugal): 109; patrón de Xuances, destinatario do doc. B4, B5; cóengo de Lugo, xuíz apostólico: 188, crego de FIGUEIRAS, destinatario do doc.: B28; muleiro do bispo, testemuña: 174; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A
-Afonso, Sueiro, testemuña rexia: 90, 101; cabaleiro, referencia histórica: 121
-Afonso, Tareixa, esposa de YANES CABANELA, referencia familiar: 155; ama do fillo de Sancho IV, destinataria do doc.: 56; viúva de MENÉNDEZ CABANELA, a que dá o doc.: 201A
-Afonso, Urraca, esposa de XOÁN AFONSO, destinatario do doc.: 148; esposa de AFONSO DE GALEGOS, a que dá o doc.: 147
-Afonso, Xacobe, veciño de Mondoñedo, testemuña: 161; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 138, 139
-Afonso, Xoán, servente tesoureiro de León, testemuña: 106; crego bispo mindoniense, testemuña: 91; racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 104; cergo de MEDA, referencia histórica: B27; patrón de Xuances: B24, B25; comendador de CASTROTORAFE, testemuña: 121; crego de STA. CRISTINA DE CELEIRO, referencia histórica: 188A; notario ou escriba do doc.: 85; arcediago de Santiago, notario ou escriba do doc. real: 59, 88, 102; irmán de FERNANDO BASANTA, referencia familiar: 171; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 106; referencia histórica: 56; veciño de ORREA, destinatario do doc.: 148; racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 92, 97, 97A, 108, 124; testemuña: 67; referencia familiar: 63; veciño de CABARCOS, testemuña: 110; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 117, 123; alcalde de LUGO, referencia histórica: 187; crego, testemuña: 107; arcediago de Santiago, notario ou escriba do doc. 42, 43; veciño de Ribadeo, lindeiro: 94; veciño de GALEGO, testemuña: 148; veciño de S. XIÁN DE CABARCOS, testemuña: 141
-Afonso de Aelles, Roi, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Afonso de Alburquerque, Xoán, comisionado do rei, referencia histórica: 56
-Afonso de Belmonte, Fernando, crego, xuíz compromisario: 139
-Afonso de Cambela, Xoán, veciño de VILASELÁN, testemuña: 164
-Afonso de Camoiras, Roi, chantre de LUGO, referencia histórica: 187; cóengo de Lugo, xuíz apostólico: 188
-Afonso de Castro, Xoán, crego do coro de LUGO, testemuña: 196
-Afonso de Cervo, Xoán, alcalde de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Afonso da Coruña, Pedro, veciño de CABARCOS, testemuña: 207
-Afonso de Domeda, Lopo, patrón de XUANCES: B4, B5
-Afonso de Faro, Xoán, o que confirma o doc.: 67
-Afonso da Figueira, Roi, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 190
-Afonso do Forno, Pedro, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Afonso do Idral, Lopo, xastre, procurador do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Afonso de Galegos, Xoán, veciño de GALEGOS, o que dá o doc.: 147
-Afonso de Grallal, Roi, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Afonso de Haro, Xoán, o que confirma o doc.: 61, 75
-Afonso de Landrove, Tareixa, patroa de XUANCES: B4, B5
-Afonso de Miranda, Fernando, veciño de RIBADEO, testemuña: 194
-Afonso de Navia, Xoán, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 158
-Afonso de Pequín, Álvaro, tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 152, 162, 167, 169, 182; vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183, 186, 187
-Afonso de Portugal, vasalo de Fernando IV, o que confirma o doc.: 67
-Afonso de Ribadeo, Xoán, cóengo de Mondoñedo, procurador do bispo: 102, 103
-Afonso de Saavedra, Roi, destinatario do doc. 135; testemuña: 134
-Afonso de Saavedra, Xoán, testemuña: 83
-Afonso de Santa María Maior, Xoán, camareiro do bispo, testemuña: 121
-Afonso da Veiga, Xoán, veciño de ORREA, referencia histórica: 147, 148; procurador conciliar de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Afonso de Vilaseca, Pedro, testemuña: B14
-Afonso de Vimir(?), Xoán, testemuña: 66
-Afonso de Viveiro, Diego, crego diocesano de Mondoñedo, testemuña: 156
-Afonso Pimentel, Roi, testemuña rexia: 140
-Africano, confesor, que confirma o doc.: 8
-Aguiar, Fernando de, alcaide de Mondoñedo, testemuña: 95, 105
-Albari, Nuno, que confirma o doc.: 7
-Alcalde, Xoán, crego, testemuña: 168
-Aldebrando, cardeal romano, notario ou escriba do doc.:B1
-Alderetus, que confirma o doc.: 10
-Alegre, Pedro, referencia histórica: 69
-Almoravid, bispo de Calahorra, que confirma o doc.: 61
-Altamirano, Pedro, protonotario ou escriba do doc. da Santa Sé, o que dá o doc.: 206
-Álvaro, Fernando de, monxe de Meira, o que dá o doc.: 154; testemuña: 147
-Álvarez, Afonso, notario ou escriba do doc. dos Reis Católicos: 205; testemuña rexia: 152
-Álvarez, Diego, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143, 182; procurador do Cabido: 150, 154, 156, 159; destinatario do doc.: 145; testemuña: 156, B17; notario ou escriba do doc.: 154; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 133
-Álvarez, García, referencia familiar: 73; veciño de Ribadeo, o que dá o doc.: 94
-Álvarez, Lopo, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 142A, 156
-Álvarez, Macía, racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 73; veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Álvarez, Nuno, cabaleiro, testemuña: 66
-Álvarez, Pedro, notario ou escriba do doc. de Sevilla, transcrición do doc.: 152; que confirma o doc.: 61
-Álvarez, Raimundo, conde de MONTENEGRO, que confirma o doc.: 20
-Álvarez, Roi, que confirma o doc.: 61, 67; notario ou escriba do doc. do bispo, testemuña: 104
-Álvarez, Veremundo, que confirma o doc.: 21, 22
-Álvarez de Asturias, Roi, adiantado maior de León, que confirma o doc.: 75
-Álvarez de Aza, Roi, que confirma o doc.: 67
-Álvarez de Castroverde, Lopo, veciño de Viveiro, testemuña: 182, 205
-Álvarez de Santiago, Roi, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 124
-Álvarez de Teixeiro, Lopo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 159
-Álvarez de Toledo, Afonso, notario ou escriba do doc. de cámara do rei: 202C; contador maior do rei, o que dá o doc.: 152
-Álvarez de Toledo, Fernando, secretario do rei, notario ou escriba do do.: 198, 205C
-Álvaro, bispo de Cuenca
-Álvaro, bispo de Palencia, que confirma o doc.: 67
-Álvaro, prior do mosteiro San Martiño de Mondoñedo, xuíz apostólico: B10, B14, B15; conde, o que dá o doc.: 17; destinatario do doc.: 16, 18; testemuña rexia: 137
-Álvaro Gómez, bispo de Mondoñedo (1286-1297), destinatario do doc.: 54, 56, 61, 87, 100, 102, 141; referencia histórica: 112
-Alvito, abade, que confirma o doc.: 1
-Amado, Fernando, ferreiro, testemuña: 93; referencia familiar: 84; patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Amado de Bretoña, Fernando, testemuña: 95
-Amado de Moraes, Xoán, crego de XUANCES, destinatario do doc.: B5
-Amado do Outeiro, Xoán, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Amigo, Pedro, veciño de PORTOCELO, testemuña: 203B
-Amigo de San Cristovo, Xoán, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Amor, Lopo, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Anaya, Fernando, veciño de Sevilla, testemuña: 189
-Andrade, Diego de, bacharel, testemuña: 202A
-Andrade, Diego de, señor, cabaleiro, referencia familiar: 200
-Andreu, Guillén, escribán do rei: 43, 59, 88, 102
-Andre, Xoán, autor de libros, referencia histórica: 115
-Ansuriz, Gonzalo, que confirma o doc.: 11
-Ansuriz, Pedro, conde de Carrión, que confirma o doc.: 11
-Antón, bispo de Albarracín, que confirma o doc.: 75
-Apalla, o que dá o doc.: 7
-Aparicio, bispo de Albarracín, que confirma o doc.: 61
-Aragón e Sicilia, Henrique, infante, conde Alburquerque, testemuña: 140
-Aragón e Sicilia, Pedro, infante, testemuña: 140
-Aragón, Fadrique de, Conde de Luna, referencia histórica: 152
-Aras. Véxase tamén Ares, Arias (Aras é unha variante do nome Ares, moi frecuente na Idade Media. Pode que fose, tamén, unha variante de Arias, que, pola súa vez, é unha variante do nome AIRAS. Calquera destas formas circulan, frecuentemente, como apelidos, nesta colección diplomática.)
-Aras, Afonso, irmán de GONZALO PÉREZ, referencia histórica: 115
-Aras, Aras, veciño de Ribadeo, testemuña: 91
-Aras, Fernando, veciño de Mondoñedo, propietario: 93, 97; irmán de FERNÁNDEZ NEIRA, testemuña: 96
-Aras, Pedro, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116-117
-Aras, Pedro, fillo de PEDRO MARIÑO, testemuña: 141; mestrescola de Mondoñedo, testemuña: 97, 97A
-Aras de Luaces, Tareixa, referencia histórica: 84
-Arcos, Pedro de, prior do Hospital, testemuña: 23
-Area de Narbona, Pedro, referencia histórica: 115
-Arelle, Pedro, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Ares, Afonso, racioneiro de Ourense, testemuña: B20
-Ares, Ares, notario ou escriba do doc. , servente do bispo: 124
-Ares, Diego, testemuña: 142A; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Ares, Fernando, arcediago de AZÚMARA, o que dá o doc.: 123
-Ares, Gómez, home de VÁZQUEZ VAAMONDE, testemuña: 131
-Ares, Lopo, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 152; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154; vigairo do deádego, o que dá o doc.: 193
-Ares, Pedro, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122; referencia histórica: 123; mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 98; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 125; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; cóengo de Mondoñedo, outorga: 183, 207A; testemuña: 182, 193
-Ares, Roi, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143
-Ares, Xoán, notario ou escriba do doc.: 207A
-Ares Cacharrón, Afonso, alumno deán de OURENSE, procurador: B20
-Ares de Embeande, Lopo, crego, procurador: 135
-Ares de Luaces, Diego, crego de coro, testemuña: 132
-Ares de Luaces, Pedro, veciño de CABARCOS, testemuña: B17
-Ares de Moreiras, Fernando, notario ou escriba do doc. de Lugo: 188
-Ares de Párrega, Xoán, testemuña: 188
-Ares de Vaamonde, Lopo, arcediago de MONTENEGRO, testemuña: B17
-Ares de Vaamonde, Pedro, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 156; cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba de doc.: 190, 195, 199, 202, 203; cóengo, o que dá o doc.: 203; testemuña: 186; arcediago de VIVEIRO e deán de OURENSE: B18-20. Véxase ARIAS DE VAAMONDE e VAAMONDE
-Ares de Janas, Pedro, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Arestegui, Martiño de, veciño de SANTIAGO, testemuña: 198
-Argomoso, Xoán de, crego de SALDANXE, destinatario do doc.: 170
-Arias, bispo de Lugo, que confirma o doc.: 61
-Arias, cardeal, referencia histórica: 27
-Arias, frade, franciscano de SANTIAGO, destinatario do doc.: 115
-Arias, testemuña: 6
-Arias, Diego, notario ou escriba do doc.: 184; testemuña: 178
-Arias, Fernando, escudeiro de Mondoñedo, testemuña: 177, B25; crego, arrendatario: 53, que confirma o doc.: 21-22; tesoureiro de Mondoñedo, referencia histórica: B5
-Arias, Gómez, familiar bispo, testemuña: 104
-Arias, Lopo, crego de XOVE, testemuña: 202A; notario ou escriba do doc. de Santiago: 27
-Arias, Paio, notario ou escriba do doc.: 11; muiñeiro, destinatario do doc.: 28
-Arias, Pedro, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187; testemuña: 198; mestrescola en Mondoñedo, o que dá o doc.: 106
-Arias, Xoán, que confirma o doc.: 20-21; escudeiro en Mondoñedo, testemuña: B25
-Arias de Parrega, Xoán, cóengo de LUGO, testemuña: 205
-Arias de Ripaeuvi, Airas, referencia familiar: 53
-Arias de Saavedra, Fernando, señor de VILAXOÁN, referencia histórica: 202A
-Arias de Solís, Diego, notario ou escriba do doc. da diocese de UVIEU: 178
-Arias de Solís, Diego, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 186
-Arias de Vaamonde, Pedro, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 188A
-Arias do Valle, Pedro, veciño de Mondoñedo, testemuña: 206
-Arias Márquez, Lopo, arcediago de AZÚMARA, o que dá o doc.: 194
-Armeiro, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 199
-Armentario, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 6
-Armentario, testemuña: 3-4
-Arnaldo, bispo de CORIA, que confirma o doc.: 24, 28
-Arnaldo, bispo de Cuenca, que confirma o doc.: 22
-Arsemundus, testemuña: 1
-Arteiro, Pedro, alcalde de VIVEIRO, o que dá o doc.: 110, 141
-Arulfus, abade, propietario: 6
-As, Xoán de, cura de PORTOCELO, testemuña: 202A
-Asensio, Martiño, crego de SANTIAGO DE VIVEIRO, o que dá o doc.: 82
-Asenxo de Vilamaior, Fernando, testemuña: 81
-Astudillo, Afonso de, alguacil Mondoñedo, o que dá o doc.: 203B
-Asturicensis, Asmondus, que confirma o doc.: 9
-Atanus, xuíz mindoniense, notario ou escriba do doc.: 8
-Atila, abade, testemuña: 1
-Ausia, confirma: 1
-Ávila, Álvaro de, mariscal de Aragón, testemuña rexia: 140
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

B - F

Mensaje por serba »

-- B --

-Baia, Santa, virxe, adicado: 6
-Bacoro, Martiño, propietario, lindeiro: 57, 60
-Badaxoz, Xoán Francisco, testemuña rexia: 205C
-Balea, Fernando, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192-193, 205A; destinatario do doc.: 189
-Barachel, Pedro, crego de Mondoñedo, testemuña: 71
-Baralla, Roi, referencia histórica: 69
-Barba, Martiño, patrón de XUANCES, destinatario: B4, B5
-Barbos, Pedro, veciño de Mondoñedo, testemuña: 195
-Barcies, Pedro, veciño de MERILLE, testemuña: 166
-Bardos, Pedro de, arcedigao de MONTENEGRO, testemuña: 90A
-Barnalt, Xoán, testemuña rexia: 90
-Barquinte(?), Bieito, procurador: 202A
-Barral, Diego do, propietario, lindeiro: 207A
-Barreiro(?), Pedro, crego de coro, testemuña: 207B
-Basanta, Diego, veciño de RIBADEO, lindeiro: 155
-Basanta, Fernando, arcediago de ABEANCOS (LUGO), destinatario do doc.: 171; referencia histórica: 172, 195; nuncio da Santa Sé: 192-193, 197, B27-28; o que dá o doc.: 191; Fernando, crego de VIVEIRO, testemuña: 182
-Basanta, Roi, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A; destinatario do doc.: 203B; procurador: 206; testemuña: 198
-Basanta de Adoáin, Xoán, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Beaz, Pedro, chanceler do rei, destinatario do doc.: 100, 112
-Becerra de Caceres, Martiño, veciño de Zamora, testemuña: 121
-Belesario, presbítero, o que dá o doc.: 1
-Belidi, testemuña: 11. Véxase ademais 'Uelidi'
-Beltrando, bispo de Tui, que confirma o doc.: 21, 24
-Benavente, Afonso de, notario ou escriba do doc. de Zamora, testemuña: 199
-Benedicto XIII, antipapa (?), o que dá o doc.: 135, B8A
-Benedicto de Somoas, Tareixa, patroa de XUANCES, destinataria do doc.: B4, B5
-Benerra, Xoán, crego de BURÍA, referencia histórica: 109
-Benevent, Marco, alcalde do rei, referencia histórica: 141
-Ben, Roi de, veciño de PORTOCELO, testemuña: 203B; veciño de BARES, testemuña: 168. Véxase ademais 'Ven'
-Ben, Xoán de, mercador de VIVEIRO, testemuña: 110, 141
-Berardo, bispo de Espoleto, comisario apostólico: B22-23
-Berenguela, raiña, esposa de Afonso IX, co que dá o doc.: 25
-Beriz, Ramiro de, conde, que confirma o doc.: 18
-Bernaldo, bispo de Badaxoz, que confirma o doc.: 67
-Bernardi Parmenensis, Caro, autor dos Decretais, referencia histórica: 115
-Bernardo, cardeal de S. Clemente, testemuña: B1
-Bernardo, mestre, notario ou escriba do doc. rexio: 20-23; destinatario: 22
-Bertomeu, arcediago de VIVEIRO, testemuña: 29, 32-33
-Bertrando, bispo de Tui, que confirma o doc.: 22
-Bestar, Diego de, veciño de LABRADA, testemuña da pescuda: 126
-Bián, Afonso de, monxe de MEIRA, procurador: 154
-Bián, Álvaro de, referencia familiar: 207B
-Bicos, María, esposa de R. FRADERE ANDRADE, a que dá o doc.: 97
-Bieito, San, regra de, fundador, referencia histórica: 14
-Bigneti, testemuña pontificia: B26
-Bigueira, Roi, testemuña: 187
-Biloalle, Afonso de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 125
-Biscaia, Señores de, referencia histórica: 120
-Blanco, Fernando, veciño de BURELA, testemuña: 203B
-Blanco, Xoán, veciño de LIEIRO, testemuña: 203B
-Bolaño, Pedro de, cabaleiro, destinatario do doc.: 201B, 202A, 202B, 202C; referencia familiar: 205C
-Bonitate, notario ou escriba da bula pontificia: B24
-Boniz, presbítero, testemuña: 1
-Bono, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 33
-Bonome, Fernando, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 139
-Boo, Xoán, testemuña: 63
-Bohome, Fernando, veciño de VIVEIRO, procurador: 141
-Bosino, Mendo, que confirma o doc.: 12
-Bouzas, Pedro, veciño de LABRADA, testemuña pescuda: 126
-Boujornan, García de, testemuña: 202B
-Branco, Fernando, carniceiro de OURENSE, testemuña: B20
-Branco, Xoán, veciño de FAZOURO, testemuña: 203B
-Bregancia, Mendo, alférez, que confirma o doc.: 15
-Bregancia, Pedro, referencia histórica: 27
-Bregonde, Roi de, veciño de PONTEDEUME, testemuña: 123A
-Bretón, Xoán, destinatario do doc.: 58
-Brixensis, Caro, autor dos Decretais, referencia histórica: 115
-Broo, Domingos, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Buey, Domingos, testemuña rexia: 99-100
-Burgos, Fernando de, veciño de SANTIAGO, testemuña: 198
-Burgos, Xoán de, procurador: 109

-- C --

-Cabalo, Paio, propietario, lindeiro: 81
-Caentura, Xoán, referencia familiar: 92
-Calaza, Afonso, xurado de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Calixto III, Papa, referencia histórica: 180
-Calvelas, Afonso das, veciño de VALCARRÍA, testemuña: 176
-Calvo, Pedro, veciño de MARZÁN (FOZ), testemuña: 125; propietario, lindeiro: 62
-Calvo, Xoán, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 143
-Calzón, Pedro, propietario, lindeiro: 93, 124
-Callio, D. de, testemuña pontificia: B18
-Callobre, Pedro de, arcediago de TRASANCOS, referencia histórica: 197
-Cámara, Pedro Rois, notario ou escriba do doc. do rei: 88
-Cambas, Pedro das, veciño de MERILLE, testemuña: 166
-Campo, Roi do, veciño de LUGO, testemuña: 196
-Candea, Diego de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Candía, Gonzalo, veciño de Mondoñedo, testemuña: 198
-Cano, Paio, chanceler do rei, que confirma o doc.: 18
-Canoura, Lopo, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Canoura de Santosisto, Pedro, crego de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Cao, Roi, crego de coro, testemuña: 205A
-Cao, Xoán, propietario, lindeiro: 202
-Capeiro, Fernando, veciño de Mondoñedo, testemuña: 124
-Capelán, Álvaro, propietario, lindeiro: 183
-Capelo, Pedro, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 62
-Capello de Tuimir, Maior, patroa de XUANCES, destinataria do doc.: B4, B5
-Capello, Pedro, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 47
-Carballido, Xoán de, testemuña: 126
-Caregia, Xoán, propietario: 47
-Carneiro, Gonzalo, patrón de XUANCES, destinatario do doc.:B4, B5
-Carreia, Xoán, destinatario do doc.: 58
-Carrera, Diego de la, procurador do bispo de Mondoñedo, procurador: 152
-Carrillo, Pedro, copeiro maior do rei, testemuña: 140
-Carrión, Diego de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154
-Carvallal, Lopo do, escudeiro de FRADERE ANDRADE, testemuña: 136
-Casal, Diego do, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Casaleite, Lopo, familiar de FERNÁNDEZ CABARCOS, testemuña 188A
-Casas de Paradoa, Pedro, referencia histórica: 69
-Casotas, Raimundo, cardeal de SANTIAGO, testemuña: 91
-Castaño, Afonso, testemuña: 187
-Castillo, Afonso do, servente de ALTAMIRANO, testemuña: 206
-Castillo, Xoán de, destinatario do doc.: 203; procurador: 128; veciño da vila de EILES, procurador: 198
-Castro Beatriz, esposa de PEDRO DE BOLAÑO, destinataria do doc.: 205C
-Castro, Fernando de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152; testemuña: 151
-Catón, Domingos, crego de Mondoñedo, testemuña: 71
-Catuxa de Lancáster, raíña de Castela, referencia de coetaneidade: B8A
-Cayón, Xoán de, veciño da CORUÑA, procurador: 103
-Cayoto, Pedro, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Cea, Xoán de, carniceiro de OURENSE, testemuña: B20
-Cehoueriedus, presbítero, testemuña: 1
-Celebruno, bispo saguntino, que confirma o doc.: 15
-Cellero(?), Pedro de, crego, testemuña: 207
-Cencio, bispo de Santa Rufina, testemuña: B1
-Centona, Pedro, testemuña: 97
-Cepeda, Pedro de, testemuña: 96
-Cerbino, Martiño, doutor, testemuña: 115
-Cerdido, Xoán de, veciño de LOIBA, testemuña: 191; veciño de OIRÁN, referencia familiar: 132
-Cerecial de Pravia, Edomiro, que confirma o doc.: 7
-Cerna, Lopo, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Cerón, Fernando, correxedor de VIVEIRO, destinatario do doc.: 202C
-Cervo, Afonso de, alcalde de VIVEIRO, o que dá o doc.: 110
-Cervo, Fernando de, xurado de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Cevallos, Gutiérrez de, almirante maior do mar, o que confirma: 67
-Cides, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 67
-Cidi, testemuña: 11
-Cindus, testemuña: 8
-Clemente VI, Papa, o que dá o doc.: B4, B5
-Clemente VII, Papa (¿antipapa?), referencia de coetaneidade: B8
-Clérigo, Pedro, veciño de SANTIAGO DE CELEIRO, testemuña: 203B
-Cobos, Afonso de, rexedor da CORUÑA, testemuña: 202A
-Coello de Xerusalén (?), Fernando, cabaleiro, testemuña: 66
-Colin, Diego, testemuña: B14, B15
-Conde, Lopo. testemuña: B14
-Conde, Roi, notario ou escriba do doc. testemuña: 125
-Constanza, esposa de XOÁN FERNÁNDEZ BOLAÑO, destinataria do doc.: 96
-Constanza, raíña, filla de Afonso VII, co que dá o doc.: 15
-Constanza, raíña, esposa de Fernando IV, co que dá o doc.: 67; que confirma o doc.: 75; referencia familiar: 112, 189
-Cora, Gonzalo de, xurado de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Corbelle, María de, esposa de PEDRO DE OIRÁN, referencia familiar: 202
-Costal, Domingos do, propietario, lindeiro: 87A
-Cotal, Afonso, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 145
-Cousas, Xoán de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 199
-Couto, Fernando, notario ou escriba do doc., testemuña: 115
-Couzadoiro, Afonso de, dominicano do mosteiro de ORTIGUEIRA, testemuña: 135
-Crecor, Álvaro, doutor, testemuña rexia: 120
-Cresconio, presbítero, o que dá o doc.: 1
-Cruz, Lopo da, crego de ABADEÍN, referencia histórica: 207
-Cuevas, Afonso de las, notario ou escriba do doc. apostólico e rexio: 206
-Curral, Lopo do, veciño de SALDANXE, testemuña: 170
-Curvus, Paio, que confirma o doc.: 15
-Cusanca, Gonzalo, arcediago de OURENSE, o que dá o doc.: 185

-- D --

-Dalberge(?), Diego, testemuña: 81
-Damnuano, A. de, notario ou escriba do doc. do Papa: B9
-Danca, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 173, 175, 177, 179, 181-182, B17
-Danielis, Pedro, xuíz de SANTIAGO, notario ou escriba do doc.: 9
-Daorta, García, veciño de Mondoñedo, referencia histórica: 190
-Darriba, Afonso, veciño de BARES, testemuña: 168
-Darroio, Xoán, testemuña: 107
-Datam, personaxe bíblico, referencia histórica: 15, 22, 54, B22
-Decia, Afonso, frade franciscano, testemuña: 115
-Dofius, testemuña: 1
-Deus, Afonso, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 67, 122-123, 125, 133
-Deus, Fernando de, chantre de LUGO, referencia histórica: 85; testemuña: 96; veciño de VIVEIRO, testemuña: 141;
-Deus, Lourenzo, zapateiro de Mondoñedo, testemuña: 124
-Deus, Martiño, notario ou escriba do doc., testemuña: 77
-Deus, Pedro, racioneiro de Mondoñedo, referencia histórica: 127; testemuña: 117; crego de coro, testemuña: 124, 133; propietario, referencia histórica: 115; cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 145
-Deus, Tareixa, veciña de Mondoñedo, a que dá o doc.: 107
-Deus, Xoán, arcediago de AZÚMARA: 2; racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 96; carpinteiro de Mondoñedo, referencia familiar: 132; deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 89; capelán de RIBADEO, testemuña: 94; crego de c oro, testemuña: 133; veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Deus de Valiño, Pedro, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Deus de Veiga, Andrés, veciño de Mondoñedo, propietario: 107
-Deus Domínguez, Xoán, veciño de Mondoñedo, arcediago de AZÚMARA, transcrición do doc.: 67; deán de Mondoñedo, testemuña: 91
-Deus Rodríguez, Pedro, testemuña rexia: 87
-Deza, Pedro, que confirma o doc.: 29
-Díaz, Afonso, crego de coro, testemuña: 117; veciño de LOIB, testemuña: 191
-Díaz, Álvaro, arcediago de NEIRA (Lugo), xuíz apostólico: B5; notario ou escriba do doc. do rei, transcrición do doc.: 131; veciño de Mondoñedo, referencia familiar: B10, B27
-Díaz, Andrés, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 65; chantre de Mondoñedo, destinatario do doc.: 48, 60; testemuña: 62-63
-Díaz, Arias, que confirma o doc.: 61, 67
-Díaz, Damián, chanceler dos Reis Católicos: 202A
-Díaz, Diego, propietario, lindeiro: 60; cabaleiro, referencia familiar: 84
-Díaz, Domingos, propietario, lindeiro: 57
-Díaz, Fernando, testemuña rexia: 70, 90, 101-103; oidor da REAL AUDIENCIA, o que dá o doc.: 202B
-Díaz, García, crego de coro, testemuña: 190; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 131
-Díaz, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143; referencia familiar: B27
-Díaz, Gutierre, notario ou escriba do doc. do rei: 131
-Díaz, Lopo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116-117, 123; arcediago de AZÚMARA, testemuña: 179; racioneiro de Mondoñedo, procurador: 52; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 161; destinatario do doc.: 144; patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Díaz, María, nai de GARCÍA GONZÁLEZ, referencia familiar: 115
-Díaz, Martiño, cóengo, testemuña: 30
-Díaz, Pedro, prior de Mondoñedo, o que dá o doc.: 17; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154; referencia histórica: 56; testemuña: 30; arcediago de MONTENEGRO, referencia histórica: 73; racioneiro de Lugo, notario ou escriba do doc.: 34, 199; escudeiro de DIEGO DE ANDRADE, testemuña: 200
-Díaz, Roi, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152; testemuña: 106, 156; tesoureiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116-117; capelán de Sta. M.ª de VIVEIRO, o que dá o doc: 98; testemuña 84
-Díaz, Sugeiro, familiar do bispo, testemuña: 104
-Díaz, Vasco, tesoureiro de LUGO, testemuña: B5
-Díaz, Xoán, cóengo de LUGO, o que dá o doc.: 150; deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143; licenciado en Decretos, testemuña: 123
-Díaz de Antequeira, Pedro, escudeiro do bispo, procurador: 199
-Díaz de Castañeda, Pedro, que confirma o doc.: 61
-Díaz de Castropol, Gonzalo, notario ou escriba do doc.: 201A
-Díaz de Cordido, Lopo, crego de VALCARRÍA, testemuña: 73
-Díaz de Cordido, Urraca, irmá de XOÁN DÍAZ, cóengo, destinatario do doc.: 150
-Díaz de Cordido, Xoán, notario ou escriba do doc., cóengo de LUGO, notario ou escriba do doc.: 138
-Díaz do Egeiro, Pedro, testemuña: 108
-Díaz de Faralaer, Lopo, tesoureiro do rei, que confirma o doc.: 75
-Díaz de Finaiosa, Roi, que confirma o doc.: 61, 75
-Díaz de Goyos, Lopo, veciño de LUGO, testemuña: 150
-Díaz de Haro, Lopo, que confirma o doc.: 75
-Díaz de Luaces, Lopo, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Díaz de Luaces, Roi, tesoureiro de OURENSE, vigairo xeral de Mondoñedo, testemuña 177, 177A, 179; veciño de Mondoñedo, testemuña: B10; referencia histórica: 73; cabaleiro, testemuña: 78
-Díaz de Madrigal, Xoán, cóengo de Sevilla, o que dá o doc.: 189
-Díaz das Ribeiras, Lopo, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Díaz de Teixeiro, Pedro, procurador: 201B
-Díaz de Vale Unxore, Martiño, que confirma o doc.: 15
-Díaz de Vilacampa, Fernando, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 166
-Didaci, Ero, que confirma o doc.: 9
-Didaci, Froila, que confirma o doc.: 9
-Didaci, Menendus, que confirma o doc.: 7
-Didaci, Pedro, que confirma o doc.: 1
-Didaci, Roi, que confirma o doc.: 29
-Didacus, bispo de UVIEU, que confirma o doc.: 7
-Didat, Froila, conde de León, que confirma o doc.: 1
-Diego, presbítero que confirma o doc.: 6; diácono, que confirma o doc.: 26; Señor de BISCAIA, que confirma o doc.: 61; arcebispo de Sevilla, testemuña: 140; bispo de PLASENCIA, que confirma o doc.: 61, 67, 75; bispo de CARTAXENA, que confirma o doc.: 61; bispo de Zamora, que confirma o doc.: 75; mestre de CALATRAVA, que confirma o doc.: 61; home de VÁZQUEZ VAAMONDE, testemuña: 131; dominicano, testemuña: 125; monxe de Meira, o que dá o doc.: 154
-Diéguez, Pedro, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143
-Díez, Fernando, testemuña rexia: 100
-Díez, Vázquez(?), Álvaro, testemuña rexia: 100
-Discomorias (¿Afonso de Camoiras?), Roi, cóengo de LUGO, xuíz apostólico: 188
-Disia, Gónez, escudeiro de VIVEIRO, testemuña: 152
-Domingos, mestre, arcediago de VIVEIRO, xuíz: 40
-Domingos, Xoán, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Domíngues, Pedro, notario ou escriba do doc. do rei: 56
-Domíngues, (Deus), Xoán, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 94
-Domínguez, Afonso, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 116-117; veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 92
-Domínguez, Fernando, notario ou escriba do doc., transcrición: 2; home de XOÁN FERNÁNDEZ, testemuña: 78; notario ou escriba do doc. do bispo: 41; notario ou escriba do doc. de transcrición: 5, 12, 15, 22, 31
-Domínguez, Gonzalo, veciño de VIVEIRO, destinatario do doc.: 207A
-Domínguez, María, patroa de XUANCES, destinataria do doc.: B4, B5
-Domínguez, Martiño, escriba do doc., testemuña: 56; cóengo de LEÓN, testemuña: 141
-Domínguez, Pedro, crego de coro, destinatario do doc.: 104; racioneiro de Mondoñedo, referencia histórica: 143; chamado GUYNO, destinatario do doc.: 28
-Domínguez, Tedra, patroa de XUANCES, destinataria do doc.: B4, B5
-Domínguez, Verino, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5
-Domínguez, Vicente, vigairo de Guimaraes, xuíz: 109
-Domínguez, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 78, 141; arcediago de AZÚMARA, transcrición do doc.: 67, 87; notario ou escriba do doc. de VIVEIRO: 141; notario ou escriba do doc. do rei: 64; testemuña: 57; veciño de ORREA, referencia histórica: 148; chamado ENGRÉS, propietario, o que dá o doc.: 65; chamado PELAO, propietario, lindeiro: 57, 60
-Domínguez de Fórnea, Pedro, presbítero de Mondoñedo, destinatario do doc.: B8A
-Domínguez Gremaos, Afonso, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Domínguez Queixada, Xoán, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Dorado, Fernando, servente do prior de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 204
-Dorado, Gómez, servente do prior de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 204
-Dorado de Xinzo, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 204
-Dose, Afonso, testemuña rexia: 56
-Dourado, Fernando, crego-cura de BARES, destinatario do doc.: 169; cura de BARES, cóengo de San Martiño de Mondoñedo: 81; o que dá o doc.: 181-188; destinatario do doc.: 175; referencia histórica: 168; prior de San Martiño de Mondoñedo: 156, 182
-Dourado, Gómez, cóengo de S. Martiño de Mondoñedo, destinatario do doc.: 175; testemuña: 153; referencia histórica: 186-187
-Dourado, Lopo, prior do mosteiro da COELLEIRA, referencia histórica: 204
-Dourado, Xoán, procurador: 181, 188; cóengo de S. Martiño de Mondoñedo, procurador: 181; cóengo de S. Martiño: 177A

-- E --

-Eanes, Véxase ademais Íañez e Yáñez
-Eanes, veciño de Mondoñedo, destinatario do doc.: 124; testemuña: 73; notario ou escriba do doc. de SANTIAGO: 78
-Eanes, Abril, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 57-58, 32-63
-Eanes, Afonso, capelán do bispo, testemuña: 152; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 117, 123; testemuña: 139, 161; notario do doc. de VILAMAIOR, outorga: 93; testemuña: 55-56; notario do doc.: 71, 108; patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5; veciño de Mondoñedo, testemuña: 121; crego, testemuña: 92; capelán de SANTA CATUXA, o que dá o doc.: 124; peliqueiro, o que dá o doc.: 107; veciño de OIRÁN, referencia histórica: 132; veciño de FOZ, propietario: 125
-Eanes, Clara, serventa, a que dá o doc.: 93
-Eanes, Clemente, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 91
-Eanes, Diego, veciño de OIRÁN, o que outorga: 132
-Eanes, Domingos, racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 82; escritor de SANTIAGO, testemuña: 105A
-Eanes, Fernano, patrón de XUANCES, destinatario do doc.: B4, B5; crego de coro, testemuña: 55, 58; veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126; notario ou escriba do doc. de VIVEIRO, transcrición do doc.: 56; testemuña: 63
-Eanes, Francisco, laico diocesano de Mondoñedo, procurador: 91; deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 124; destinatario do doc.: 107; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 91, 94, 98; bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 110, 116-117, 121-122, 141, destinatario do doc.: 108, 111, 113-114, 142, B6, B7; referencia histórica: 109, 118
-Eanes Gómez, cóengo de Mondoñedo, que confirma o doc.: 116; destinatario do doc.: 145; o que dá o doc.: 188A
-Eanes, Lopo, chantre de Mondoñedo, testemuña: 108; racioneiro de EANES MANSO, GONZALO, presbítero compostelán, notario ou escriba do doc.: B28; notario ou escriba do doc.: 98, 104
-Eanes, Lourenzo, testemuña: 56; crego, procurador: 91
-Eanes, Maior, patroa de XUANCES, destinatarioa do doc.: B4, B5
-Eanes, María, esposa de PEDRO CALOTO, patroa de XUANCES, destinataria do doc.: B4, B5; irmá de GARCÍA GONZÁLEZ, destinatario do doc.: 115; esposa de AFONSO PÉREZ, referencia histórica: 89; patroa de XUANCES, destinataria do doc.; B4, B5
-Eanes, Martiño, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 71; racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 58, 60; testemuña: 55; alcaide, testemuña: 63
-Eanes, Miguel, testemuña: 63
-Eanes, Paio, mestrescola de Mondoñedo, testemuña: 83, 82; chamado GOYOS, destinatario do doc.: 58
-Eanes, Pedro, cóengo de Mondoñedo, procurador: 37; patrón de Xuances, destinatario do doc.: b4, b5; crego diocesano de Mondoñedo, testemuña: 156; racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc. de VIVEIRO: 91; veciño de VILAMAIOR, o que dá o doc.: 60; crego de SANTA ICÍA, referencia histórica: 117
-Eanes, Roi, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 91; veciño de Mondoñedo, testemuña: 108
-Eanes, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 95; testemuña: 112; pregoeiro, testemuña: 95; peleteiro, lindeiro: 57; procurador do bispo, o que dá o doc.: 72; veciño de Mondoñedo, testemuña: 108; veciño de OIRÁN, o que dá o doc.: 132; prior de S. Martiño, referencia familiar: 93; cóengo de Mondoñedo, referencia histórica: 85, 89; racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 82; crego de coro, testemuña: 132
-Eanes de Celeiro, Tareixa, patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Eanes da Coruña, Xoán, testemuña: 56
-Eanes de Chavín, Pedro, procurador: 36
-Eanes de Fontao, Domingos, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Eanes de Galegos, Fernando, presbítero, destinatario do doc.: 104
-Eanes de Gestido, Xoán, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Eanes de Marítima, Lopo, cabaleiro, testemuña: 78
-Eanes de Prada, Xoán, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Eanes de Santo Andrés de Masma, Diego, escudeiro, testemuña: 91, 95
-Eanes do Senno, Maior, propietario, referencia histórica: 95
-Eanes de Sobrado, María, propietario, lindeiro: 58
-Eanes de Valcarría, Afonso, xurado de VIVEIRO, o que dá o doc.: 110
-Eanes de Valle, Afonso, veciño de VIVEIRO, testemuña: 110
-Eanes de Veiga, Álvaro, patrón de Xuances, destinatario: B4, B5
-Eanes Iaurín, Xoán, propietario, lindeiro: 63; veciño de Mondoñedo, testemuña: 63
-Eanes Palmeiro, Pedro, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Emirico, abade de Meira, testemuña: 34
-Emmanuel, que confirma o doc.: 7
-Enego, bispo de Ávila, que confirma o doc.: 15
-Engres, Xoán, propietario, lindeiro: 65; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143
-Ennegoii, García, que confirma o doc._ 7
-Enríquez, Afonso, almirante maior de Castela, testemuña: 140
-Enríquez, Paio, mestre, crego do rei, destinatario do doc.: 21
-Enríquez, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 145, 154, 173, 182; testemuña: 155-156, 177, B17, B19; mestrescola da Catedral de LUGO, o que dá o doc.: 175, 181
-Enríquez de Castro, Pedro, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 146, 149, 151, 151A, 152, 154, 156-157, 182, B17, B19; pertegueiro de SANTIAGO, destinatario do doc.: 120- 121
-Enríquez de Haravaca, Pedro, que confirma o doc.: 61
-Ensemenus, primeiro do clero, que confirma o doc.: 7
-Erit, Didacus, que confirma o doc.: 8-9
-Eriz, Ero, testemuña: 9
-Eriz, Lucius, testemuña: 9
-Eriz, Pedro, testemuña: 9
-Ermegot, conde de URXEL, mordomo, testemuña: 21, 24
-Ermenexildo, presbítero, que confirma o doc.: 6
-Ermengaudo. Véxase Ermegot
-Emericus, presbítero, testemuña: 1
-Ernemiro, testemuña: 6
-Escribán, Roi, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Escribán, Xoán, notario ou escriba do doc. rexio: 102
-Espinar, doutor do, notario ou escriba do doc., receptor: 202A
-Estevo, Afonso, racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc., transcrición do doc.:54
-Estevo, bispo de Zamora, que confirma o doc.: 19
-Estevo, deán de Mondoñedo, que confirma o doc.: 29; o que dá o doc.: 30
-Estevo, Xoán, escribán do rei: 59, 88
-Estévez, Afonso, notario ou escriba do doc. da Catedral: 63; cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 65, 72; bacharel en Decretos, testemuña: 139; referencia familiar: 135
-Estoa, García de, racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183
-Estudillo, Afonso de, alguacil de Mondoñedo, destinatario do doc.: 203A
-Eskaay, Guntina, que confirma o doc.: 8
-Eyck, Henrique, notario ou escriba do doc. apostólico: B23

-- F --

-Falcón, Pedro, testemuña: 77
-Falconero, Martiño, testemuña rexia: 56; notario ou escriba do doc. do rei: 100, 112, 189
-Farina, Xoán, veciño de Mondoñedo, destinatario do doc.: 207A
-Faro, Domingos de, escudeiro de DIEGO DÍAZ, testemuña: 84
-Farto, Fernando, crego de ADOÁIN, referencia histórica: 194
-Fasouro, Roi de, home de AFONSO GÓMEZ, testemuña: 125
-Felgueira, Xoán, crego de coro, o que dá o doc.: 173
-Felipe, fillo do rei, Adiantado de Galicia, o que dá o doc.: 64; irmán de FERNANDO IV, que confirma o doc.: 67, 75; destinatario do doc.: 70
-Felipe, señor de Cabrera, que confirma o doc.: 61
-Felipe, Fernando, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, referencia histórica: 174; notario ou escriba do doc.: 181, 182
-Felipo, cardeal titular de S. Lourenzo, referencia histórica: 187
-Felpeiro, Diego, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Fernal, Xoán, testemuña rexia: 101
-Fernández, Afonso, xastre de LUGO, testemuña: 150; irmán de XOÁN FERNÁNDEZ, que confirma o doc.: 97; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 124, 136, 143; licenciado, testemuña rexia: 189; crego de OIRÁN, compromisario: 132; alcalde de Mondoñedo, testemuña: 72; notario ou escriba do doc. de BRETOÑA, testemuña: 95; crego de CERDIDO, testemuña: 97; veciño de S. Xián de CABARCOS, testemuña: 110, 141; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, que transcribe o doc.: 113; notario ou escriba do doc. de LUGO, testemuña: B5; crego de MERILLE, referencia histórica: 166; porteiro da Catedral, testemuña: 152; veciño de VILLABONA, testemuña: 138; crego de VILLABONA, o que dá o doc., testemuña: 116, 117; cóengo de Uvieu, testemuña: 118; testemuña: 117, 126
-Fernández, Álvaro, notario ou escriba do doc. do rei: 101; testemuña rexia: 102-103; alcalde de Mondoñedo, transcrición do doc.: 112; referencia histórica: 189
-Fernández, Ares, racioneiro de Mondoñedo, procurador testemuña: 152, 159, 166, 175, 177, 182, B17; testemuña: 181
-Fernández, Arias, referencia histórica: 115
-Fernández, Asincio, notario ou escriba do doc., testemuña: 78
-Fernández, Bertomeu, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Fernández, Diego, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 65; arcediago de Mondoñedo, testemuña: 82-83; arcediago de AZÚMARA, o que dá o doc., testemuña: 116-117, 118; mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 124; alcalde de Mondoñedo, testemuña 72; mariscal, testemuña: 140; notario ou escriba do doc. do rei, notario ou escriba do doc.: 87, 110, 137, 141; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 118, 120-121; testemuña: 96; bacharel en leis, testemuña rexia: 137, 189
-Fernández, Domingos, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 15, 67, 84; testemuña rexia: 101; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Fernández, Elvira, referencia familiar: 93; freira de ORREA, referencia histórica: 148
-Fernández, Estevo, Adiantado maior de Galicia, referencia histórica: 43, 52, 59, 64, 75, 88, 102; testemuña: 81
-Fernández, Fernando, conde, que confirma o doc.: 12, 27; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 89; arcediago de TRASANCOS, testemuña: 65-66, 72; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 110, 141; mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 56; notario ou escriba do doc., que transcribe o doc.: 24, 121; cóengo de Astorga, procurador: 94; testemuña rexia: 88
-Fernández, García, testemuña: 59; testemuña rexia: 56, 68, 119, 142; notario ou escriba do doc. de VIVEIRO, testemuña: 141; crego de coro, testemuña: 199; notario ou escriba do doc. de VIVEIRO: 72; fillo do conde FERNANDO GONZÁLEZ, referencia histórica: 120; notario ou escriba do doc.:74
-Fernández, Gómez, veciño de Mondoñedo, testemuña: 63; alférez do rei, que confirma o doc.: 15; crego de BRAVOS, destinatario do doc.: 177A, veciño de RIBADEO, testemuña: 94; escudeiro de DIEGO DÍAZ, testemuña: 84; notario ou escriba do doc. apostólicos: 176
-Fernández, Gonzalo(?), propietario, lindeiro: 84
-Fernández, Gutierre, que confirma o doc.: 15
-Fernández, Leonor, filla de FERNANDO LÓPEZ DE ADOÁIN, presentadora: 194
-Fernández, Lopo, propietario, o que dá o doc.: 26; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 199: cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 125; veciño de Mondoñedo, testemuña: 95
-Fernández, Maior, esposa de FERNANDO BONOME, a que dá o doc.: 72; primeira esposa de FRADERE DE ANDRADE, referencia familiar: 97; nai do cóengo FERNANDO BALEA, referencia familiar: 188A
-Fernández, María, esposa XOÁN CAREGIA, referencia familiar: 47; patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; filla de FERNANDO LÓPEZ DE ADOÁIN, presentadora: 194; referencia familiar: 207B, esposa de DOMINGOS BROO, outorga: 107; chamada A Menor, patroa de Xuances, veciña de MORÁS: B4, B5
-Fernández, Mariña, esposa de FERNANDO DE VALORIA, a que dá o doc.: 71
-Fernández, Martiño, alcalde do rei: 37; racioneiro de SANTIAGO, testemuña: 105A; veciño de RIBADEO, referencia familiar: 94; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Fernández, Paio, notario ou escriba do doc. de LUGO: 45; mordomo de Xuances, referencia histórica: 56
-Fernández, Pedro, referencia histórica: 37; crego de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 170, 173; testemuña: 71; fillo de FERNANDO RODRÍGUEZ, que confirma o doc.: 67; notario ou escriba do doc. de VIVEIRO, testemuña: 110, 141; mestre da milicia de SANTIAGOA, que confirma o doc.: 20, 22; racioneiro, notario ou escriba do doc.: 167, 177, 183, 185, B10, B14, B15; testemuña: 156, 182; fillo de FERNANDO RODRÍGUEZ DE CASTRO, que confirma o doc.: 75; alcalde do concello de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141; propietario, lindeiro: 77; doutor, OIDOR DA REAL AUDIENCIA, auditor encomenda: 120; crego de LADRA, testemuña: 122; capelán da Santísima Trindade de Mondoñedo, testemuña: B17; doutor, testemuña rexia: 120; fillo de PEDRO VASCO, testemuña: 121; mordomo de Xuances, referencia histórica; 56; chamado MANTEIGA, crego procurador 78
-Fernández, Roi, chanceler do rei, que confirma o doc.:16; capelán de MONCELOS, testemuña: 199; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; mestrescola de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123, 125, 133, 138, 143; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 90A; crego de BIÁN, destinatario do doc.: 151A; prior do Hospital, que confirma o doc.: 75; chantre de Mondoñedo, testemuña: 98; testemuña rexia: 101; tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 96, 97A; o que dá o doc.: 106; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, referencia histórica: 92; racioneiro de Santiago, testemuña: 115; escribán XOÁN YANES, notario ou escriba do doc.: 87A; arcediago de Mondoñedo, testemuña: 82; chamado FILIPES, veciño de VILAFORMÁN, testemuña: 132
-Fernández, Sancha, condesa, esposa de ÁLVARO, o que dá o doc.: 17, destinataria do doc.: 18; esposa de PÉREZ LOURIDO, a que dá o doc.: 147; destinatario do doc.: 138; esposa de AFONSO DOMÍNGUEZ, a que dá o doc.: 92; patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Fernández, Xoán, Meiriño maior de Galicia, o que dá o doc.: 52; ferreiro, testemuña: 45, 57, lindeiro: 71; Adiantado maior de Galicia, que confirma o doc.: 61; referencia histórica: 64, 75; escribán, notario ou escriba do doc.: 37; fillo de XOÁN FERNÁNDEZ, que confirma o doc.: 67; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 67; referencia histórica: 56; arcediago de AZÚMARA, testemuña: 115; bacharel, veciño de Lugo, testemuña: B5; testemuña rexia: 119, 111-112, 137, 142; veciño de Mondoñedo, testemuña: 91; barbeiro de Mondoñedo, testemuña: 201B; crego de ADOÁIN, destinatario do doc.: 194; capelán testemuña: 207A; carpinteiro veciño de RIBADEO, lindeiro: 155; cóengo, vigairo xeral de Mondoñedo, destinatario do doc.: 90A; xastre, xurado, o que dá o doc.: 122; notario ou escriba do doc. apostólico: 197; crego de QUENDE, testemuña: 87A; veciño de RIBADEO, testemuña: 94; notario ou escriba do doc. do bispo de Mondoñedo: 203B; crego de Lugo, notario ou escriba do doc.: 196; crego, testemuña: 141; chamado MAURO, cóengo de Santigao, o que dá o doc.: 78; chamado SUGO, testemuña: 72
-Fernández, Vasco, cóengo de Ourense, referencia histórica: 162, 167, 175, 181, 186, 195; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 199
-Fernández, Xil, testemuña rexia: 100; duplario de Ourense, testemuña: B20
-Fernández, Xoana, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Fernández Anxilea, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 89
-Fernández Asturao, Fernando, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 114
-Fernández Babeca, Pedro, xurado de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Fernández Cabeza de Baca, Pedro, correxedor de VIVEIRO, o que dá o doc.: 156
-Fernández Danca, Xoán, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 205
-Fernández de Aguiar, María, propietaria, a que dá o doc.: 105
-Fernández de Aguiar, Pedro, racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 105; chamado O VELLO, referencia familiar: 105
-Fernández de Álvarez, Xoán, testemuña: 125
-Fernández de Amarroa, Xoán, crego de LOIBA, o que dá o doc.: 163
-Fernández de Anca, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 19, 187, destinatario do doc.: 183. Véxase Fernández DANCA
-Fernández de Andrade, Pedro, arcediago de TRASANCOS, o que dá o doc.: 183; referencia familiar: 136
-Fernández de Anllo, Pedro, testemuña: 105
-Fernández de Balada, Afonso, crego de MERILLE, referencia histórica: 165
-Fernández de Bares, Roi, veciño de BARES, testemuña: 168
-Fernández de Béxar, Diego, notario ou escriba do doc. dos Reis: 202A, 202B
-Fernández de Bolaño, Xoán, destinatario do doc.: 96
-Fernández de Bretoña, Ares, testemuña: 95
-Fernández de Cabaneiro, Vasco, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, referencia histórica: 178
-Fernández de Cabarcos, Xoán, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 154; escudeiro, testemuña: 187, 188A
-Fernández de Cabreira, Pedro, cóengo de Mondoñedo, prestamista: 52
-Fernández das Camoiras, Pedro, cóengo de Lugo, xuíz árbitro: 195
-Fernández do Casal, Domingos, veciño de Mondoñedo, testemuña: 55
-Fernández de Castro (Louro), Pedro, propietario, o que dá o doc.: 125
-Fernández de Cervo, Gómez, xurado do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Fernández de Cospeito, Afonsín, crego de coro de Lugo, testemuña: 196
-Fernández de Cospeito, Diego, crego de coro de Lugo, testemuña: 196
-Fernández da Costa, Roi, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 87A
-Fernández do Couto, Afonso, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Fernández de Cubellos, García, testemuña: 23
-Fernández de Cupal, Pedro, patrón de Xuances, destinatario do doc.: b4, b5
-Fernández do Curral, Afonso, testemuña: 87A
-Fernández de Chavín, Roi, crego diocesano de Mondoñedo, testemuña: 156
-Fernández de Follen, Pedro, home do arcediago, testemuña: 115
-Fernández de Galdo, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 169, 174, 186
-Fernández da Garda, Roi, propietario, lindeiro: 93
-Fernández da Grañanova, Xoán, testemuña: 155
-Fernández da Igrexa, Roi, veciño de VILARENTE, testemuña: 127
-Fernández de Labrada, Afonso, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122
-Fernández de Labrada, Diego, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126, 195
-Fernández de Limia, Fernando, que confirma o doc.: 67, 75
-Fernández de Louro (ou Castro), Pedro, propietario, o que dá o doc.: 125; propietario, referencia histórica: 143
-Fernández de Lugo, Afonso, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123
-Fernández de Lugo, Vasco, cóengo de Ourense, referencia histórica: 163, 168-169, 197
-Fernández de Mariz, Fernando, crego, testemuña: 81
-Fernández de Maelle, Pedro, arrendatario do bispo, referencia histórica: 56
-Fernández de Marroa, Xoán, crego de BARES, testemuña: 168
-Fernández de Masrric, García, que confirma o doc.: 61
-Fernández de Mieras, Fernando, veciño de Zamora, testemuña: 121
-Fernández de Neira, Diego, testemuña: 96; Pedro, arcediago de Lugo, referencia histórica: 151A
-Fernández de Otero, María, esposa de ÁLVARO DE BIÁN, o que dá o doc.: 207B
-Fernández das Pontes, Afonso, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 133
-Fernández das Pontes, Pedro, veciño de VIVEIRO, testemuña: 205
-Fernández de Quiñones, Diego, Meiriño maior de Asturias, testemuña: 140
-Fernández da Retorta, Pedro, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Fernández de Río, Leonor, esposa de GONZALO DE LUGO, destinataria do doc.: 201A
-Fernández do Río, Pedro, capelán de Santiago de VIVEIRO, testemuña: 141
-Fernández de Salas, Pedro, escribán do rei, referencia histórica: 56
-Fernández de Salazar, Pedro, encargado do rei, referencia histórica: 56
-Fernández de Santa Baia, Belesario, crego de Lugo, notario ou escriba do doc.: B20
-Fernández de Tapia, Xil, bacharel, testemuña: 158
-Fernández de Tovar, Xoán, Garda maior do rei, testemuña: 140
-Fernández de Tovar, Sancho, veciño de Zamora, testemuña: 121
-Fernández de Valdayo, Xoán, cóengo-cardeal de Santiago, o que dá o doc.: 105A
-Fernández de Valencia, Gonzalo, notario ou escriba do doc. do rei: 137
-Fernández de Valiño, Pedro, testemuña: 58
-Fernández de Valoria, Pedro, alcalde de Mondoñedo, o que dá o doc.: 71; testemuña: 72
-Fernández de Valladolid, Diego, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Fernández de Vanavidas, Pedro, tenente en SARRIA, MONTENEGRO, testemuña: 25
-Fernández de Vasco, Pedro, referencia familiar: 121
-Fernández da Veiga, Gonzalo, testemuña: 148
-Fernández de Vilachá, Onega, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Fernández de Vilaoalle, Afonso, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123, 132-133
-Fernández de Vilasindre, Xoán, notario ou escriba do doc. do bispo, transcrición do doc.: 156, 193
-Fernández de Vilamaior, García, que confirma o doc.: 61, 67, 75
-Fernández de Vilastrofe(?), Gonzalo, notario ou escriba do doc.: 194
-Fernández de Viveiro, Gómez, cardeal de Santiago, referencia de coetaneidade: B28
-Fernández de Viveiro, Roi, veciño de VIVEIRO, procurador: 152
-Fernández de Viveiro, Pedro, cabaleiro, testemuña: 33
-Fernández de Zayón, María, a que dá o doc.: 44
-Fernández Didalle, Fernando, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Fernández Gasido, Xoán, veciño de VIVEIRO, testemuña: 152
-Fernández Malric, Garci, que confirma o doc.: 67
-Fernández Manrique, García, testemuña rexia: 140
-Fernández Marmolejo, Diego, mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 162, 167, 169, 182, 186
-Fernández Paleo, Roi, veciño do concello de ORTIGUEIRA, testemuña: 33
-Fernández Paredes, Xoán, servente de ARES PÁRREGA, testemuña: 188
-Fernández Pena, Xoán, arrendador do Cabido, referencia histórica: 195
-Fernández Sacido, Afonso, mercador de VIVEIRO, testemuña: 110, 141
-Fernández Sacido, Martiño, destinatario do doc.: 77
-Fernández Sacido, Roi, veciño de VIVEIRO, testemuña: 77, 141
-Fernández Sacido, Xoán, xurado do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Fernández Tomás, Xoán, notario ou escriba do doc.: 207A
-Fernández Vasques(?), García, testemuña rexia: 67, 102
-Fernández Vázquez(?), Fernando, testemuña rexia: 102
-Fernández Vázquez(?), Pedro, testemuña rexia: 101
-Fernandi, Domingos, capelán de Santa María de VIVEIRO, o que dá o doc.: 91
-Fernandiz, Sancho, que confirma o doc.: 12
-Fernando II, rei de León, o que dá o doc.: 16-25; transcrición do doc.: 112, 189; referencia histórica: 100
-Fernando III "O Santo", rei de Castela, o que dá o doc.: 31, 67; transcrición do doc.: 112; referencia histórica: 36, 100
-Fernando IV, rei de Castela, o que dá o doc.: 59, 61, 67-68, 70, 74, 87-88, 90, 100; transcrición do doc.: 101-103, 112, 119, 142, 189; referencia histórica: 86; referencia familiar: 80
-Fernando, abade de Valparaíso, destinatario do doc.: 115
-Fernando, arcebispo de Sevilla, que confirma o doc.: 67, 75
-Fernando, bacharel en leis, testemuña rexia: 142
-Fernando, bispo de Astorga, que confirma o doc.: 18-21, 22, 24; bispo de Córdoba, que confirma o doc.: 67, 75; bispo de León, que confirma o doc.: 61; bispo de Lugo, referencia de coetaneidade: 150; bispo de Segovia, que confirma o doc.: 67, 75; bipo de Uvieu, que confirma o doc.: 61, 67, 75
-Fernando, cóengo de Mondoñedo, que confirma o doc.: 29
-Fernando, compostelán, notario ou escriba de doc. (?): 28
-Fernando, conde na LIMIA, que confirma o doc.: 20; conde, que confirma o doc.: 16, 21
-Fernando, fillo de Afonso VII, co que dá o doc., que confirma o doc.: 15
-Fernando, fillo de Afonso IX, co que dá o doc.: 25
-Fernando, frade, bispo de Burgos, que confirma o doc.: 61
-Fernando, frade, subceleireiro de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Fernando, mestre, arcediago de Zamora, notario ou escriba do doc.: 43
-Fernando, O Católico, rei de Aragón, o que dá o doc.: 202A, 205C
-Fernandes de Limia, Ferrat, que confirma o doc.: 61
-Ferrández, García, testemuña: 77
-Ferrández Gómez, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152
-Ferraria, Estevo, escudeiro, testemuña: 109
-Ferreira, Roi, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Ferreiro, Diego, veciño de Mondoñedo, testemuña: 95
-Ferrol, Pedro de, servente de XOÁN YÁÑEZ, destinatario do doc.: 207A
-Ferrolo, Diego, testemuña: B14, B15
-Figueiras, Xoán das, coéngo de Mondoñedo, testemuña: 121; procurador: 126, tstemuña: 124, 139, 161; o que dá o doc.: 121, 125
-Filonaus(?), testemuña: 5
-Florencio, bispo, que confirma o doc.: 3; notario ou escriba do doc.: 3; testemuña: 3
-Florentinus, testemuña: 5
-Flores, Manrique, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Flores, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Flórez, Henrique, autor, transcrición do doc.: 3, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 23, 189, B1; referencia: 151, B5, B6, b10, b13, b24
-Floyas de Vilela, María, patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Folcrandi, S., notario ou escriba do doc. do Papa: b6
-Fojaca, Gómez de, veciño de SALDANXE, testemuña: 170
-Folepa, Mariña, propietaria: 63
-Fonseca, Afonso, arcebispo de Sevilla, o que dá o doc.: 189
-Fonte, Andrés da, propietario, lindeiro: 124
-Fontenla, Pedro, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Fortis, Paio, diácono, que confirma o doc.: 7
-Forjas, Xoán das, veciño de Mondoñedo, propietario: 107
-Fozas, Afonso de, zapateiro de Mondoñedo, testemuña: 124
-Fraarentus, bispo, que confirma o doc.: 5
-Fraz de Moar, Fernando, testemuña: 44
-Frade, Domingos, crego de MEIRÁS, referencia familiar: 93
-Frade, García, veciño de Mondoñedo, destinatario do doc.: 144
-Fradere, Afonso, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Fradere, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192
-Fradere, Roi, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 199
-Fradere de Andrade, Nuno, fillo de PEDRO FERNANDO DE ANDRADE, destinatario do doc.: 136
-Fradere de Andrade, Rui, cabaleiro, o que dá o doc.: 97; referencia familiar: 108
-Fradere de Zayón, testemuña: 44
-Fradulfus, presbítero, testemuña: 1
-Fraga, Fernando da, home de XOÁN NÚÑEZ, testemuña: 121
-Franco, Nicolao, comisario da Santa Sé: 199
-Franco, Xoán, veciño de VIVEIRO, procurador: 141
-Franimius, bispo, que confirma o doc.: 4
-Fremoso, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 72; referencia familiar: 93
-Frexeiro, Fernando, veciño de CANDIA, testemuña: 198
-Frías, Pedro de, Oidor da Real Audiencia, asina: 202A, 202b
-Frías, Xoán de, notario ou escriba do doc. de Zamora, testemuña: 199
-Froarentus, presbítero, notario ou escriba do doc.: 5
-Froila, abade, testemuña: 1; presbítero, que confirma o doc.: 10, 26; conde, vasalo do rei, testemuña: 25
-Froila, García, que confirma o doc.: 26
-Froila, Pedro, primiclerus, que confirma o doc.: 14, 26; cóengo, que confirma o doc.: 29
-Froilaz, Pedro, Conde de Traba e Iurgio, que confirma o doc.: 9, 11
-Froilaz, Ramiro, que confirma o doc.: 11
-Froilaz, Rudericus, que confirma o doc.: 9
-Froilaz, Vimara, que confirma o doc.: 3, 5
-Fronimius, bispo, que confirma o doc.: 3, 5
-Froyas, Domingos, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Froyla, propietario: 8
-Froylaz, Paio, que confirma o doc.: 8
-Fuentestemuñálida, Diego de, bispo de Zamora, testemuña: 140
-Furtado de Mendoza, Xoán, mordomo de XOÁN II, testemuña: 140
-Furtado, Pedro, xurado do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

G - L

Mensaje por serba »

-- G --

-Gacio, Pedro, crego, testemuña: 142A
-Gaete, Xoán, correxedor de VIVEIRO, o que dá o doc.: 205
-Gaibor, Gonzalo de, testemuña: 142A
-Galdo, Afonso de, referencia familiar: B27
-Galdo, Gómez de, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Galdo, Xoán de, secretario do bispo Segura, referencia histórica: 171-172; notario ou escriba do doc.: 187
-Galegos, Xoán de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183
-Galmaro, Fernando, crego de coro, testemuña: 58
-Galo, Gonzalo, alcalde de VIVEIRO, o que dá o doc.: 110
-Galván, Álvaro, cóengo de Mondoñedo, procurador: 195-197; testemuña 207A
-Galván, Pedro, cóengo de Lugo, testemuña: 91, 94; xuíz apostólico: B5; referencia histórica: B4; crego, referencia histórica: 85; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc:67; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 124
-Galván, Xoán, mestrescola da catedral de Mondoñedo, procurador: 34; testemuña: 34
-Gallecus, Xoán, que confirma o doc.: 22-23
-Gallegos, Xoán de, cóengo de Sevilla, testemuña: 189; cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 199
-Gallo, Fernando, racioneiro de Mondoñedo, procurador: 138
-Gallo, Gonzalo, alcalde de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Gallo, Lopo, xurado do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-García, bispo de Lugo, referencia histórica: 180
-García, Afonso, notario ou escriba do doc. do rei: 11; capelán de Santiago de Viveiro, o que dá o doc.: 98
-García, Álvaro, sancristán de Mondoñedo, testemuña: 179; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187, 192
-García, Andrés, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A; testemuña: 207A; procurador: 205; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 202
-García, Bertomeu, crego, notario ou escriba do doc.: 207; veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-García, Diego, testemuña rexia: 74, 80, 87
-García, Domingos, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-García, Fernando, notario ou escriba do doc. do rei: 128, 134; notario ou escriba do doc. de Lugo: B5; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 154, 159, 182, B17; sancristán de Mondoñedo, testemuña: B10; mordomo da curia rexia, testemuña: 25; procurador: 202A; notario ou escriba do doc., referencia histórica: 115
-García, Ferrand, testemuña rexia: 128
-García, Gómez, testemuña rexia: 100, 112; crego de coro, testemuña: 47
-García, Gonzalo, crego de BURÍA, destinatario do doc.: 109; fillo de GARCÍA IAGRAR, referencia histórica: 84; notario ou escriba do doc. do rei: 112
-García, Lopo. cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123, 125
-García, Martiño, testemuña rexia: 189
-García, Pedro, sancristán de RIBADEO, destinatario do doc.: 17; testemuña: 172; crego de VILASELÁN, testemuña: 193; notario ou escriba do doc. do rei: 129
-García, Roi, testemuña: 67; chantre de Mondoñedo, referencia histórica: 73; crego de coro, testemuña: 199; veciño de SALDANXE, testemuña: 170; crego de SASDÓNIGAS, procurador: 207A
-García, Sancho, testemuña rexia: 152
-García, Tareixa, veciña de Mondoñedo, referencia histórica coetánea: 116
-García, Tomé, testemuña rexia: 189
-García, Xoán, notario ou escriba do doc. do rei: 67, 88, 90, 101-103, 119, 142; notario ou escriba do doc.: 59, 68, 70, 135; arcediago de SARRIA (Lugo), xuíz: 34; crego e cura de VILASELÁN, destinatario do doc.: 171; cóengo de RIBADEO, procurador: 164; testemuña: 172
-García, Xoana, referencia familiar: 115
-García Álvarez, Rubén, autor: 5-6
-García Có, Roi, crego de coro, sochantre, testemuña: 195, 199, 202, 207A
-García de Burgos, Afonso, racioneiro de Zamora, testemuña: 199
-García de Castro, Álvaro, abade do Espírito Santo, racioneiro de Zamora, testemuña: 199
-García de Espinar, Sancho, Oidor da Real Audiencia, Alcalde maior de Galicia, o que dá o doc.: 205; destinatario do doc.: 205C
-García de Ferrera, Pedro, mariscal, testemuña: 140
-García de Foyos (Hoyos), Gómez, correxedor maior de Galicia, destinatario do doc.: 128, 131, 133-134; o que dá o doc.: 129
-García de Gayoso, Gómez, arcediago de DOZÓN (Lugo), procurador: 195-196
-García de Geadento, Pedro, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-García de Luaces, Álvaro, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192
-García de Luarca, Álvaro, cóengo, vigairo xeral, o que dá o doc.: 198-199, 200, 204-205A, 207A; vigairo xeral de Mondoñedo, destinatario do doc.: 205
-García de Monterroso, Gómez, mordomo do bispo, o que dá o doc.: 205
-García de Sameirón, Afonso, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 199
-García de San Cristovo, Pedro, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-García de Santo Andrés, Pedro, crego de coro, testemuña: 205A
-García de Travadó, Diego, veciño de MEIRA, testemuña: 154
-García da Torre, Sancho, notario ou escriba do doc. do rei: 152
-García de Valladolid, Fernando, procurador de BOLAÑO, procurador: 202B
-García de Vergara, Martiño, notario ou escriba do doc. do rei: 189, 142
-García de Vilanova, Pedro, tenente correxedor, xuíz: 201B
-García de Juday, Pedro, veciño de VILARENTE, testemuña: 127
-García e García, Antón, autor, transcrición do doc.: 97A, 156, 182
-García Palmeiro, Afonso, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 199
-García Salmerón, Afonso, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 182; cóengo de Sevilla, testemuña: 189
-García Vázquez(?), Afonso, testemuña rexia: 112
-García Vázquez, Diego, testemuña rexia: 90, 101
-Garda, Guido da, TEMPLARIO, que confirma o doc.: 20
-Gardada, María, manceba do clérigo, destinataria do doc.: 93; esposa de GONZALO EANES, destinataria do doc.: 124
-Gardia de Santo Andrés, Pedro, crego de coro, testemuña: 202
-Garnerio, S., testemuña pontificia: B13
-Garrido, Xoán, crego de LAGO, testemuña: 202A
-Gatas, Xoán, xuíz de RIBADEO, testemuña: 94
-Gatos, Pedro, forneiro de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141
-Gaviniz, Gutier, diácono, testemuña: 6
-Gemnadius, bispo, que confirma o doc.: 2-5
-Genta, Martiño, propietario, lindeiro: 62
-Giaes, Sancho, testemuña: 67
-Giraldo, bispo de Palencia, que confirma o doc.: 75
-Giraldo, frade, referencia histórica: 115
-Girón, Álvaro, veciño de MEIRA, testemuña: 154
-Goá, Pedro de, testemuña: 114
-Godesteo, mestre, presbítero, que confirma o doc.: 6
-Gomes, conde de TRASTÁMARA, que confirma o doc., testemuña: 22, 24
-Gómez, abade de OSCOS, testemuña: 34
-Gómez, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 72
-Gómez, conde de TRASTÁMARA, que confirma o doc.: 19-20, 25. Véxase ademais GOMES
-Gómez, conde, vasalo do rei, que confirma o doc.: 28
-Gómez, Afonso, arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 114, 116, 122, 141; o que dá o doc.: 123, 125, 133, 138; escudeiro do bispo, testemuña: 161; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 131
-Gómez, Diego, prior do Hospital, que confirma o doc.: 61; veciño de PORTOCELO, referencia histórica: 205A
-Gómez, Fernando, notario ou escriba maior de Toledo, que confirma o doc.: 67, 75
-Gómez, García, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 106
-Gómez, Gonzalo, familiar do bispo, testemuña: 104; referencia familiar: 33
-Gómez, Gutierre, arcediago de Guadalaxara, testemuña: 140
-Gómez, Lopo, veciño de ESCALONA, procurador: 152
-Gómez, María, referencia familiar: 33
-Gómez, Paio, Adiantado en Galicia, referencia histórica: 75
-Gómez, Paulo, crego de RIOBARBA, testemuña: 202A
-Gómez, Pedro, testemuña rexia: 90, 101, 119, 142; deán de Mondoñedo, testemuña: 72; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116-117; veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Gómez, Roi, encomendeiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: B3; ¿Conde?, o que dá o doc.: 33; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Gómez, Sidro, testemuña rexia: 56
-Gómez, Xoán, crego diocesano camerinense, testemuña: 180
-Gómez de Agostiño, Xoán, notario ou escriba do doc., alcaide de Galicia: 130
-Gómez do Barredo, Pedro, notario ou escriba do doc., testemuña: 155
-Gómez de Castañeda, Diego, Almirante maior do mar, que confirma o doc.: 67, 75
-Gómez de Cordido, Xoán, servente do deán de Mondoñedo, testemuña: 155
-Gómez de Escalona, Álvaro, chantre de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152, 175, 181; testemuña: 156, 177
-Gómez de Fornelos, Xoán, veciño de VIVEIRO, procurador: 141
-Gómez de Sandoval, Diego, adiantado maior de Castela, testemuña: 140
-Gómez das Seixas, Vasco, cóengo, procurador do Cabido de Mondoñedo, o que dá o doc.: 181, 187
-Gómez da Serna, Álvaro, notario ou escriba do doc. do rei en Mondoñedo: 201B
-Gondar, Afonso, crego de coro, testemuña: 199
-Gondisalui, Pedro, adiantado de Estremadura, que confirma o doc.: 11
-Gontemondiz, Gutier, que confirma o doc.: 6
-Gontricurs, mordomo de Tercio, que confirma o doc.: 7
-González, Afonso, veciño de GALEGOS, testemuña: 148; testemuña rexia: 100; cóengo de Mondoñedo, testemuña: B15, B17; o que dá o doc.: 151-152, 156, 159, 173, 181-182, 175; procurador: B14; alcalde de Mondoñedo, o que dá o doc.: 161; prestamista, chamado BRAVOS, referencia histórica: 177A
-González, Álvaro, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192; notario ou escriba do doc., testemuña: 201A
-González, Ares, veciño de RIBADEO, testemuña: 94; escudeiro e contador do bispo, testemuña: 141; propietario, referencia histórica: 116; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 122, 146, 152; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; destinatario do doc.: 144; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 182
-González, Airas, crego de DUARRÍA, destinatario do doc.: B27
-González, Días, testemuña rexia: 86, 87
-González, Diego, vigairo, arcediago de VIVEIRO, o que dá o doc.: 182; bacharel, procurador: 204
-González, Fernando, racioneiro de Santiago, testemuña: 91; testemuña rexia: 141; crego de LANDOI, testemuña: 135; conde de Castela, referencia histórica: 120; notario ou escriba do doc., mordomo de Andalucía, que confirma o doc.: 67
-González, García, arcediago da RAÍÑA e TRASANCOS, o que dá o doc.: 115; referencia histórica: 109
-González, Gometius, castelán, mordomo do rei, que confirma o doc.: 18
-González, Lopo, notario ou escriba do doc. do rei: 137; referencia familiar: 115
-González, Gonzalo, veciño de CARBALLIDO, testemuña: 107
-González, Mendo, rector de GRANDÍA, testemuña: 107
-González, Maior, abadesa de ORREA, referencia histórica: 148
-González, Nuno, cóengo de Lugo, referencia familiar: 150
-González, María, viúva de XOÁN TOURO, o que dá o doc.: 55
-González, Martiño, arcediago de AZÚMARA, testemuña: 60, 62-63, 71; referencia familiar: 87A
-González, Pedro, crego de coro, testemuña: 58-59; deán de Mondoñedo, testemuña: 78, 83; o que dá o doc.: 79; testemuña rexia: 88, 102-103; notario ou escriba do doc.: 199
-González, Roi, tenente de TRASTÁMARA, testemuña: 25, 28; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 159, 173, 175, 181-183, 188A, 192; procurador: 176; testemuña: 156, 177-178, B17; notario ou escriba do doc.: 162, 179
-González Sueiro, Arcipreste de Miranda, procurador: 138
-González, Vasco, notario ou escriba do doc., testemuña: 109
-González, Xil, testemuña: 67; testemuña rexia: 88, 90, 101-103, 119, 142; notario ou escriba do doc. do rei, referencia histórica: 101
-González, Xoán, referencia histórica: 56; notario ou escriba do doc. do rei: 90, 99, 100, 133; testemuña: 134; referencia histórica: 101; capelán do bispo, testemuña: 152; escudeiro do bispo, testemuña: 161; crego de MASMA, testemuña: B10
-González Barquinte, Bieito, procurador do Cabido: 202B
-González de Acevedo, Xoán, doutor, xuíz do rei: 128; testemuña rexia: 140
-González de Benavente, Fernando, doutor, oidor da Real Audiencia: 202A
-González de Burgos, Pedro, cóengo de Uvieu, testemuña: 138
-González da Cámara, Roi, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 182
-González da Carrera, Pedro, notario ou escriba do doc. de Zamora, notario ou escriba do doc.: 199
-González de Carvallido, Fernando, notario ou escriba do doc. de Viveiro, notario ou escriba do doc.: 141
-González de Cisneros, Pedro, alcalde maior de Galicia, xuíz: 201B, 202A
-González da Cova da Vella, Pedro, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-González de Cora, Gómez, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-González de Fontemoyn, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 156
-González de Guillade, Maior, viúva de XOÁN RODRÍGUEZ, a que dá o doc.: 178
-González de Lugo, Diego, referencia familiar: 201A
-González de Magariños, Afonso, testemuña: 142A
-González de Manzanedo, Roi, que confirma o doc.: 61, 75
-González de Minefaca, Xoán, testemuña: 202B
-González de Miranda, Ares, testemuña: 96
-González de Miranda, Fernando, casteleiro de Miranda, referencia histórica: 96
-González de Moralejo, Xoán, notario ou escriba do doc. do rei: 128
-González de Navalperal, Martiño, do mosteiro de MONTEFARO, xuíz-árbitro: 200
-González das Ribeiras de Sante, García, arcediago de TRASANCOS, o que dá o doc.: 115
-González de Rocas, Fernando, mordomo do bispo, referencia histórica: 56
-González de Salazar, Álvaro, presbítero de Ávila, testemuña: B22
-González de Trastámara, Gometius, que confirma o doc.: 18
-González de Xixón, Álvaro, testemuña: 201A
-González de Zamora, Afonso, notario ou escriba do doc. de Zamora, testemuña: 199
-González Quixada, Nuno, arcediago de RIBADEO, o que dá o doc.: 138
-González Rauco, Xoán, testemuña: 188A
-González Saco, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187
-González Sierra, Arias, veciño de Zamora, testemuña: 121
-Gonzalo, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 2, 8, 9-10; transcrición do doc.: 67, 86, 141; bispo de Uvieu, que confirma o doc.: 18-19; bispo de Zamora, que confirma o doc.: 67; bispo de León, que confirma o doc.: 67, 75; testemuña: 3; conde de Asturias, que confirma o doc.: 20; mestre, testemuña rexia: 74; arcebispo de Toledo, que confirma o doc.: 61, 67; bispo de Salamanca, que confirma o doc: 25; bispo de Cuenca, que confirma o doc.: 61; conde, que confirma o doc.: 15; bispo de Ourense, que confirma o doc.: 75; mestrescola, abade de ARUAS, notario ou escriba maior de Andalucía, que confirma o doc.: 75; arcediago de TRASANCOS, procurador: 97; prior de MEIRA, o que dá o doc.: 154; frade, irmán do bispo Francisco, testemuña: 108; frade, hospitaleiro de MEIRA, o que dá o doc.: 154; refectoreiro de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Gonzalo de Río, Airas, frade, comendador de Bamba, correxedor de Galicia: 198
-Goteri, Ovecus, que confirma o doc.: 7
-Gotierre, conde, referencia histórica: 15
-Goterres de Villegas, Pedro, cóengo de Uvieu, o que dá o doc.: 138
-Goyos, Roi, servente de NUNO GONZÁLEZ, testemuña: 150
-Gregorio XI, Papa, o que dá o doc.: B7
-Gregorio, bispo de Sabina, testemuña: B1
-Gudesteiz, Paio, xuíz rexio e testemuña: 9
-Guerra, Roi, servente de AFONSO ESTÉVEZ, testemuña: 135
-Guido, arcediago, que confirma o doc.: 10; mestre da Orde Militar do TEMPLE, que confirma o doc.: 22; cardeal de Santo Crisógono, testemuña: B1; cardeal de Santa María, testemuña; B1
-Guilelmez (Guillames), García, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 53, 47, 60, 62
-Guillay, Martiño de, patrón de Xuances, destinatario do doc.: b4, b5
-Guillén, cardeal de Roma, o que dá o doc.: 106, 109ç
-Gunderius (?), licenciado, testemuña rexia: 137
-Gundesindus, que confirma o doc.: 2
-Gundisalvus, testemuña: 4, 5; propietario: 8, 14
-Gutierre, conde, referencia histórica: 112
-Guterri, Vela, mordomo, que confirma o doc.: 15
-Gutierre, bispo de Sigüenza, que confirma o doc.: 61; arcebispo de Toledo, que confirma o doc.: 75; fillo de FERNANDO PÉREZ PONZO, o que dá o doc.: 83
-Gutiérrez, Fernando, portaestandarte real, que confirma o doc.: 20
-Gutiérrez, Tell, xustiza maior da casa do rei, que confirma o doc.: 61, 67
-Gutiérrez, Xerardo, cóengo de Segovia, destinatario do doc.: 106
-Gutiérrez, Xoán, cóengo de Segovia, procurador: 106
-Gutiérrez de Quixada, Ferrant, adiantado maior de León e Asturias, que confirma o doc.: 67
-Guzmán, Fadrique, bispo de Mondoñedo, solicitante: 152; referencia histórica: 156, 186-187; destinatario do doc.: 189; o que dá o doc.: 181-182, 192, 198, 201, 204, 205B; referencia coetaneidade: 207A
-Guzmán, Lois de, mestre da Orde de Calatrava, testemuña: 140
-Guzmán, Xoán, duque de Medina, referencia histórica: 152

-- H --

-Haro, Fernando de, que confirma o doc.: 75
-Hemirico, abade de MEIRA, referencia histórica: 34
-Henrique II das Mercés, rei de Castela, o que dá o doc.: 37, 111-114, 118-119, 189
-Henrique III, rei de Castela, o que dá o doc.: 128, 131, 137; referencia histórica: 142, 119
-Henrique IV, rei de Castela, destinatario do doc.: 180; referencia familiar: 198
-Henrique, infante, fillo de SANCHO IV, destinatario do doc.: 59; infante, titor de Fernando IV, que confirma o doc.: 61, 87; infante, irmán de Fernando IV: 61; fillo de don Pedro, testemuña: 140
-Honorato, abade, testemuña: 1
-Horozco, Pedro de, cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 151, 151A, 152, 155-157, 159, 164, 166, 170, 172, 173, 182, 175-176, 177A, B17, B19; o que dá o doc.: 154, 159, 173, 175, 181; testemuña: 177
-Hoyos, Diego de, cóengo de Mondoñedo, secretario do bispo Guzma´n, testemuña: 182; o que dá o doc. : 183; notario ou escriba do doc.: 201
-Huandi, Xoán, notario ou escriba do doc. apostólico: B22
-Hugo, Xil, crego de Trier, testemuña: B23

-- I --


-Iagrar, García, primeiro marido de TAREIXA PÉREZ, referencia histórica: 84
-Iavín, Xoán, veciño de Mondoñedo, lindeiro: 73
-Idral, Lopo de, procurador e xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Igrexa, Afonso da, veciño da DEVESA, testemuña: 153
-Igrexa, Xoán da, veciño de SALDANXE, testemuña: 170
-Imaro, bispo de Túsculo, testemuña: B1
-Infante, Martiño, cóengo de San Martiño, testemuña: 94
-Inglés, Xoán, racioneiro de Mondoñedo, procurador: 129, 133
-Inocencio III, Papa, o que dá o doc.: B1
-Inocencio IV, Papa, o que dá o doc.: B2
-Inocencio VI, Papa, o que dá o doc.: 104; referencia de coetaneidade: 106
-Inocencio VIII, Papa, destinatario do doc.: 158; referencia de coetaneidade: 206
-Invernegas, Vasco das, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 175
-Iquilo, conversa, a que dá o doc.: 6
-Irmida, García da, veciño de CALLOBRE, testemuña: 144
-Isidoro, bispo de TUI, que confirma o doc.: 15

-- L --

-Labrada, Catuxa de, destinataria do doc.: 207A
-Labrada, Diego de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A
-Labrada, Gómez de, alcalde ordinario de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Lago, Fernando de, veciño de BARES, testemuña: 168, 187
-Lagoa, Fernando de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Lagosta, Afonso, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Lamas, Vasco de, irmán de FERNANDO BASANTA, referencia familiar: 171
-Lamas, Xacobe de, irmán de FERNANDO BASANTA, referencia familiar: 171, 195
-Lanzas, Pedro, patrón de Xuances, referencia familiar: B4, B5
-Lanzós, Afonso, testemuña: 168, 195
-Lanzós, Xoán de, crego de VALCARRÍA, testemuña: 73
-Lar, Pedro de, arcediago, chanceler, que confirma o doc.: 21
-Lara, Pedro de, conde, que confirma o doc.: 11
-Lara, Señores de, referencia histórica: 120
-Lauro, Paio de, arcediago, chanceler, que confirma o doc.: 20
-Leal, Afonso, veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Leal, Xoán, veciño de Mondoñedo, referencia coetánea: 116
-Leal de Magazos, Gonzalo, testemuña: 176
-Ledo, Domingos, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 124
-Ledo, Pedro, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Ledo de Valiño, Fernando, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Leonor, filla de Fernando IV, que confirma o doc.: 75
-Lobeira, Paio, crego, testemuña: 141
-Lobeira, Pedro, cóengo de San Martiño, testemuña: 94
-Logas, Pedro das, referencia familiar: B4, B5
-Lois de Gedento, Afonso, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Longo de Ribadeo, Martiño, referencia familiar: 62
-Loura, Maior, veciña de VALIÑO (Mondoñedo), a que dá o doc.: 107
-López, Afonso, crego de CUBELAS, destinatario do doc.: 115; testemuña rexia: 90, 101; crego de Santa María de Viveiro, procurador: 182; home do arcediago, testemuña: 115, 97; destinatario do doc.: 58; veciño de OIRÁN, o que dá o doc.: 132; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-López, Álvaro, notario ou escriba do doc. de Ourense, testemuña: 185
-López, Constanza, esposa de FERNANDO VALCARRÍA, destinatario do doc.: 142A
-López, Diego, crego de RIOTORTO, testemuña: 104
-López, Fernando, destinatario do doc.: 207A; crego, testemuña: 187; servente de GONZALO MÉNDEZ, testemuña: 150; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 72
-López, Ferrando, testemuña rexia: 152
-López, Francisco, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183; testemuña: 182
-López, García, mestre de Calatrava, que confirma o doc.: 67, 75; fillo de LOPO GONZÁLEZ, destinatario do doc.: 115; notario ou escriba do doc. do Rei de Galicia: 161; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; crego, testemuña: 94; pintor, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122
-López, Lopo, testemuña: 96, 187; cóengo de Mondoñedo, testemuña: B17; arcediago de AZÚMARA, procurador: 172
-López, María, freira de ORREA, a que dá o doc.: 148, 155; patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-López, Martiño, referencia histórica: 62
-López, Pedro, testemuña: 126, 152; notario ou escriba maior de Castela, que confirma o doc.: 67; cóengo de Lugo, testemuña: 150; mestrescola de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152; testemuña: 151; ferreiro, testemuña: 84
-López, Roi, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 62, 54, 122; o que dá o doc.: 17, 122-123; vigairo xeral: 132; arcediago de AZÚMARA, o que dá o doc.: 125, 133; tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 65, 83; crego de Santa Cruz, testemuña: 156; veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-López, Sancha, ¿esposa? de LÓPEZ MANENTE, propietaria: 125
-López, Vasco, procurador: B5
-López, Xoán, veciño de BURELA, testemuña: 203B; crego de coro, testemuña: 55, 58; racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 82; testemuña: 187
-López Basanta, Fernando, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-López Caes, Afonso, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122
-López de Adoáin, Fernando, referencia familiar: 194
-López de Aguiar, Lopo, oficial, vigairo xeral de Mondoñedo, xuíz: B26; arcediago de AZÚMARA, testemuña: 177-178
-López de Ayala, Pedro, xuíz rexio, xuíz encomenda: 120; apousentador maior do rei, testemuña: 140
-López de Bestar, Afonso, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-López de Burela, Xoán, crego, testemuña: 124
-López de Cabaneiro, Pedro, veciño de VILARENTE, testemuña: 127
-López do Campo, Roi, veciño de Lugo, testemuña: 196
-López de Cereceda, Pedro, notario ou escriba do doc. de Salamanca: 158
-López do Couto, Vasco, testemuña: 95
-López de Chinchilla, García, xuíz do Rei de Galicia: 201B, 202A
-López de Diego, gobernador de Galicia, destinatario do doc.: 205C, referencia histórica: 203A, 203B; notario ou escriba do doc., receptor: 202A
-López de Girón, Diego: 202C
-López de Goyanes, Gonzalo, testemuña: 134
-López de Haro, Afonso, que confirma o doc.: 75
-López de Lanzós, García, testemuña: 33, 141
-López de León, Diego, notario ou escriba do doc. da Real Audiencia, testemuña: 202B
-López de Lourenzá, Diego, crego, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 144
-López de Lugo, Afonso, testemuña: 176
-López de Manente, Pedro, propietario, referencia histórica: 125, 143
-López de Moscoso, Vasco, procurador: 193
-López de Padiella, Pedro, xustiza maior do rei, que confirma o doc.: 75
-López da Pena, Afonso, testemuña: 134
-López de Riana, Afonso, rector de FERROL, testemuña: 169, 186
-López de Teixeiro, Lopo, arcediago de AZÚMARA, o que dá o doc.: 175, 181
-López de Vilaxoán, Diego, testemuña: 153
-López de Viveiro, Gonzalo, notario ou escriba do doc. de cámara: 205
-López Fajardo, Pedro, servente do bispo, testemuña: 151
-López Teixeiro, Diego, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 193
-López Vizoso, Pedro, xurado do concello de VIVEIRO, destinatario do doc.: 141
-Lopiz, Pedro, que confirma o doc.: 11
-Lupiz, Scemeno, propietario: 8
-Lopo, conde, que confirma o doc.: 15; bispo de Astorga, que confirma o doc.: 25
-Lopo, home do vigairo de Mondoñedo, testemuña: 110, 141; abade de MONFERO, o que dá o doc.: 144; superior de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Lopo, Diego, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 143
-Lopo, Martiño, testemuña: 56
-Lopo de Mendoza, Lopo, que confirma o doc.: 67
-Lopo de Sanitates, Fernando, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Lor, Paio, arcediago e chanceler, que confirma o doc.: 22
-Loxilde, Álvaro de, veciño de Lugo, testemuña: 188
-Lourenzo, zapateiro de Mondoñedo, referencia histórica: 159
-Lourenzo, Pedro, o que dá o doc.: 27; veciño de Lugo, testemuña: B5A; veciño de Mondoñedo, testemuña: 92
-Lourenzo, Roi, notario ou escriba do doc, de GUIMARíES, testemuña, transcrición do doc.: 109
-Lourenzo, Xoán, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Luama, Aberce de, xuíz de ORTIGUEIRA, testemuña: 33
-Luca, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 124
-Lucas de Goy, Antón, crego de Salamanca, testemuña: 80
-Lugo, Afonso de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116, 125
-Lugo, Francisco de, referencia histórica: 84
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

M - P

Mensaje por serba »

-- M --

-Maciñeira, Xoán de, veciño de LOIBA, testemuña: 163
-Madrid, Xoán de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 179; referencia histórica: 195, 197
-Magariños, Xoán de, destinatario do doc.: 207A; veciño de Mondoñedo, testemuña: 207A
-Magide, Fernando de, abade de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Mahomar Abenaçar, rei de Granada, vasalo do rei de Castela, que confirma o doc.: 67
-Malatesta, bispo camerinense, xuíz apostólico: B22
-Malrico, bispo de León, que confirma o doc.: 24
-Malladas, Fernando de, referencia familiar: 72
-Manca, María, propietaria, lindeira: 73
-Manco, Domingos, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Manfredo, cardeal de Santa Sabina, testemuña: B1
-Manion, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 63
-Manrico, bispo de León, que confirma o doc.: 25
-Manrico, conde de Baeza, que confirma o doc.: 15
-Manrique, bispo de León, que confirma o doc.: 22
-Manrique, Pedro, que confirma o doc.: 75; adiantado de León, testemuña: 140
-Mañente, Vasco de, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 179
-Marani, Paio, crego, escriba do doc.: 27
-Maranon, Gonzalo de, que confirma o doc.: 15
-Maraz, Pedro, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 151
-Marchena, Roi, crego diocesano de Mondoñedo, testemuña: 156
-María de Molina, esposa de Sancho IV, que confirma o doc.: 80, 87, 90; referencia histórica: 100, 101; referencia familiar: 75, 112
-Marino, Afonso de, testemuña rexia: 205C
-Marino, Pedro, notario ou escriba do doc. de Viveiro, referencia familiar: 141
-Mariña, esposa de XOÁN NICOLAO, referencia familiar: 84
-Mariña, Afonso da, notario ou escriba do doc. de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Mariño, Afonso, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141; veciño de Viveiro, procurador: 152
-Mariño Lobeira, Pedro, chantre, deán, vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc: 143, 145, 152, 154, 182; destinatario do doc.: 146, 155, B11, B19; testemuña: 142A, 151, 156, b17; referencia histórica: 193, B13
-Mariño Mariño, Pedro, cóengo de San Martiño, testemuña: 193
-Marqués, Álvaro, crego de BRAVOS, referencia histórica: 139; crego de XUANCES, destinatario do doc.: B5; propietario, referencia histórica: 125, 143; prestamista de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Marqués, Fernando, veciño de RIBADEO, testemuña: 172; notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141; o que dá o doc.: 141; procurador do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Marqués, Roi, comendeiro de Mondoñedo, testemuña: 83
-Márquez, Afonso, veciño de RIBADEO, testemuña: 176
-Márquez, Vasco, arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 67, 141
-Marroa, Roi da, veciño de BARES, testemuña: 168
-Martianes, arcediago de Medina del Campo, o que dá o doc.: 158
-Martinoes, Raimundo, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 66
-Martínez, testemuña rexia: 99, 100
-Martínez, Afonso, fillo de MARTIÑO LONGO, o que dá o doc.: 62; testemuña rexia: 142; camareiro do Cabido, testemuña: 123; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; cóengo de Mondoñedo, procurador: 177A; o que dá o doc.: 173, 192; testemuña: 177, 191; meiriño de Henrique de Castro, destinatario do doc.: 121; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; arcediago de AZÚMARA, procurador: 91; chantre de Lugo, xuíz apostólico: 188; xastre, testemuña: 93; chamado Conde, testemuña: 87
-Martínez, Álvaro, oidor da Real Audiencia, oidor encomenda: 120; tesoureiro do rei, testemuña: 142
-Martínez, Ares, veciño de Mondoñedo, testemuña: 118
-Martínez, Bieito, cóengo, xuíz de Mondoñedo, xuíz da transcrición do doc.: 97; testemuña: 67, 89, 90A, 91, 96, 97A, 98
-Martínez, Diego, doutor, testemuña rexia: 137; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 107; testemuña: 124; chamado BACORO, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 87A
-Martínez, Domingos, escribán de Santiago, testemuña: 78; notario ou escriba do doc. de Ribadeo: 41; crego de coro de Mondoñedo, referencia familiar: 84; crego, testemuña: 97?; chamado TELLADO, destinatario do doc.: 58
-Martínez, Fernando, irmán de VASCO MARTÍNEZ, testemuña: 185; veciño de Viveiro, testemuña: 72; testemuña rexia: 100; chantre de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123; veciño de Viveiro, testemuña: 141; chamado SERPE, cóengo de Santiago, procurador: 91
-Martínez, García, notario ou escriba do doc. de Ribadeo: 94; veciño de FAZOURO, testemuña: 203B
-Martínez, Gómez, patrón de Xuances, destinatario: B4, B5
-Martínez, Gonzalo, referencia familiar: 87A; alcalde de Mondoñedo, destinatario do doc.: 161; alcalde de Galicia, referencia histórica: 133; veciño de Mondoñedo, testemuña: 174; chamado CAGÍN, referencia familiar: 81
-Martínez, Lopo, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Martínez, Macía, veciño de RIBADEO, lindeiro: 94
-Martínez, Maior, nai de PEDRO BOLAÑO, referencia familiar: 202A
-Martínez, María, esposa de RODRIGO FERNÁNDEZ DA COSTA, a que dá o doc.: 87A; esposa de XOÁN FERNÁNDEZ, lindeira: 71; esposa de PEDRO YÁÑEZ, a que dá o doc.: 57; filla de MARÍA M. SOMOAS, patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Martínez, Mariña, referencia familiar: 87A
-Martínez, Martiño, arrendatario do bispo, referencia histórica: 56; crego de Mondoñedo, testemuña: 71; do coro de Santiago, que confirma o doc.: 27; demandante: 55
-Martínez, Pedro, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 145; o que dá o doc.: 143, 154, 175, 181, 183; testemuña: 177, B17; arcediago de Mondoñedo, testemuña: 34; notario ou escriba do doc., testemuña: 78; mestrescola da catedral de Mondoñedo, destinatario: 47; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; chamado FEO, testemuña: 47
-Martínez, Roi, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; testemuña rexia: 102
-Martínez, Sancha, filla de MARÍA LÓPEZ, referencia familiar: B4, B5
-Martínez, Simón, notario ou escriba do doc., transcrición do doc.: 17
-Martínez, Sueiro, testemuña rexia: 56
-Martínez, Tareixa, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Martínez, Urraca, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Martínez, Vasco, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183; testemuña: 179, 182, 192, 199, 205A; referencia familiar: 185; notario ou escriba do doc.: 109
-Martínez, Viviano, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 54, 60, 63; notario ou escriba do doc.: 62
-Martínez, Xoán, referencia histórica: 69; testemuña rexia: 90, 101, 119; crego, referencia histórica: 187; rector de CHAVÍN, testemuña: 186; crego de coro, testemuña: 117; referencia familiar: 115; cóengo de Mondoñedo, xuíz comisario: 193; veciño de LOIBA, testemuña: 191; propietario, referencia histórica: 47; home do deán, testemuña: 63; crego de Viveiro, testemuña: 202A; alcalde do concello de Viveiro, o que dá o doc.: 141; home do bispo, testemuña: 93; notario ou escriba do doc.: 187; crego diocesano de Mondoñedo, testemuña: 156; o novo, veciño de MERILLE, testemuña: 166
-Martínez, Xoana, esposa de PÉREZ DA FONTE, referencia histórica: 124
-Martínez Alcalá, Gonzalo, proveedor e vigairo xeral do bispado, o que dá o doc.: 166, vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 165, 174, 181, 187; referencia histórica: 188; arcediago de AZÚMARA, testemuña: 182
-Martínez Cabanela, Afonso, veciño de CASTROPOL, referencia familiar: 201A
-Martínez de Agreda, Ferrant, tenente no lugar dos privilexios, testemuña: 100
-Martínez de Asougue, Xoán, procurador do concello de Viveiro, referencia histórica: 56
-Martínez de Azougue, Martiño, referencia histórica: 69
-Martínez de Cavarcos, Roi, testemuña: 141
-Martínez dos Cornos, Afonso, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122
-Martínez de Felgueira, Pedro, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 156, 181, 182; o que dá o doc.: 187
-Martínez de Fojas, Xoán, xuíz rexio, xuíz encomenda: 120
-Martínez de Forján, Afonso, crego-cura de VILARONTE, destinatario do doc.: 177A; racioneiro de Ribadeo, fiador: 187
-Martínez de Galdo, Afonso, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141; chantre de Lugo, xuíz apostólico: 188
-Martínez de Gestido, Afonso, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Martínez de Harana, Sancho, que confirma o doc.: 67
-Martínez de Illa Escura, Vasco, notario ou escriba do doc., testemuña: 109
-Martínez de Lago, Vasco, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187
-Martínez de Lagoa, Xoán, veciño de VIVEIRO, procurador: 141
-Martínez de Lugo, Fernando, home do arcediago, testemuña: 115
-Martínez de Morrazo, Gonzalo, cardeal de Santiago, referencia histórica: 164, 170, 173
-Martínez de Pantín, Diego, procurador de NUNO FRADERE: 136
-Martínez de Penasagudas, Xoán, veciño de Santo Isidoro do Monte, testemuña: 176
-Martínez de Pereixe, Afonso, xastre de Mondoñedo, testemuña: 92
-Martínez da Porta, Pedro, veciño de Mondoñedo, testemuña: 55
-Martínez de Portochao, Xoán, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 110, 141
-Martínez de Ribadeo, Arias, testamentario: 115
-Martínez da Rúa Grande, Martiño, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Martínez de San Cristóbal, Roi, patrón de Xuances: B4, B5
-Martínez de Sigüenza, Xil, escribán do Rei, notario ou escriba do doc.: 38
-Martínez de Somozas, Afonso, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Martínez de Suegos, Xoán, cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 192
-Martínez de Veiga, Tareixa, patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Martínez Guzmán, Pedro, que confirma o doc.: 67
-Martínez Paredes(?), Afonso, veciño de Mondoñedo, testemuña: 93
-Martínez Patón, Afonso, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 179
-Martínez Patón, Vasco, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187
-Martínez Quiada, Xoán, propietario, o que dá o doc.: 77
-Martínez Sánchez, Fernando, veciño de Mondoñedo, testemuña: 67
-Martínez Serpe, Afonso, crego do bispo, testemuña: 141
-Martiño, San, confesor, adicado: 1, 2
-Martiño V, Papa, o que dá o doc.: 144, B9-15, B17; referencia histórica: 157
-Martiño, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 32; destinatario do doc.: 33; referencia histórica: 34, 120; testemuña: 26; bispo de Ourense, que confirma o doc.: 15; bispo de Astorga, que confirma o doc.: 61; arcebispo de Santiago, que confirma o doc.: 15; arcebispo de Braga, o que dá o doc.: 76; bispo de Cartaxena, que confirma o doc.: 67; arcediago de TRASANCOS, testemuña: 33; capelán de VILAMAIOR, testemuña: 30; chantre de Mondoñedo, testemuña: 32; mestre, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 45, 48; deán de Astorga, mestre, notario ou escriba do doc.: 49, 59, 88, 102; cóengo, que confirma o doc.: 29; que confirma o doc.: 10
-Martiño, Afonso, pedreiro, testemuña: 109; frade, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Martiño, Xoán, rector de CHAVÍN, testemuña: 169
-Martiño da Rigueira, Afonso, xastre, testemuña: 93
-Martiniz, Roi, que confirma o doc.: 11
-Martís, María, esposa de PEDRO EANES, o que dá o doc.: 60
-Martiz das Valiñas, Xoán, testemuña: 44
-Marzo, Álvaro de, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 203B
-Marzo, Lopo de, cóengo de Mondoñedo, procurador do Cabido: 199; o que dá o doc.: 203
-Marzo, Xoán de, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Maseda, Álvaro, veciño de BRETOÑA, o que dá o doc.: 95
-Maseda, Xacobe, escudeiro de PEDRO PARDO, testemuña: 156
-Masma, Afonso, testemuña: 95
-Mateo de Santo Estevo, Tareixa, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Mateu, Estevo, veciño de Mondoñedo, testemuña: 92
-Mathe, Xoán, almirante maior do mar, que confirma o doc.: 61; testemuña rexia: 42
-Matute, Pedro de, notario ou escriba do doc.: 206
-Maxín, Xoán, veciño de LANDOI, referencia familiar: 97
-Mayán Fernández, Francisco, doutor, autor da transcrición do doc.: 1, 6, 15, 30; referencia literaria: B1
-Mazuelo, Fernando de, tesoureiro da Casa da Moeda, procurador rexio: 198; notario ou escriba do doc. do rei: 198
-Medina, Pedro de, veciño de Santiago, testemuña: 198
-Meira, Paio de, tesoureiro de León, testemuña: 106
-Meirengos, Pedro, familiar de FERNÁNDEZ CABARCOS, testemuña: 88A
-Melleiros, Fernando, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Mendaño, Xurxo, xuíz, referencia histórica: 201B
-Méndez, Diego, notario ou escriba do doc. de Lugo, testemuña: 150
-Méndez, Gonzalo, mercador de Lugo, referencia familiar: 150; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 152; testemuña: 156; referencia histórica: 157; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 127, 133
-Méndez, Lopo de, que confirma o doc.: 75
-Méndez, Lopo, veciño de Mondoñedo, testemuña: 118
-Méndez, Pedro, racioneiro de Mondoñedo, procurador: 126
-Méndez de Grandas, Aras, referencia familiar: 96
-Méndez de Ribadeo, Gonzalo, bacharel, testemuña: 141
-Méndez de Santa María Maior, Gonzalo, bacharel, testemuña: 97
-Mendoza, Lopo de, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123; destinatario do doc.: 123A; arcebispo de Santiago, testemuña: 140
-Mendus, que confirma o doc.: 6
-Menen Asteiro, Xoán, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Menéndez, Lopo, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Menéndez, Vimara, servo de Deus, o que dá o doc.: 8
-Menéndez de Lourenzá, Gonzalo, prestamista, referencia histórica: B13
-Menéndez de San Clemente de Morás, Afonso, patrón de Xuances: B4, B5
-Menéndez de Somoas, María, referencia familiar: B4, B5
-Menendus, propietario: 8
-Menos, Afonso, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Mera, Pedro, cóengo de Lugo, testemuña: 196
-Mereli, Gelus, que confirma o doc.: 7
-Meiriño, bispo de Zamora, que confirma o doc.: 25
-Meiriño, Pedro, notario ou escriba do doc., testemuña: 125
-Meymo, Pedro, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Miguel, bispo de Lugo, xuíz: 34
-Migueles, Pedro, pai de TAREIXA PÉREZ, referencia familiar: 84
-Miguélez, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Miguélez, Pedro, chantre de Mondoñedo, testemuña: 34
-Miguélez, Tareixa, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Miguélez, Xoán, destinatario do doc.: 89; servente de PEDRO DEUS, testemuña: 127
-Minerba, Poncio de, que confirma o doc.: 15, 17
-Mingues, Vasco, notario ou escriba do doc.: 109
-Mirelli, Nuno, que confirma o doc.: 7
-Miton, presbítero, notario ou escriba do doc.: 6
-Mitoniz, diácono, que confirma o doc.: 6
-Moar, Xoán de, crego de coro, testemuña: 183
-Moer, Nicolao, crego de Colonia, testemuña: B23
-Moínos, Afonso de, veciño de LOIBA, testemuañ: 191
-Molina, María de, esposa de Sancho IV, referencia familiar: 189
-Monfadal, Xoán do, frade, destinatario do doc.: 207A
-Moniz, Diego, mestre do Cabido de Santiago, que confirma o doc.: 75
-Monos, Roi, home da ama do Infante, referencia histórica: 56
-Montella, P. de, testemuña pontificia: B12- B13
-Montero, Roi, veciño do VALADOURO, testemuña: 207B
-Montero, Xoán, cóengo, vigairo xeral de Lugo, xuíz: 150
-Morado, o Bravo, Roi, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Morales, Xoán de, bispo de Badaxoz, testemuña: 140
-Moreiras, Afonso de, veciño de LOIBA, testemuña: 163
-Móselos, Gonzalo de, servente do vigairo xeral, testemuña: 174
-Mosqueira, Galor, comendeiro de Mondoñedo, testemuña: 152
-Mourelo, Fernando, veciño de Lugo, testemuña: 196
-Mourence, Fernando, testemuña: 188
-Moure, Afonso de, veciño de FAZOURO, testemuña: 203B
-Mouro, Afonso, notario ou escriba do doc. de Santiago: 105A
-Mouro, Gonzalo, home do rei, testemuña: 56
-Moxe, Gonzalo, veciño de Mondoñedo, testemuña: 95
-Mozo, Pedro, referencia familiar: B4, B5
-Moymenta, Lopo de, monxe de VILA LOURENTE, testemuña: 178
-Muniébrega, Pedro, bispo de Mondoñedo, referencia de coetaneidade: 207A
-Muniis, Xoán, veciño de VILLABONA, testemuña: 138
-Muniniz, Petrus, que confirma o doc.: 8
-Munionis, Gutier, que confirma o doc.: 7
-Munius, xuíz, que confirma o doc.: 5
-Muniz, Arias, que confirma o doc.: 22
-Muniz, Martiño, que confirma o doc.: 11, 15
-Muniz, Sancho, que confirma o doc.: 12
-Muñiz, Melendo, que confirma o doc.: 23
-Muñoz, Martiño, crego, destinatario do doc.: 27
-Muñoz, Miguel, crego, que confirma o doc.: 27
-Muñoz, Xoán, alcalde de VILAMAIOR, referencia coetánea: 30; gremio de Santiago, testemuña: 78
-Muros, Diego de, bispo de Mondoñedo, referencia histórica: 135
-Mursia, Xoán de, testemuña pontificia: B12

-- N --

-Naraío, Roi de, prior de PEDROSO, testemuña: 156
-Naseiro, Xoán do, racioneiro, procurador do Cabido: 201B; o que dá o doc.: 205A
-Nausti, bispo, que confirma o doc.: 3, 4
-Navarrete, Ladrón de Guevara, Francisco, bispo de Mondoñedo, transcrición do doc.: 61, 41
-Navarro, bispo de Salamanca, que confirma o doc.: 15
-Navarro, Xoán, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Nazar, rei de Granada, que confirma o doc.: 75
-Nerón, emperador romano, referencia histórica: 24
-Nicolao V, Papa, o que dá o doc: 162-164, 167, 177, 179, 191, B21-B25; referencia histórica: 168-170, 179, 186, 188, 195, 197, B26
-Nicolao, frade, prior dos Dominicanos, procurador: 103
-Niño, Pedro, testemuña rexia: 140
-Nova, María, neta de M. PÉREZ VILAR, patroa de Xuances: B4-B5
-Novo, Afonso, veciño de VILARENTE, testemuña: 127
-Novo, Fernando, patrón de Xuances,: B4, B5
-Novo, Pedro, notario ou escriba do doc., transcrición do doc.: 2, 5, 20, 24
-Novo, Xoán, patrón de Xuances: B4, B5
-Novo do Souto, Xoán, veciño de VIVEIRO, testemuña: 205
-Novo de Tunga(?), Afonso, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Nubaldo, cardeal de Santa Cruza, testemuña: B1
-Nuhaldus, cardeal de Santa Práxedes, testemuña: B1
-Nuniz, Mendo, que confirma o doc.: 11
-Nuniz, Nuno, tenente de LEMOS, testemuña: 25
-Nuno II, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 39, 41, 45, 48, 50-51, 53-54; destinatario do doc.: 43-44; referencia histórica: 47, 62
-Nuno, arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 33-34; celeireiro de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Nuno, frade, bispo de Palencia, que confirma o doc.: 61
-Nuno, xuíz, que confirma o doc.: 3
-Nuno Afonso, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 67
-Nunyno, Ares, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 182
-Núñez, Arias, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Núñez, Cristovo, notario ou escriba do doc. do bispo, transcrición do doc.: 135
-Núñez, Fernando, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Núñez, Gonzalo, alcalde de Mondoñedo, destinatario do doc.: 141, 144
-Núñez, Lopo, irmán de F. PÉREZ ANDRADE, referencia familiar: 123A
-Núñez, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Núñez, Xoán, comendeiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 121; notario ou escriba do doc., veciño de Sevilla, testemuña: 189; que confirma o doc.: 75; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; adiantado maior na fronteira, que confirma o doc.: 67
-Núñez de Canoyras, Fernando, testemuña: 83
-Núñez de Guzmán, Pedro, testemuña rexia: 75, 140
-Núñez de Isorna, Álvaro de, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 126-127, 132, 136, 139; destinatario do doc.: 128, 131, 135, 189
-Núñez de Isorna, Xoán, veciño de Zamora, testemuña: 121
-Núñez de Montenegro, Lope, servente do bispo, destinatario do doc.: 205B; fillo de FRADERE ANDRADE, o que dá o doc.: 108; LOPO, cabaleiro, referencia histórica: 83
-Núñez de San Cristovo, Elvira, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Núñez de Tuimir, María, patroa de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Núñez Pardo, Xoán, comendador de Mondoñedo, destinatario do doc.: 121

-- O --

-Octaviano, cardeal de Santa Icía, testemuña: B1
-Ocuña, Fernando de, xustiza maior de Galicia, referencia histórica: 202A
-Odo, cardeal de San Nicolao, testemuña: B1
-Odoario, presbítero, que confirma o doc.: 26
-Odoario, Pedro, monxe, procurador de MEIRA: 34
-Odoariz, Arias, que confirma o doc.: 12
-Odoariz, Giraldo, que confirma o doc.: 12
-Oduarici, Diego, que confirma o doc.: 10
-Oirán, Pedro de, veciño de Mondoñedo, destinatario do doc.: 202; o vello, propietario, lindeiro: 202
-Ordoño II, rei de León, o que dá o doc.: 2-5, 67, 112, 189; referencia histórica: 100
-Ordoño, diácono, que confirma o doc.: 26; cóengo, que confirma o doc.: 29
-Orella, Pedro, destinatario do doc.: 58
-Orol, Xoán, destinatario do doc.: 142A
-Ortega, Xoán, mestrescola de Ourense, xuíz apostólico: B20
-Ortíz, Francisco, cóengo de Toledo, nuncio-colector: 199
-Ortíz, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 142A
-Osores, Xián, mestre da Orde de Santiago, que confirma o doc.: 61, 67
-Osorio, García, cóengo de Astorga, testemuña: 169; o que dá o doc.: 153, 176-177, 186
-Osorio, Gonzalo, mordomo, que confirma o doc.: 20
-Osoriz, Gutierre, referencia histórica: 11, 13
-Otero, Fernando, propietario, referencia familiar: 207B
-Otero, Martiño, veciño de Mondoñedo, testemuña: 206
-Ourense, Afonso, notario ou escriba do doc. de Sevilla, transcrición do doc.: 152
-Outeiro, Roi do, veciño de Mondoñedo, testemuña: 161
-Outeiro, Xoán do, veciño de LOIBA, testemuña: 163; veciño de OIRÁN, o que dá o doc.: 132
-Oveques, Pedro, propietario, referencia histórica: 55
-Ovequez, Pedro, referencia familiar: 63

-- P --

-Paaz, Diego, diácono, que confirma o doc.: 27
-Paulo II, Papa, referencia de coetaneidade: 189
-Paulo, bispo de Burgos, testemuña: 140
-Pacios, Gonzalo de, crego de coro, testemuña: 205A
-Paes, Andrés, veciño de Mondoñedo, testemuña: 92
-Paes, Martiño, mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 65
-Paes de Bretoña, María, propietaria, lindeira: 65
-Paes do Celeiro, Xoán, cóengo de Mondoñedo, referencia familiar: 65
-Páez, Álvaro, xurado do concello de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Páez, Martiño, mestrescola de Mondoñedo, testemuña: 72
-Páez de Cabarcos, Lopo, propietario, referencia histórica: 72
-Páez de Penabade, Pedro, testemuña: 72
-Paio II de Cebeyra, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 14, 25; destinatario do doc.: 28; referencia de coetaneidade: 26, 29
-Paio, que confirma o doc.: 10; testemuña: 17, 26; chantre, que confirma o doc.: 26; arcediago de Mondoñedo, o que dá o doc.: 30
-Paio, Xoán, cóengo, que confirma o doc.: 29
-Paleu, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Paleu, Fernando, propietario, lindeiro: 77
-Palla, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 96
-Palo de Vale (alcume), Xoán, escudeiro, testemuña: 91
-Pando, Diego, testemuña: 126
-Papón, Fernando, veciño de Mondoñedo, testemuña: 55
-Pardo, García, escudeiro de DIEGO DE ANDRADE, testemuña: 200
-Pardo, Lopo, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pardo, Pedro, cabaleiro, referencia familiar: 156
-Pardo, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192
-Parra, García da, alcalde de Mondoñedo, xuíz: 201B, 202A, 202B, 202C
-Párrega, Afonso, testemuña: 152
-Parzo, Gómez do, dominicano do mosteiro de ORTIGUEIRA, testemuña: 135
-Pas, Domingos de, veciño de RIBADEO, testemuña: 94
-Pascual II, Papa, referencia histórica: 10
-Pascual, bispo de Cuenca, que confirma o doc.: 67
-Pastoriza, Xoán de, destinatario do doc.: 159
-Patón, Afonso, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 159, 205A
-Patón, Xoán, crego de coro, testemuña: 199
-Paulucho, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 69, 90A, 92; testemuña: 89
-Paz, Diego, diácono, que confirma o doc.: 27
-Paz, Domingos, notario ou escriba do doc. de Ribadeo, referencia histórica: 103
-Payz, Martiño, tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 63
-Pedrares, cóengo de Mondoñedo, propietario, lindeiro: 207A
-Pedrera, Xoán da, destinatario do doc.: 207A
-Pedriz, Martiño, notario ou escriba do doc. do rei, que confirma o doc.: 12
-Pedro I, Infante, fillo de Afonso XI, referencia histórica: 100; referencia familiar: 189
-Pedro I, rei de Castela, o que dá o doc.: 99, 100-103; referencia de coetaneidade: 106
-Pedro III, arcebispo de Santiago, que confirma o doc.: 25
-Pedro IV, arcebispo de Santiago, que confirma o doc.: 28
-Pedro, arcebispo de Santiago, que confirma o doc.: 19, 21-22, 24
-Pedro, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 15-17,B1; referencia histórica: 20, 87; bispo de Ourense, que confirma o doc.: 10, 16, 18, 61, 67; bispo de Coria, que confirma o doc.: 19; bispo de Salamanca, que confirma o doc.: 19, 61, 67, 75; bispo de Cidade Real, que confirma o doc.: 21-22, 24; bispo de Ávila, que confirma o doc.: 61, 67, 75; bispo de Burgos, que confirma o doc.: 67, 75; bispo de OSMA, referencia histórica: 189; bispo de Xaén, que confirma o doc.: 61; bispo de Zamora, que confirma o doc.: 21; bispo de Cádiz, que confirma o doc.: 67, 75
-Pedro, Prior, Arcipreste do Hospital, que confirma o doc.: 10, 22; diácono, que confirma o doc.: 16, 17; abade, que confirma o doc.: 10; mestre e chanceler, que confirma o doc.: 15; conde de Asturias, que confirma o doc.: 18, 19, 14; presbítero primeiro do clero, que confirma o doc.: 10; conde asturicense, que confirma o doc.: 15; arcediago, que confirma o doc.: 14, 30; prior do Hospital de Xerusalén, que confirma o doc.: 20; racioneiro, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 149; infante, referencia familiar: 61, 74; curador do Cabdido de Mondoñedo, testemuña: 156; infante, irmán de Fernando IV, que confirma o doc.: 75; subdiácono, notario ou escriba do doc.: 26; capelán de VILAMAIOR, testemuña: 26, 30; abade de VILANOVA DE LOURENZÁ, o que dá o doc.: 182; infante, tío de Afonso XI, referencia familiar:80, 101; que confirma o doc.: 90; bacharel (?), testemuña rexia: 80; servente de RODRÍGUEZ AFONSO, testemuña: 207B; cardeal de Roma, o que dá o doc.: B8; cativo, que confirma o doc.: 22; mestre, arcediago da Raíña en Santiago, notario ou escriba do doc. superior: 42; escriba do doc.: 61; referencia familiar: 74; racioneiro, notario de Mondoñedo: 149; arcediago de FONTE MINEI, o que dá o doc.: 29; abade de Vilanova de Lourenzá, testemuña: 182; frade dominicano, propietario, referencia histórica: 143; mestre de Teoloxía, testemuña: 125; chamado Infantino, notario ou escriba do doc. do rei: 16; testemuña: 3-5, 17, 26
-Peláez, Afonso, crego, testemuña: B28, fillo de XOÁN VIZOSO, testemuña: 141
-Peláez, Álvaro, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 110
-Peláez, Domingos, porteiro do Cabido, testemuña: 81, 89
-Peláez, Gonzalo, testemuña: 23
-Peláez, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Peláez, Martiño, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 56; o que dá o doc.: 71; tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 60, 62; tesoureiro de Santiago, que confirma o doc.: 27; mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 66
-Peláez, Nuno, secretario do arcebispo de Santiago, notario ou escriba do doc.: 91; testemuña: 23; veciño de Lugo, testemuña: B5
-Peláez, Paio, sobriño de LOPO FERNÁNDEZ, o que dá o doc.: 26
-Peláez, Pedro, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 54, 60, 62; presbítero de Vilamaior, notario ou escriba do doc.: 30, 33
-Peláez, Petrus, que confirma o doc.: 20
-Peláez, Xoán, cóengo, testemuña: 30; veciño de LANDOI, testemuña: 97; notario ou escriba do doc. de RIBADEO: 94; referencia familiar: 84
-Peláez de Arnales, Pedro, que confirma o doc.: 22
-Peláez de Mariz, Mariña, propietaria, a que dá o doc.: 81
-Peláez da Regueira, Xoán, crego de coro, testemuña: 47
-Peláez de Toronio, Pedro, portaestandarte real, que confirma o doc.: 23
-Pelagiades, Martiño, notario ou escriba do doc.: 12
-Pelagius, arcediago, que confirma o doc.: 14
-Peláiz, Nuno, que confirma o doc.: 20
-Pellao, Xoán, propietario, lindeiro: 71
-Pena Domínguez, Ricardo, presbítero, autor, transcrición do doc.: 9
-Pepin, Roi de, referencia histórica: 207B
-Pequena, María, referencia familiar: 63
-Pequeno, Xoán, testemuña: 77
-Pequín, Afonso de, tesoureiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 192
-Pequín, Álvaro, vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 156
-Peres, Domingos, alcalde do rei, relator: 64
-Peres, Pedro, mordomo do bispo, o que dá o doc.: 58
-Peres das Cortinas, Fernando, alcalde de VILAMAIOR, testemuña: 57
-Pérez, Abril, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 65
-Pérez, Afonso, chamado CORNA, referencia histórica: 89; chamado 'o novo', veciño de BARES, testemuña: 168
-Pérez, Afonso, escudeiro, testemuña: 105
-Pérez, Agustín, notario ou escriba do doc. do rei: 141
-Pérez, Afonso Diego, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 106; arcediago de Salamanca, xuíz: 34; propietario, o que dá o doc.: 65; de CORTICELA DE NOS (?), que confirma o doc.: 27; testemuña rexia: 56, 90, 101; chantre de Mondoñedo, testemuña: 72, 82, 89; primo de GARCÍA ÁLVAREZ, testemuña: 73; fillo de PEDRO CANOURA, patrón de Xuances, destinatario: B4, B5; veciño de Mondoñedo, testemuña: 108; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 117; irmán de FERNANDO BONOME, testemuña: 72; crego de VALCARRÍA, testemuña: 73; crego de ROUPAR, testemuña: B10; notario ou escriba do doc. do mosteiro de MEIRA: 147; propietario, lindeiro: 77; zapateiro, testemuña: 122; bacharel, veciño de BARES, testemuña: 168; veciño de Ribadeo, testemuña: 94; crego de coro, testemuña: 199
-Pérez, Álvaro, cóengo de Santiago, testemuña: 91
-Pérez, Andrés, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Pérez, Anxo, crego de CANDIA, notario ou escriba do doc.: 44
-Pérez, Antón, veciño de LANDOI, testemuña: 97
-Pérez, Aras, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 94, 96-97A
-Pérez, Ares, arcediago de TRASANCOS, o que dá o doc.: 122-123, 129, 133; referencia histórica: 161; testemuña: 98, 139; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122, 183; notario ou escriba do doc. de Lugo, transcrición do doc.: 150; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 117; testemuña: 67, 98; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 142A; veciño de Mondoñedo, testemuña: 193; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 162, 167; destinatario do doc.: 207A; escudeiro de Mondoñedo, testemuña: B25
-Pérez, Arias, veciño de Mondoñedo, testemuña: 198; cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 104, 115; irmán do abade de SAMOS, destinatario do doc.: 115; veciño de Mondoñedo, testemuña: 177
-Pérez, Diego, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 177A; tesoureiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 123, 125, 132, 139, 143, 145; cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 115; xastre de Ribadeo, testemuña: 164; xastre de Mondoñedo, testemuña: 172
-Pérez, Dominga, serventa, a que dá o doc.: 65
-Pérez, Domingos, cóengo de Mondoñedo, referencia familiar: 63; fillo de MARÍA PÉREZ, co que dá o doc.: 47; notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141; notario ou escriba do doc.: 93; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez, Domingos, chamado PATÓN, crego de Mondoñedo, testemuña: 71
-Pérez, Elías, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 78
-Pérez, Elvira, referencia familiar: 84
-Pérez, Estevo, crego de coro, testemuña: 117, 124; crego de VILARENTE, o que dá o doc.: 127; veciño de Mondoñedo, testemuña: 67
-Pérez, Fernando, chamado 'da CRUNA', cóengo de Mondoñedo, testemuña: 47
-Pérez, Fernando, testemuña rexia: 68, 86, 88, 102-103, 119; cóengo que confirma o doc.: 29; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 91, 154, 156; veciño de Mondoñedo, testemuña: 67, B10; abade de SAMOS, destinatario do doc.: 115; prelado da igrexa de ATÁN, testemuña: B5; notario ou escriba do doc. de Ribadeo, trascrición do doc.: 67; notario ou escriba do doc., transcrición: 2; escritor de Santiagoa, testemuña: 105A; fillo de AFONSO DE VALE, testemuña: 141; veciño de VILLABONA, testemuña: 138; veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Pérez, Ferrant, Almirante do mar, que confirma o doc.: 61; testemuña rexia: 142; testemuña: 67
-Pérez, García, diácono, que confirma o doc.: 26; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 29; testemuña: 67, 96, 97-97A, 98; arcediago, destinatario do doc.: 29; notario ou escriba do doc. de ORTIGUEIRA: 97; veciño de Ribadeo, testemuña: 94; crego do bispo mindoniense, testemuña: 91; vigairo xeral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 85; notario ou escriba do doc. de NOIA, destinatario do doc.: 115; notario ou escriba do doc. de Viveiro, o que dá o doc.: 141; racioneiro, capelán de Mondoñedo, testemuña: 154, B17; prior do Hospital, que confirma o doc.: 67: mestrescola de Mondoñedo, o que dá o doc.: 156, 159
-Pérez, Gómez, procurador do bispo: 10; mestrescola da catedral de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154; testemuña: B17; procurador do bispo, o que dá o doc.: 141; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 112, 120, 189; notario ou escriba do doc.: 121; camareiro do bispo, testemuña: 151; mestrescola da ORDE DE ALCÁNTARA, que confirma o doc.: 67
-Pérez, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154, 456, 159, 175, 181-182; testemuña: 89, 143, 177, B17; procurador: 173; destinatario do doc.: 185; referencia histórica: 115; veciño de ARCOS, o que dá o doc.: 147; capelán de BRETOÑA, testemuña: 95; mestrescola da Orde de Alcántara, que confirma o doc.: 75; mercador de Viveiro, testemuña: 110, 141; crego de ALDURFE, testemuña: 147; notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 110, 141; arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 97A, 98; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 108; subcolector apostólico, o que dá o doc.: 184; xuíz apostólico, o que dá o doc.: 188
-Pérez, Lopo, cóengo de Mondoñedo, outorgante: 116, 123, 125, 133, 138; testemuña: 116, 118, 121, 161; destinatario do doc.: 109; referencia histórica: 124: racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 117
-Pérez, Lourenzo, crego de coro de Santiago, testemuña: 78
-Pérez, Maior, esposa de MAR MARTÍNEZ, referencia histórica: 55; referencia familiar: 84; patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Pérez, María, esposa de PEDRO DAS LOGAS, patroa de Xuances: B4, B5; viúva de PEDRO MARTIÑO, a que dá o doc.: 47; esposa de MIGUEL SUÁREZ, a que dá o doc.: 63; patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5; nai de FERNANDO AMADO, referencia familiar: 84; esposa de ANDRÉS VEIGA, a que dá o doc.: 107; irmán de FERNANDO PÉREZ DE LAGO, patroa de Xuances: B4, B5
-Pérez, Mariña, esposa de PEDRO OVÉQUEZ, referencia familiar: 63
-Pérez, Martiño, comendador da PONTE MINEI, que confirma o doc.: 23; capelán de Santiago de Viveiro, o que dá o doc.: 91; mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 60, 62-63; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 58, 60, 62, 65, 72; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 62; testemuña rexia: 112, 141; notario ou escriba do doc. do rei: 101; escribán de Santiago, testemuña: 78; veciño de Viveiro, procurador: 141; notario ou escriba do doc. de Afonso X: 90; crego de MARROZOS, testemuña: 11; chamado AMBROZA, cóengo de Mondoñedo, apoderado do bispo: 39
-Pérez, Mateo, arcediago de Viveiro, foreiro: 51; testemuña: 56
-Pérez, Nicolao, carpinteiro, testemuña: 72
-Pérez, Ordoño, que confirma o doc.: 27
-Pérez, Oveco, propietario, lindeiro: 77
-Pérez, Pedro, arcediago de Mondoñedo, referencia familiar: 62; racioneiro de Mondoñedo, referencia familiar: 65; fillo de MARÍA PÉREZ, co que dá o doc.: 47; monxe de VILANOVA, testemuña: 94; chamado 'de RIBADEO', testemuña: 47
-Pérez, Roi, cóengo de Mondoñedo, fiador: 53; testemuña: 54; tenente de Estremadura, Cemoram, testemuña: 25; arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 72; patrón de Xuances, referencia familiar: B4, B5; avó do bispo DON ROI, referencia familiar: 82; arcediago de Viveiro, testemuña: 89, 90A, 91, 94; capelán do bispo, testemuña: 72; procurador de Viveiro: 37; mestrescola de Mondoñedo, testemuña: 90A; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 60, 63, 65, 81; o que dá o doc.: 71; testemuña rexia: 90, 101; tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 67; cóengo de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 177A
-Pérez, Santiago, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 104; crego, alumno do bispo, destinatario do doc.: 85
-Pérez, Tareixa, esposa de P. SAUASCHANEZ, a que dá o doc.: 44; esposa de FERNANDO AMADO, a que dá o doc.: 84; filla de PEDRO MOZO, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Pérez, Urraca, esposa de LOPO FERNÁNDEZ, o que dá o doc.: 26
-Pérez, Vasco, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 110; crego de SANTA ICÍA, testemuña: 187
-Pérez, Vicente, testemuña rexia: 56
-Pérez, Viviano, presbítero, litigante: 40
-Pérez, Xacobe, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 30, 97; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 94; baleiro, testemuña: 97
-Pérez, Ximeno, cóengo de León, testemuña: 106
-Pérez, Xoán, fillo de MARÍA PÉREZ, co que dá o doc.: 47; arcediago de Mondoñedo, testemuña: 45; cóengo-xuíz de Mondoñedo, tstemuña: 52, 60, 62, 106; que confirma o doc.: 29; procurador: 121; xuíz, lindeiro: 62; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 47; home da ama do Infante, referencia histórica: 56; propietario, lindeiro: 95; notario ou escriba do doc. de Viveiro: 72, 77; pilario(?), testemuña: 93; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 132; vigairo de LAMAS(?), xuíz: 109; home do arcediago, testemuña: 115
-Pérez Catellan, Fernando, testemuña: 72
-Pérez Confida, Mariña, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Pérez de Aellon, Milam, manda escribi-lo doc.: 38
-Pérez de Andrade, Fernando, cabaleiro, o que dá o doc.: 123A; referencia histórica: 115; testemuña: 33; alcalde de Viveiro, referencia histórica: 110, 141
-Pérez de Atienza, Roi, chanceler maior do rei, que confirma o doc.: 61
-Pérez de Ayala, Ferrant, Meiriño maior de Guipúscoa, testemuña: 140
-Pérez de Biezma, Álvaro, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 88, 189; referencia histórica: 90A
-Pérez de Boie(?), Afonso, crego mindoniense, notario ou escriba do doc.: B27
-Pérez da Cabandoa, Fernando, testemuña: 176
-Pérez da Cabrera, Fernando, cabaleiro, testemuña: 33
-Pérez da Cámara, Ares, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122
-Pérez da Cámara, Diego, notario ou escriba do doc. do rei: 102
-Pérez de Camba, Diego, mercador, veciño de Viveiro, testemuña: 110, 141
-Pérez de Campo, Elvira, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Pérez de Carballido, Gonzalo, arcediago de SARRIA (Lugo), o que dá o doc: 188
-Pérez do Castro, Gómez, notario ou escriba do doc.: 126
-Pérez de Cepeda, Fernando, fidalgo, referencia histórica: 96
-Pérez de Cervo, Afonso, veciño de Viveiro, procurador, testemuña: 141
-Pérez de Cervo, Xacobe, veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Pérez de Collar, Gómez, destinatario do doc.: 115
-Pérez de Cornido, Xoán, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Domeda, Diego, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Fontangordo, veciño de VILLABONA, testemuña: 138
-Pérez da Fonte, García, referencia histórica: 124
-Pérez das Forjas, Xoán, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Pérez do Geadento, Ares, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Pérez de Guzmán, Afonso, que confirma o doc.: 67
-Pérez de Guzmán, Ferrant, testemuña rexia: 140
-Pérez de Guzmán, Feriane, que confirma o doc.: 61
-Pérez de Labrada, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, procurador: 162-163, 167-169, 174, 177, 177A, 178-179, 195, 197, B25; testemuña: 182; o que dá o doc.: 152, 183, 187; notario ou escriba do doc.: 187
-Pérez de Lago, Domingos, veciño de Viveiro, testemuña: 110, 141
-Pérez de Lago, Fernando, referencia: B4, B5
-Pérez de Lago, Xoán, patrón de Xuances: B4, B5
-Pérez da Lama, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Pérez de Landrobe, Lopo, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 135
-Pérez de León, Pedro, notario ou escriba do doc.: 36, 42
-Pérez de Lourido, Fernando, veciño de GALEGOS, o que dá o doc.: 147; destinatario do doc.: 148
-Pérez de Luarca, Xoán, de Mondoñedo, o que dá o doc.: 142A
-Pérez de Lugo, Roi, veciño de Ribadeo, testemuña: 194
-Pérez da Mariña, Afonso, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Pérez de Meira, Fernando, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 67; referencia familiar: 84
-Pérez de Mondoñedo, Diego, xurado de Mondoñedo, testemuña: 186
-Pérez de Moraes, Lopo, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Moscoso, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 96
-Pérez de Mosende, Fernando, crego de VILAMOR, testemuña: 176; referencia histórica; B10, B12
-Pérez de Mosende, Pedro, crego de VILAMOR, referencia histórica: B11
-Pérez de Navia, Afonso, veciño de Ribadeo, o que dá o doc.: 94
-Pérez dos Noyos, Afonso, veciño de Mondoñedo, testemuña: 93
-Pérez do Outeiro, Álvaro, mordomo de FERNANDO PÉREZ, testemuña: 66
-Pérez de Ouve, Roi, veciño de Ribadeo, referencia familiar: 94
-Pérez de Parragués, Fernando, cabaleiro, destinatario do doc.: 205; testemuña: 202A
-Pérez de Párrega, Arias, testemuña: 33
-Pérez do Pumar, Domingos, testemuña: 57
-Pérez de Reigosa, Fernando, testemuña: 83
-Pérez de Reis, Gonzalo, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 122
-Pérez de Rex, Gonzalo, xurado de Mondoñedo, o que dá o doc.: 122; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 124
-Pérez de Ripaeuvi, Pedro, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 45
-Pérez de Rostregos, Xoán, testemuña: 147
-Pérez de San Cristovo, Xoán, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de San Miguel, Lopo, testemuña: 72
-Pérez de Santalla de Merille, Fernando, testemuña: 72
-Pérez de Santo Felice, García, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Somoas, María, esposa de FERNANDO RODRÍGUEZ, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Pérez de Sonmo, María, referencia histórica: 95
-Pérez de Tinay, Afonso, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Pérez de Valdayo, Xoán, crego de coro, testemuña: 48; racioneiro de Mondoñedo, referencia familiar: 105A
-Pérez de Vale, Afonso, crego de Viveiro, testemuña: 182
-Pérez de Valoria, Fernando, racioneiro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 104
-Pérez de Valladolid, Álvaro, notario ou escriba do doc. de Viveiro: 91
-Pérez de Vilachá, Roi, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Vilamaior, Pedro, crego, mordomo do bispo, procurador: 56
-Pérez de Villadonga, Arias, prior de San Martiño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 204
-Pérez de Villalobos, Roi, que confirma o doc.: 75
-Pérez de Villanueva(?), Marcos, crego do coro de León, testemuña: 106
-Pérez de Villar, Mendo, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Pérez de Viveiro, Álvaro, propietario, referencia histórica: B4, B5
-Pérez de Viveiro, Afonso, notario ou escriba do doc. de Xoán II, o que dá o doc.: 152
-Pérez de Xixón, Fernando, correxedor de Mondoñedo, destinatario do doc.: 202C
-Pérez Duzal, Fernando, veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Pérez Florián, Estevo, que confirma o doc.: 61, 67
-Pérez Lois (?), García, que confirma o doc.: 29
-Pérez Marnoto, Fernando, veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Pérez Marnoto, García, veciño de Ribadeo, o que dá o doc.: 94
-Pérez Moyo, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Pérez Osorio, Álvaro, rexedor de Mondoñedo, referencia histórica: 109, 141; referencia histórica: 110
-Pérez Pocarino, Álvaro, notario ou escriba do doc. de Santiago, testamenteiro: 115
-Pérez Pons, Ferrán, que confirma o doc.: 67, 75
-Pérez Ponzo, Fernando, cabaleiro, o que dá o doc.: 66; referencia familiar: 83;
-Pérez Sacido, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 110, 141
-Pérez Salsa, Paio, procurador: 36
-Pérez Simia (?), Gutierre, que confirma o doc.: 12
-Pérez Vizoso, García, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Pernas, Fernando, veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Perrote, Diego, veciño de Mondoñedo, testemuña: 87A
-Pértega, Pedro da: 207A
-Perves, Afonso de, veciño de PONTEDEUME, testemuña: 123A
-Pestana, Domingos, veciño de Mondoñedo, testemuña: 93
-Petri(?), Garseca, que confirma o doc.: 7
-Petriz, Cibrán, crego do rei, escriba: 12
-Petriz, Fernando, cóengo de Santiago, notario ou escriba do doc.: 11
-Petriz, Muninus, que confirma o doc.: 8
-Petriz, Vasco, que confirma o doc.: 12
-Petrus, arcediago valibriense, que confirma o doc.: 10; testemuña: 8
-Pico, Álvaro, crego, testemuña: 207A
-Pico, Diego de, propietario, referencia familiar: 125
-Pico, Vasco, prior de San Martiño de Mondoñedo, procurador: 193
-Pico, Xoán, cóengo de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 187
-Pico do Monte dos Eiros, Diego, testemuña: 201A
-Pillado, Álvaro, cóengo de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 204; prior de S. Martiño de Mondoñedo, referencia histórica: 175, 181-182, 187
-Pino, Xoán, crego de LEIDO (?), testemuña: 202A
-Piñeiro, frade, Afonso de, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Pío II, Papa, o que dá o doc.: 180, 188, B26-B27; referencia histórica: 187
-Plata, Lopo de la, procurador do Cabido de Mondoñedo: 158
-Plata, Vasco, veciño de Ribadeo, testemuña: 176
-Polo, Pedro, veciño de Ribadeo, testemuña: 172
-Pólla, Diego, testemuña: 153
-Pomariño, Fernando, veciño de Viveiro, receptor: 205
-Poncio, conde, mordomo, que confirma o doc.: 15
-Poncio, conde de León, que confirma o doc.: 18
-Poncio, Fernando, conde en Cabrera, que confirma o doc.: 22; conde de LIMIA, testemuña: 24
-Poncio, Ramiro, portaestandarte real, que confirma o doc.: 16-18
-Pons, Pedro, Adiantado maior na fronteira, que confirma o doc.: 61
-Ponte, Pedro de, notario ou escriba do doc. do rei: 18-19
-Pontes, Fernando das, cóengo de Mondoñedo, procurador: 127
-Pontestemuñal, Oliverio, rector de Rienta, testemuña: B22
-Ponz, Pedro, que confirma o doc.: 75
-Porta, Vasco da, veciño de Ribadeo, testemuña: 172
-Porto, Xoán do, crego de LOIBA, testemuña, procurador: 191-192, 195, 197
-Prego, García, cóengo de Santiago, procurador: 91
-Prego, Gutierre, que confirma o doc.: 15
-Premucar (?), Álvaro, testemuña rexia: 152
-Prezado, Gonzalo, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Prezado, Roi, xurado, procurador de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Princeps, Atenar, que confirma o doc.: 7
-Proba, Afonso da, xastre de OURENSE, testemuña: B20
-Pruzos, Roi, testemuña: 97
-Pulpeiro, Ares, referencia familiar: 115
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Q - T

Mensaje por serba »

-- Q --

-Quende, Xoán de, destinatario do doc.: 207A; crego de coro, testemuña: 173

-- R --

-Rabinato, bispo de Mondoñedo, que confirma o doc.: 21, 24; destinatario do doc.: 20, 23-24; referencia histórica: 25; diácono, escriba do doc.: 15
-Rabuña, Gonzalo, o que dá o doc.: 207B
-Rabuña, Xoán, veciño de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Racaniro, A. de, testemuña pontificia: B18
-Raimundo, bispo de Palencia, que confirma o doc.: 15
-Raimundo de Borgoña, Conde de Galicia, o que dá o doc.: 9
-Raíñal, Xoán, veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Ramires, Xoán, irmán de MARTÍNEZ GUZMÁN, que confirma o doc.: 67
-Ramírez, Álvaro, servente de Altamirano, testemuña: 206
-Ramírez, Diego, Adiantado maior de León e Asturias, que confirma o doc.: 61; que confirma o doc.: 67, 75
-Ramírez, Froila, portaestandarte real, que confirma o doc.: 23; testemuña: 24
-Ramírez, García, portaestandarte real, que confirma o doc.: 19
-Ramírez, Xoán, irmán de N. DE GUZMÁN, que confirma o doc.: 75
-Ramirit, Afonso, conde en Barizo, testemuña: 24
-Ramíriz, Froila, que confirma o doc.: 22
-Ramiro, presbítero, testemuña: 1; que confirma o doc.: 2; conde, que confirma o doc.: 15-17
-Ramos, Diego, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 96
-Ramos, Fernando, veciño de VILASELÁN, testemuña: 164
-Ramos, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Ramos, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcirción do doc.: 118, 120-121, 123, 141; cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba do doc: 125, 136, 139, 143; testemuña: 132; o que dá o doc.: 133; referencia histórica: 151-151A: veciño de VILASELÁN, testemuña: 164; crego de MERILLE, destinatario do doc.: 166; veciño de BURELA, testemuña: 203B
-Rangel, Diego, crego de Cuenca, notario ou escriba do doc.: 177, B25
-Ranimiriz, Xoán, testemuña: 9
-Ranimirus, testemuña: 8
-Rebenero, Afonso de, testemuña: 202B
-Recelle, García de, crego de coro de Santiago, testemuña: 78
-Recemel, Afonso de, veciño de PONTEDEUME, testemuña: 123A
-Regis, Xoán, notario ou escriba do doc. do Papa: B7
-Rego, Fernando do, veciño de SALDANXE, testemuña: 170; destinatario do doc.: 207A
-Reguera, Pedro da, veciño de Santiago de CELEIRO, testemuña: 203B
-Reigada, Afonso de, veciño de RIBADEO, testemuña: 194
-Reigosa, Gonzalo de, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 179
-Reigosa, Roi de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Reigosa Pedrosa, Francisco, cóengo, vigairo xeral, autor: 1
-Reymondo, Afonso, escudeiro, fidalgo, referencia histórica: 108; veciño de Mondoñedo, testemuña: 112, 121; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 189
-Reymondo, Diego, mestrescola de Mondoñedo, o que dá o doc.: 116
-Reymondo de Lourenzá, Afonso, veciño de Mondoñedo, testemuña: 121
-Renderico, testemuña: 1
-Rendol, Pedro, testemuña rexia: 90, 101
-Reposta, Diego da, veciño da DEVESA, testemuña: 203B
-Reposta, Fernando da, veciño da DEVESA, testemuña: 153, 203B
-Reposta, Xoán de, veciño da DEVESA, testemuña: 203B
-Rex, Gonzalo de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 161
-Rex, Mirus, que confirma o doc.: 7
-Rezado, Roi, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Riba, Afonso da, veciño de Santiago de CELEIRO, testemuña: 203B
-Ribera, Diego de, notario ou escriba maior de Andalucía, testemuña: 140
-Rica, raíña, esposa de Afonso VII, o que dá o doc.: 15
-Rigueiro, Roi do, veciño de ESPERANTE, testemuña: 188
-Río, Afonso de, cóengo de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 193; veciño de VALCARRÍA, testemuña: 176
-Río, Arias de, mariscal, correxedor de Galicia, o que dá o doc.: 198
-Ripiel, Xoán, propietario, lindeiro: 62
-Rizón, Xoán de, notario ou escriba do doc. pontificio: B21
-Rocín, Lopo, veciño de VALCARRÍA, testemuña: 176
-Rocha, García da, veciño de MERILLE, testemuña: 166
-Rodericus, arcediago, que confirma o doc.: 9
-Roi, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 59, 64, 67-68, 70, 75-76, 78, 80-81, 88, 100, 102-103, 112, 142, 189; o que dá o doc.: 66, 72, 79, 82-83; que confirma o doc.: 22, 65, 67; referencia histórica: 90A; conde de Montistallanor, que confirma o doc.: 11; presbítero, que confirma o doc.: 26; arcebispo de Santiago, que confirma o doc.: 61, 67, 75; referencia de coetaneidade: 115; bispo de Lugo, que confirma o doc.: 22, 24-25, 28, 67; bispo de Uvieu, que confirma o doc.: 21-22, 24-25; bispo de Calahorra, referencia histórica: 112; conde de SARRIA, que confirma o doc.: 19; gardián de Viveiro, testemuña: 48; mordomo do bispo, referencia coetánea: 26; testemuña: 17; doutor en leis, testemuña rexia: 142; frade de CALOBRE, testemuña: 144; alcalde de Mondoñedo, trascrición: 113
-Roi Vélaz, conde, referencia histórica: 67
-Rodrigues, Pedro, cóengo de Mondoñedo, lindeiro: 60
-Rodríguez, Afonso, racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 133, 173, 187, 192; testemuña: 175, 177A, 181-182, 190, 192, 199, 202; cóengo de Mondoñedo, xuíz: 207A; padre cóengo F. BALEA, referencia familiar: 188A; notario ou escriba do doc. de Zamora: 121; notario ou escriba do doc. do rei: 56; home de PAULUCHO, testemuña: 92; prior de San Martiño de XUBIA, o que dá o doc.: 135
-Rodríguez, Álvaro, crego, testemuña: 194; que confirma o doc.: 15; fillo de RODRÍGUEZ SALDANXE, testemuña: 132
-Rodríguez, Costanza, esposa de XOÁN PASTORIZA, destinatario do doc.: 159
-Rodríguez, Diego, curmán de GARCÍA GONZÁLEZ, destinatario do doc.: 115; referencia histórica: 115; home do arcediago, testemuña: 115; procurador de Mondoñedo, testemuña: B10; bacharel en leis, testemuña rexia: 128; doutor, testemuña rexia: 140; crego de coro, testemuña: 199; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183; testemuña: 182
-Rodríguez, Fernando, xastre de VIVEIRO, o que dá o doc.: 141; notario ou escriba do doc., referencia histórica: 202A; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; bacharel, procurador, testemuña: 161; señor de Asturias, testemuña: 24; mordomo do rei, que confirma o doc.: 16, 17; veciño de VILARENTE, testemuña: 127; crego de coro, testemuña: 190; tenente nas torres da lexión, que confirma o doc.: 19; crego, testemuña: 144; notario ou escriba do doc. de San Martiño de Mondoñedo: 94; racioneiro de Lugo, testemuña: 150
-Rodríguez, Ferrant, camareiro do rei, testemuña: 100
-Rodríguez, Gonzalo, fillo de RODRÍGUEZ SALDANXE, testemuña: 12; notario ou escriba do doc. do rei: 112, 189; veciño de Mondoñedo, testemuña: 122; testemuña rexia: 86; que confirma o doc.: 15
-Rodríguez, Gutierre, tenente en Benavente, que confirma o doc.: 22; que confirma o doc.: 21
-Rodríguez, Lopo, cóengo de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: B14-B15; notario ou escriba do doc., testemuña: B14; familiar do abade de MONFERO, testemuña: 144; crego, litigante: 40; propietario, referencia familiar: 77; notario ou escriba do doc., testemuña: B15; notario ou escriba do doc. dos Reis: 205A
-Rodríguez, Maior, propietaria, referencia histórica: 125, 143
-Rodríguez, Mariña, propietaria: 47
-Rodríguez, Martiño, deán de Lugo, testemuña: 34
-Rodríguez, Nuno, portaestandarte real, testemuña: 25
-Rodríguez, Paio, sobriño do bispo don Xil, testemuña: 141
-Rodríguez, Pedro, alcalde de VILAMAIOR, referencia de coetaneidade: 30; alcalde de Viveiro, destinatario do doc.: 56; referencia histórica: 141; cóengo de Mondoñedo, lindeiro: 57; o que dá o doc.: 143; abade, destinatario do doc.: 14; patrón de Xuances, destinatario: B4, B5; chamado ROXO, veciño de Mondoñedo, testemuña: 55
-Rodríguez, Roi, cóengo, destinatario do doc.: 115
-Rodríguez, Sancho, testemuña: 33
-Rodríguez, Tareixa, esposa de ALONSO SAAVEDRA, referencia familiar: 135
-Rodríguez, Xacobe, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: B17
-Rodríguez, Xoán, capelán de Santa María de Viveiro, testemuña: 141; patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5; bacharel, testemuña rexia: 137, 189; crego do VALADOURO, destinatario do doc.: 207a; crego de Viveiro, testemuña: 202A; frade, veciño de VILAMOR, referencia familiar: 178
-Rodríguez Bardas, Xoán, testemuña: 33
-Rodríguez Cariello, Roi, mordomo do rei, que confirma o doc.: 61
-Rodríguez de Aillón, Diego, doutor, Oidor da Real Audicencia: 202A, 202B
-Rodríguez de Balcacere, García, veciño de LUGO, testemuña: 205
-Rodríguez de Benavente, Fernando, que confirma o doc.: 20
-Rodríguez de Braceras, Xoán, crego, notario ou escriba do doc. de Sevilla: 189
-Rodríguez de Bustemeao, Xoán, veciño de MERILLE, testemuña: 166
-Rodríguez de Cabarcos, Lopo, testemuña: 207
-Rodríguez de Estoa, García, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 182, 186-187, 192; destinatario do doc: 190; procurador: 201A
-Rodríguez da Faeta, Pedro, testemuña: 56
-Rodríguez da Goá, María, referencia histórica: 84
-Rodríguez de Landrove, Afonso, referencia histórica: 159
-Rodríguez de Lovia, Fernando, alcalde de ORTIGUEIRA, testemuña: 33
-Rodríguez de Mántaras, Fernando, crego de ABADÍN, destinatario do doc.: 207
-Rodríguez de Medina, Xoán, propietario, referencia histórica: 94
-Rodríguez de Muros, Xoán, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Rodríguez de Navoneira, Xoán, vigairo, testemuña: 123
-Rodríguez de Ourantes, Paio, sobriño do bispo don Xil, testemuña: 141
-Rodríguez de Parga, Vasco, cóengo de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 199-200
-Rodríguez de Párrega, Gonzalo, tesoureiro de Lugo, procurador: 195; tesoureiro de Mondoñedo, procurador: 158
-Rodríguez de Párrega, Pedro, testemuña: 33
-Rodríguez de Pedro de Xove, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Rodríguez de Prabeo, Fernando, mestrescola da catedral de Mondoñedo, procurador: 206-207
-Rodríguez de Prada, Fernando, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Rodríguez do Porto, Xoán, cura de LOIBA, o que dá o doc.: 196
-Rodríguez de Rojas, Xoán, meiriño maior de Castela, que confirma o doc.: 61, 67
-Rodríguez de Saavedra, Fernando, notario ou escriba do doc. de Lugo, testemuña: 196; notario ou escriba do doc, referencia histórica: 202A
-Rodríguez de Saavedra, Lopo, cabaleiro, testemuña: 33
-Rodríguez de Salamanca, Xoán, Dr., testemuña rexia: 140
-Rodríguez de Soutelo, Nuno, arcediago de TRASANCOS, o que dá o doc.: 154, 173, 175, 182; testemuña: 156
-Rodríguez de Soutelo, Roi, arcediago de TRASANCOS, o que dá o doc.: 181
-Rodríguez de Vila de Bares, Afonso, veciño de BARES, testemuña: 168
-Rodríguez de Villalobos, Lopo, que confirma o doc.: 61, 67
-Rodríguez de Viveiro, Pedro, notario ou escriba do doc. do rei: 176
-Rodríguez Douro, Afonso, testemuña: 77
-Rodríguez Ignes, Lopo. testemuña: 97
-Rodríguez Payo, Xil, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Rodríguez Sacido, Fernando, notario ou escriba do doc. de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Rodríguez Saldanxe, Roi, referencia familiar: 132
-Rodríguez Çaco, Xoán, testemuña: 96
-Roi, peleteiro de MEIRA, testemuña: 154
-Rois, Gonzalo, notario ou escriba maior de Castela: 74; que confirma o doc.: 75; notario ou escriba do doc. do rei: 102-103
-Rois, Vasco de, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 154
-Rois de Baeza, Lopo, que confirma o doc.: 67
-Rois de Cámara, Pedro, notario ou escriba do doc. do rei: 68
-Rois de Saldaña, Fernando, que confirma o doc.: 75
-Rois (Ruiz) Sarmiento, Pedro, Adiantado maior en Galicia, destinatario do doc.: 120
-Romero, Sancho, notario ou escriba do doc. do rei: 140
-Romeu, Xoán, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 81, 83-84
-Rosendo, bispo de Mondoñedo, que confirma o doc.: 1
-Rosteit, Emundo, crego diocesano cameracense, testemuña: 180
-Rovira, Nicolao, vigairo de Monier (Zaragoza), testemuña: B22
-Rozas, Xoán de, veciño de VIVEIRO, testemuña: 141
-Rojas, Sancho, arcebispo de Toledo, testemuña: 140
-Roys de Saldaña, Fernando, que confirma o doc.: 61; testemuña: 9
-Ruiz, Lopo, alcalde maior de Sevilla, outorga: 152
-Ruiz, Pedro, alcalde de Galicia, referencia histórica: 141; testemuña rexia: 152
-Ruiz de Alcaraz, Fernando, testemuña: 202B
-Ruiz de Saldaña, Ferrat, que confirma o doc.: 67
-Ruiz Sarmiento, Pedro, Adiantado maior de Galicia, destinatario do doc.: 114

-- S --

-Saa, Diego de, testemuña: 125
-Sabachas, Xoán, veciño de GALEGOS, testemuña: 148
-Sabarico, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 2, 4
-Sabela, raíña de Castela, a que dá o doc.: 198, 202A, 205C
-Sabre, María, propietaria, lindeira: 65
-Sahagún, Fernando, notario ou escriba do doc. de cámara: 198
-Salas, Xoán de, notario ou escriba da bula pontificia: B26
-Salbatus, bispo de Salamanca, que confirma o doc.: 7
-Saldana, Buigo de, que confirma o doc.: 15
-Saldanxe, Roi de, crego de coro, testemuña: 199
-Salgado, Gonzalo, veciño de SALDANXE, testemuña: 170
-Salgado, Pedro, testemuña: 126
-Salgado, Roi, testemuña: 126
-Salgado, Xoán, testemuña: 56
-Salmerón, R. de, testemuña pontificia: B26
-San Clemente, Vasco de, testemuña: 202B
-San Martiño, Martiño, testemuña: 63
-San Paio, Xoán de, propietario, lindeiro: 57, 60
-San Xoán de Ribadeo, Xoán de, veciño, testemuña: 172
-San Xoán de Tuimir, Xoán de, destinatario do doc.: B4, B5
-San Vicenzo, Xoán de, coiteleiro, testemuña: 196
-Santa María Maior, Xoán de, veciño de Mondoñedo, testemuña: 121
-Sancosmede, Diego, monxe de MEIRA, o que dá o doc.: 54
-Sanctius, que confirma o doc.: 4-5
-Sancha, condesa, esposa de ÁLVARO, destinataria do doc.: 16; referencia histórica: 20; irmán de ROI VÉLAZ, referencia histórica: 13; esposa de A. MÉNDEZ GRANDAS, referencia familiar: 96
-Sancha Sánchez, Afonso, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 96-97, 98, 97A, 104, 106, 124; destinatario do doc.: 100, 102-103; referencia de coetaneidade: 105A
-Sánchez, Ferrant, testemuña rexia: 101
-Sánchez, García, testemuña rexia: 128
-Sánchez, Leonel, crego de Viveiro, testemuña: 182
-Sánchez, Martiño, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Sánchez, Pedro, testemuña rexia: 128
-Sánchez, Roi, alcalde de ORTIGUEIRA, testemuña: 33; deán de Mondoñedo o que dá o doc.: 96, 97, 97A, 98; contador maior do rei, o que dá o doc.: 152; irmán de FERNANDO BASANTA, referencia familiar: 171; testemuña rexia: 152
-Sánchez, Sancho, cabaleiro de Santiago, testemuña: 96
-Sánchez, Xoán, testemuña rexia: 74, 103, 119, 142; notario ou escriba do doc. do rei: 119, 142
-Sánchez de Arévalo, Xoán, tenente correxedor de Galicia, o que dá o doc.: 134
-Sánchez de Caldoas, Fernando, que confirma o doc.: 25
-Sánchez del Castillo, García, alcalde maior de Galicia, o que dá o doc.: 130, 161; destinatario do doc.: 128, 131, 133
-Sánchez de Cuenca, Fernando, crego de Cuenca, procurador: B18
-Sánchez da Fonte, Francisco, cóengo de Zamora: 199
-Sánchez de León, Afonso, notario ou escriba do doc. do rei: 152
-Sánchez de Padilla, Roi, deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 183, 187, 189, 193-194
-Sánchez de Ribadeneira, Diego, testemuña: 96
-Sánchez de Ribadeo, Xoán, testemuña: 153
-Sánchez das Ribeiras de Miranda, García, cabaleiro, destinatario do doc.: 54
-Sánchez de Vilachá, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Sánchez de Vilachá, Fernando, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Sanchís de Vasco, Sancho, adiantado maior de Castela, que confirma o doc.: 67
-Sancho IV, 'O Bravo', rei de Castela, o que dá o doc.: 56, 59, 67, 88, 100, 102, 112, 141, 189; referencia histórica: 59, 61, 86-87, 103, 119; referencia familiar: 75, 80; Infante de Castela, o que dá o doc.: 49
-Sancho, fillo de Afonso VII, o que dá o doc. e que confirma o doc.: 15; irmán do rei de Aragón, que confirma o doc.: 21; fillo do Infante don Pedro, que confirma o doc.: 67, 75; conde de Castela, referencia histórica: 120
-Sanchoro, Fernando, referencia familiar: 84
-Sandinus, chamado 'SISNANDI', crego, que confirma o doc.: 6
-San Xiao, Fernando, propietario, lindeiro: 72
-San Xiao, Xoán de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 159, 173, B17, B19
-Santalla, Pedro, veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Santeiro, Gonzalo, veciño de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Sante, Lopo de, destinatario do doc.: 161
-Santiago, Xoán de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154
-Santiago de Magazos, Xoán de, veciño de Viveiro, testemuña: 182
-Sanyoanne, Xoán, crego, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 123A
-Saparo, Xoán do, testemuña: 126
-Sarmiento, García, correxedor de Mondoñedo, xuíz: 201B
-Sarmiento, Pedro, Adiantado maior de Galicia, destinatario do doc.: 113-114
-Sasido, Fernando, propietario, referencia histórica: 96
-Saucio, que confirma o doc.: 3
-Sauaschánez de Zaón, Pedro, o que dá o doc.: 44
-Sayoane, Xoán, cóengo, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 136; testemuña: 39
-Seara, Fernando da, veciño de San Pedro de Viveiro, testemuña: 191
-Sebastianes de Goyos, Roi, cabaleiro, testemuña: 33
-Segura, Afonso de, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: B21-B23; o que dá o doc.: 162-164, 165-166, 167, 169-171, 173-174, 177, B25; referencia histórica: 168, 172, ,175, 177A, 179, 181-182, 186-188, 195, 197, B25
-Seixas, Vasco das, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 173, 181, 183; testemuña: 177; procurador: 153
-Seleiro, Guillén, veciño de Lugo, testemuña: 196
-Sendamirus, presbítero, testemuña: 1
-Sendinus, presbítero chamado 'puricelli', que confirma o doc.: 7
-Senemabo, Xoán, cóengo de Santiago, testemuña: 115
-Senén (?), Roi, referencia familiar: B27
-Senimal, Xoán, cóengo de Santiago, testamenteiro: 115
-Serodó, Pedro, propietario, lindeiro: 65
-Sesmiri, Miguel, que confirma o doc.: 22
-Sidra, Fernando, veciño de Ribadeo, testemuña: 94
-Sillobre, Pedro, arcediago de TRASANCOS, testemuña: 200
-Simón, bispo de Sigüenza, que confirma o doc.: 67, 75; bispo de Badaxoz, que confirma o doc.: 75
-Sirgo, Xoán, veciño de Viveiro, testemuña: 72
-Sisnandi, Arias, arcediago de Salagia, que confirma o doc.:10
-Sixto IV, Papa, referencia histórica: 199-200
-Sol, dona, propietaria: 62
-Soldado, Xoán, referencia histórica: 187
-Soldados, que confirma o doc.: 3, 4
-Solís, Diego de, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 181
-Sonas, Pedro de, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 154
-Soutomaior, Xoán de, mestre da Orde de Alcántara, testemuña: 140
-Soutelo, Gonzalo, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Soutelo, Xil, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 141, 142A; destinatario do doc.: 144; referencia coetánea: B10, B12
-Spello, B. de, notario ou escriba da bula pontificia: B4, B5
-Suano, Santiago de, canón de Narbona, nuncio: B7
-Suárez, Afonso, testemuña: 142A
-Suárez, Álvaro, chanceler de don Gutierre, testemuña: 83
-Suárez, Fernando, xuíz do concello de Castropol: 201A
-Suárez, García, chanceler do rei, que confirma o doc.: 75
-Suárez, Honor, esposa de PEDRO SUÁREZ, destinataria do doc.: 207A
-Suárez, Lopon, procurador do mosteiro de ORREA: 95
-Suárez, Martiño, notario ou escriba do doc. do bispo, transcrición do doc.: 17, 38
-Suárez, Miguel, o que dá o doc.: 63
-Suárez, Pedro, destinatario do doc.: 207A
-Suárez de Deza, Afonso, Adiantado maior de Galicia, que confirma o doc.: 75
-Suárez de Vilaimir, Lopo, testemuña: 95; o que dá o doc.: 154
-Suarius, diácono, primeiro do clero, que confirma o doc.: 7
-Suariz, Pedro, presbítero, que confirma o doc.: 14
-Sueiro (?), arcebispo de Sevilla, que confirma o doc.: 61
-Sueiro, conde, que confirma o doc.: 11

-- T --

-Tareixa, filla do conde ÁLVARO, a que dá o doc.: 17
-Tareixa, esposa de Fernando II, co que dá o doc.: 21
-Teodomiro, bispo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 7
-Tabladolo, Paio, que confirma o doc.: 20; notario ou escriba do doc.: 24
-Tacon, Nuno, que confirma o doc.: 12
-Talavera, Fernando de, bispo de Ávila, comisario apostólico: 206
-Teideriz, Vidramirus, que confirma o doc.: 6
-Teixeiro, Diego, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 177; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 179
-Tendeiro, Bertomeu, veciño de Mondoñedo, testemuña: 201B
-Tenorio, Afonso, adiantado de Cazorla, testemuña: 140
-Tenreiro, Xoán, alcalde de ORTIGUEIRA, testemuña: 33
-Tercio, Fernando, monxe de Chaus (CHAVÍN), destinatario do doc.: B8
-Tesaurio, O., testemuña: 30
-Testa, Xoán, testemuña: 58
-Toledo, Gutierre, mestre de Salamanca, o que dá o doc.: 158
-Tomás, Xoán, cóengo de Mondoñedo, procurador: 36
-Tores, Pedro de, pedreiro, testemuña: 109
-Torquemada, Fernando de, correxedor de Lugo, testemuña: 205
-Torto, Roi, alcalde de GOÁ, testemuña: 122
-Touro, Antón, escudeiro de PÉREZ DE VIVEIRO, testemuña: 152
-Touro, Xoán, referencia familiar: 55
-Trabadea, Xoán, xastre, testemuña: 178
-Trasancos, Xoán de, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Traveso, Diego, testemuña: 201A
-Trigo, Oderico, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Trudiso (?), Tomás, veciño de Mondoñedo, testemuña: 207A
-Tungemarius, presbítero, testemuña: 1
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

U - Z

Mensaje por serba »

-- U --

-Urbán IV, Papa, o que dá o doc.: B3
-Urbán V, Papa, o que dá o doc.: B6
-Urraca, esposa de Fernando II, co que dá o doc.: 19
-Urraca, raíña de Castela, a que dá o doc.: 9, 11; que confirma o doc.: 12; referencia histórica: 13
-Uxío IV, Papa, o que dá o doc.: B16, B18, B19, B20, B27

-- V --

-Vaamonde, Pedro, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 156
-Valán, Xoán, veciño de LABRADA, testemuña de pescuda: 126
-Valcarría, Fernando de, destinatario do doc.: 142A
-Valdivieso, Afonso, bispo de León, destinatario do doc.: 206
-Valadouro, Pedro, dominicano, mestre en Teoloxía, referencia histórica: 125
-Valencia, R. de, notario ou escriba do doc. do Papa: B11- B13
-Vale, Afonso, notario ou escriba do doc. de Viveio, referencia familiar: 141
-Vale, Xoán de, xastre de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Valeriz, Aloitus, diácono, que confirma o doc.: 6
-Valiño, Xoán de, racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A
-Varela, Mariño, testemuña: 56
-Vargas, Fernando, escudeiro e meiriño do bispo, testemuña: 174
-Vasco, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 94; referencia histórica: B4, B5
-Vasco, bispo de Segovia, que confirma o doc.: 61
-Vasco, conde de Estremadura, que confirma o doc.: 20
-Vasco, conde de LIMIA, que confirma o doc.: 21
-Vasco, Arias, testemuña: 23
-Vasco, Domingos, arcediago de Viveiro, o que dá o doc.: 60; testemuña: 60, 66; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 58
-Vasco, Martiño, cóengo, o que dá o doc.: 184
-Vasco, Mendo, testemuña: 23
-Vasco, Pedro, cóengo de Santiago, testemuña: 91
-Vasques de Vaamonde, Ares, vigairo de TRASANCOS, o que dá o doc.: 161
-Vázquez, Afonso, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 177
-Vázquez, Ares, arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 139
-Vázquez, Fernando, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 199; o que dá o doc.: 205A; testemuña: 198; testemuña rexia: 88; pintor, testemuña: 207A
-Vázquez, García, campaneiro de León, testemuña: 106
-Vázquez, Lois, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187
-Vázquez, Martiño, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 173, 175, 181, 183, 192; destinatario do doc.: 185; procurador: 170; testemuña: 177, 179, 182, 193; propietario, referencia histórica: 202A
-Vázquez, Pedro, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 178, 181, 186, 207A; testemuña: 187; crego de BARES, referencia histórica: 187
-Vázquez, Roi, racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187, 190, 192; testemuña: B28; procurador: 191; referencia histórica: 195; xuíz do Foro de Mondoñedo, destinatario do doc.: 145
-Vázquez, Tareixa, destinataria do doc.: 115
-Vázquez de Acuña, Afonso, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 177
-Vázquez de Baamonde, Arias, prestamista de VILLABONA, destinatario do doc.: 138
-Vázquez de Cunna, Lopo, testemuña rexia: 140
-Vázquez de San Lourenzo de Aguiar, Roi, servente de XOÁN DÍAZ, testemuña: 150
-Vázquez de San Vicente, Martiño, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 187
-Vázquez de Vaamonde, Ares, vigairo do bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 133; testemuña: 131. Véxase ademáis VÁZQUEZ DE BAAMONDE
-Vázquez de Vaamonde, Arias, propietario, referencia histórica: 202A
-Vázquez de Vaamonde, Martiño, propietario, referencia histórica: 202A
-Veiga, Afonso de, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Veiga, Afonso da, destinatario do doc.: 207A
-Veiga, Andrés de, veciño de VALIÑO (Mondoñedo), referencia familiar: 107
-Veiga, Fernando, veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Veiga, Xoán da, veciño de Mondoñedo, testemuña: 87A
-Veiga, Lopo de, home de XOÁN NÚÑEZ, testemuña: 121
-Veiga, Pedro de, xurado de Viveiro, testemuña: 141; veciño de Mondoñedo, o que dá o doc.: 107
-Vela, conde, que confirma o doc.: 15
-Velari, Roi, que confirma o doc.: 7
-Vélaz, Roi, conde, o que dá o doc.: 13, 23; destinatario do doc.: 11; referencia histórica: 15
-Vele, Pedro, chanceler do rei, testemuña: 25
-Veles, Pedro, chanceler do rei, destinatario do doc.: 189
-Velidi, testemuña: 11; Véxase ademais: Belidi
-Vello, Fernando, veciño de BURELA, testemuña: 203B; referencia familiar: 81
-Venerís, Antón de, nuncio, colector, o que dá o doc.: 180, 185
-Veremundiz, Suario, diácono, que confirma o doc.: 6
-Veremundo, Pedro, cabaleiro, testemuña: 33
-Veremundus, abade, que confirma o doc.: 8
-Veremundus, fillo de Sanxionis, diácono, que confirma o doc.: 7
-Veremundus, Afonso, arcediago, presbítero, que confirma o doc.: 10
-Vermúdez, Gonzalo, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Vermudiz, Gotier, conde en RÁBADE, que confirma o doc.: 11
-Vermudiz, Roi, que confirma o doc.: 11
-Vermudiz de Luna, Sueiro, que confirma o doc.: 11
-Vermudo, fillo do conde Álvaro, o que dá o doc.: 17
-Verniola, Bertrando de, cóengo de Mondoñedo, referencia histórica: B4, B5
-Viade, Xoán, home do arcediago de MONTENEGRO, testemuña: 141
-Vicente, bispo de Segovia, que confirma o doc.: 15
-Vidal, Afonso, veciño de LOIBA, testemuña: 191
-Vidal, Fernando, veciño de LANDOI, testemuña: 97
-Vidal, Gonzalo, home de XOÁN NÚÑEZ, testemuña: 121
-Vidal, Martiño, deán de Lugo, testemuña: 150
-Vidal, Xoán, notario ou escriba do doc. de Viveiro: 110, 141; deán de Mondoñedo, o que dá o doc.: 53
-Vilalba, María, esposa de XOÁN MIGUÉLEZ, destinataria do doc.: 89
-Vilamaior, Gonzalo, frade, testemuña: 121
-Vilamaior, Roi de, testemuña: 56
-Vilanova, Estevo de, propietario, lindeiro: 124
-Villafátima, Diego de, veciño de Salamanca, testemuña: 158
-Villarmeá, Lopo de, home de AFONSO GÓMEZ, testemuña: 125
-Vimara, presbítero, testemuña: 8
-Viqueira, Roi, veciño de Mondoñedo, testemuña: 122
-Vital, bispo de Salamanca, que confirma o doc.: 21-22, 24
-Vital, Xoán, tesoureiro de Mondoñedo, testemuña: 45
-Vitalis, Afonso, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Vitalis, Pedro, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Vitalis, Xoán, patrón de Xuances, destinatario do doc.: B4, B5
-Vitalis de Santo Estevo, María, patroa de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Vitalis de Tuimir, Xoán, patrón de Xuances, destinataria do doc.: B4, B5
-Viveiro, Pedro, testemuña: 56
-Viveiro, Fernando de, escudeiro de PÉREZ DE VIVEIRO, testemuña: 152
-Vivian, testemuña: 56
-Viviani, Xoán, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 45
-Viviano, mestrescola da catedral de Mondoñedo, testemuña: 33; deán de Mondoñedo, testemuña: 34
-Vixilani, Froila, que confirma o doc.: 7
-Vizoso, Afonso, veciño de VALCARRÍA, destinatario do doc.: 205A
-Vizoso, Martiño, notario ou escriba do doc. de Viveiro: 141
-Vizoso, Pedro, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141; xurado de Viveiro, outorga: 141; notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Vizoso, Xoán, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Vollo, Gómez do, testemuña: 168
-Vones, L., doutro, transcrición do doc.: 10

-- X --

-Xafar, Xoán, que confirma o doc.: 29
-Xacinto, cardeal de Cosmedin, testemuña: B1
-Xeixas: 153
-Xelmírez, Diego, arcebispo de Santiago, o que dá o doc.: 10
-Xelmírez, Didacus, vigairo de Santiago, que confirma o doc.: 9
-Xeloíra, raíña, esposa de Ordoño II, co que dá o doc.: 2-5; consagrada a Deus, que confirma o doc.: 7
-Xeméniz, Diego, que confirma o doc.: 21
-Xerardo, cardeal de Santo Estevo, testemuña: B1
-Xil, Gonzalo, notario ou escriba do doc. do rei de León: 106
-Xil, Pedro, cóengo(?) de Mondoñedo, o que dá o doc.: 205A
-Xil, Roi, irmán de RODRÍGUEZ VILALOBOS, que confirma o doc.: 67
-Xil de Salamanca, Afonso, encargado dos privilexios reais, referencia histórica: 100
-Xil de Vilalobos, Roi, que confirma o doc.: 75
-Xixón, Pedro, lugartenente correxedor de Mondoñedo, o que dá o doc.: 103A
-Xián, abade, que confirma o doc.: 1; arcediago, que confirma o doc.: 14, 10; bispo de TUI, que confirma o doc.: 61; bispo de Córdoba, que confirma o doc.: 61
-Xoán I, rei de Castela, o que dá o doc.: 118-122, 189; transcrición: 137, 142
-Xoán II, rei de Castela, o que dá o doc.: 137, 140, 142, 152, 189
-Xoán II, arcebispo de Santiago, o que dá o doc.: 91
-Xoán II Sebastianes, bispo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 35; referencia histórica: 34
-Xoán, arcebispo de Toledo, que confirma o doc.: 15; bispo de Osma, que confirma o doc.: 15, 67, 75; bispo de León, que confirma o doc.: 15, 18-19-21; bispo de Lugo, que confirma o doc.: 15-16, 18, 19-21, 75; bispo de TUI, que confirma o doc.: 19, 67, 75; bispo de Segovia, testemuña: 140; bispo de Uvieu, que confirma o doc.: 25; irmá de Sancho IV, referencia histórica: 141; capelán do mosteiro de ORREA, testemuña: 148; cardeal de San Paulo, testemuña: B1; cardeal de San Silvestre, testemuña: B1; fillo do infante don Manuel, que confirma o doc.: 61, 75; infante, tío de Afonso XI, que confirma o doc.: 90; referencia familiar: 74, 80, 101; tío de Fernando IV, que confirma o doc.: 67, 75; testemuña rexia: 80; cardeal de San Segio, testemuña: B1; arcebispo de Braga, referencia histórica: 109; presbítero, que confirma o doc.: 26; frade, mestre de MEIRA, o que dá o doc.: 154; frade, enfermeiro de MEIRA, o que dá o doc.: 154; frade, cantor de MEIRA, o que dá o doc.: 154; arcediago, que confirma o doc.: 9; testemuña: 17
-Xoana, esposa de Henrique II das Mercés, referencia familiar: 111
-Xornes, Xoán de, procurador, testemuña: 202B
-Xulio, cardeal de San Cosme, testemuña: B1
-Xusto, abade, que confirma o doc.: 3-4, 5

-- Z --

-Zapateira, María, propietaria, referencia histórica: 202
-Zayón, Gonzalo, veciño de Mondoñedo, lindeiro: 90

-- J --

-Juániz, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 82

-- W --

-Wus, bispo de Zamora, que confirma o doc.: 21, 24

-- Y --

-Yanes, Abril, deán de Mondoñedo, transcrición do doc.: 54
-Yanes, Afonso, notario ou escriba do doc., transcrición do doc.: 189; crego de coro, testemuña: 183; crego de ARGOMOSO, destinatario do doc.: 151A; veciño de Mondoñedo, testemuña: 72; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 96, 133; veciño de Viveiro, testemuña: 141; notario ou escriba do doc., transcrición do doc.: 59; testemuña: 72; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 94; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, referencia histórica: 112; notario ou escriba do doc. do bispo: 57, 66; cóengo de ADOÁIN, destinatario do doc.: 193; servente do bispo, procurador do bispo: 106; camareiro do bispo, testemuña: 121; cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 125; veciño de MARZÁN (Foz), testemuña: 125
-Yanes, Álvaro, crego de coro, testemuña: 133
-Yanes, Bernal, notario ou escriba do doc. do rei: 80
-Yanes, Diego, veciño de RIBADEO, testemuña: 94; crego de coro, testemuña: 133
-Yanes, Domingos, prior de MEIRA, testemuña: 34; crego de COUBOEIRA, testemuña: 114; crego de Mondoñedo, testemuña: 71; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, testemuña: 141
-Yanes, Estevo, cóengo, que confirma o doc.: 29
-Yanes, Felipe, crego de coro, testemuña: 183
-Yanes, Fernando, testemuña rexia: 68, 70, 112, 119, 142, 189; arcediago de Lugo, testemuña: 34; arcediago de ABEANCOS (Lugo), xuíz: 34; notario ou escriba do doc. de Viveiro, referencia histórica: 141; racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 143; alcalde de Ribadeo, testemuña: 94; xuíz do concello de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Yanes, Francisco, cóengo de Mondoñedo, testemuña: 96, 97A
-Yanes, Gómez, testemuña rexia: 141
-Yanes, Gonzalo, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 59, 173, 175, 181, 183, 187, 192; notario ou escriba do doc.: 163, 168; testemuña: 151, 179, 182; lindeiro: 207B; procurador: 178; tenente na LIMIA, en MONTENEGRO, testemuña: 25; veciño de Mondoñedo, testemuña: 95; crego, veciño de PORTOCELO, testemuña: 203B; veciño de Mondoñedo, testemuña: 72; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo, transcrición do doc.: 113
-Yanes, Lopo, racioneiro de Mondoñedo, testemuña: 124; notario ou escriba do doc.: 106; veciño de VALBOA, testemuña: 110, 141
-Yanes, Lourenzo, servente tesoureiro de León, testemuña: 106
-Yanes, Maior, propietaria, lindeira: 71
-Yanes, María, esposa de MARTÍNEZ QUIADA, destinataria do doc.: 77
-Yanes, Martiño, notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 141; racioneiro, notario ou escriba do doc.: 10, 53-54; testemuña: 67; testemuña rexia: 137; que confirma o doc.: 26
-Yanes, Paio, mestrescola de Mondoñedo, transcrición do doc.: 67; cóengo de Mondoñedo, testemuña: 72; mordomo do Cabido, referencia de coetaneidade: 30
-Yanes, Pedro, crego de coro, testemuña: 133; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 72; racioneiro de Mondoñedo, notario ou escriba do doc.: 82-83, 90A; doutor, testemuña rexia: 140; veciño de Ribadeo, testemuña: 94; crego de Mondoñedo, testemuña: 71; crego de San Pedro de Viveiro, testemuña: 176; que confirma o doc.: 10; Pedro, chamado 'ORELLA', testemuña: 67
-Yanes, Roi, cóengo de Mondoñedo, destinatario do doc.: 90A; testemuña: 67, 89; testemuña rexia: 120
-Yanes, Xacobe, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Yanes, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143; testemuña: 72, 141; notario ou escriba do doc. de Mondoñedo: 67, 87A, 133; testemuña: 189; racioneiro de Mondoñedo, o que dá o doc.: 173, 183, 187, 192; testemuña: 177, 179, 182, 190, 192; cóengo, prior de San Martiño de Mondoñedo, testemuña: 94; testemuña rexia: 88, 102; crego de SANTO ADRIÁN DE VEIGA, testemuña: 135; crego do coro, testemuña: 205A; alfolineiro de Viveiro, o que dá o doc.: 141; crego de LOBOSO, testemuña: 178; veciño de Mondoñedo, testemuña: 195
-Yanes, Aferça, Afonso, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Yanes Beche, Pedro, xuíz de ORTIGUEIRA, testemuña: 33
-Yanes Beserra, Gonzalo, crego de VILABOA, referencia histórica: 138
-Yanes de Aguilar, Gonzalo, que confirma o doc.: 67
-Yanes de Burela, Xoán, cóengo de Mondoñedo, o que dá o doc.: 143
-Yanes de Cabanela, Diego, propietario, referencia histórica: 155
-Yanes de Cervo, Xoán, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Yanes de Lago, Pedro: 97
-Yanes de Libradena, Afonso, veciño de LANDOI, testemuña: 97
-Yanes de Montenegro, Pedro, testemuña: 33
-Yanes de Orreo, Pedro, propietario: 48
-Yanes de Portomarín, Petrus, que confirma o doc.: 12
-Yanes das Ribeiras de Sante, Afonso, propietario, referencia histórica: 90A
-Yanes de Santo Andrés, Afonso, veciño de MASMA, testemuña: 173
-Yanes de San Martiño, Pedro, notario ou escriba do doc., testemuña: 187
-Yanes de Segade, Afonso, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Yanes de Valcarría, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Yanes de Vale, Afonso, testemuña: 187
-Yanes de Valle, Martiño, notario ou escriba do doc. de Viveiro, testemuña: 141
-Yanes da Vila de Bares, Xoán, testemuña: 187
-Yanes de Vilafranca, Afonso, notario ou escriba do doc. apostólico: 182
-Yanes Ferça, Afonso, xurado de Viveiro, o que dá o doc.: 141
-Yanes Iaurín, Xoán, testemuña: 57
-Yanes Manso, Gonzalo, notario ou escriba do doc. apostólico: 191
-Yanes Vasques(?), Fernando, testemuña rexia: 103
-Yanes Vasques, Ferrat, testemuña rexia: 90
-Yanes Vázquez(?), Ferrat, testemuña rexia: 101
-Yanes Verdillón, Afonso, testemuña: 67
-Yanes Vizoso, Afonso, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Yanes Vizoso, Fernando, xurado do concello de Viveiro, destinatario do doc.: 141
-Yanes Vizoso, Xoán, veciño de Viveiro, testemuña: 141
-Yáñez, Afonso, notario ou escriba do doc., transcrición do doc.: 17
-Yáñez, Pedro, chamado 'ESQUERDEIRO', o que dá o doc.: 57
-Yáñez, Xoán, crego de LOBOSO, o que dá o doc.: 207A

--------------------------------------------------------------------------------------
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

HISTÓRICA PONTE DO PASATEMPO

Mensaje por serba »

A Ponte do Pasatempo de Mondoñedo:

Foto antigua:
http://www.enxenio.es/pagus/Museum/VerP ... %26orden=1

Foto reciente:
http://www.enxenio.es/pagus/Museum/VerR ... &idioma=es

Me ha parecido oportuno dejar los enlaces para facilitar la búsqueda a los que quieran informarse.

Sala de consulta:
http://www.enxenio.es/pagus/Museum/GoToSearch.do

MUSEO VIRTUAL DE MONDOÑEDO: (Sala de Exposiciones)
http://www.enxenio.es/pagus/Museum/Main.do
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Mensaje por serba »

Importantísima fue la presencia de muchos Ares en la etapa medieval mindoniense y recordando uno de los renglones anteriores de este hilo que habla de los Ares:

<<-Aras. Véxase tamén Ares, Arias (Aras é unha variante do nome Ares, moi frecuente na Idade Media. Pode que fose, tamén, unha variante de Arias, que, pola súa vez, é unha variante do nome AIRAS. Calquera destas formas circulan, frecuentemente, como apelidos, nesta colección diplomática.)>>

Expongo un breve resumen sobre GÓMEZ ARES DE CASTROVERDE, destacado y acaudalado personaje que aparece muchas veces en la historia de Mondoñedo.
D. Eduardo Lence Santar y Guitián, en uno de sus artículos, aporta muchos datos sobre este Ares.

GÓMEZ ARES DE CASTROVERDE

Fue Regidor de Mondoñedo, gran adinerado con muchos bienes (viñas en Lourenzá, diferentes bienes en las 3 parroquias (actualizados): San Tomé, San Xurxo y Santo Adrao de Lourenzá. Minas de hierro en Ferreira -Sta. M.ª Maior, Mondoñedo-. Hizo importantes cesiones al Hospital de Mondoñedo, a la Cofradía de la iglesia de Bretoña, con misas, responsos, etc.

En 1553 estaba casado con D.ª Inés Fernández, y vivía en las casas que comprara a Pedro Moreiras, en la Rúa dos Ferreiros, más tarde llamada Calle Lodeiro Piñeiroa. Otorga testamento el 5/4/1553 y menciona "la Capilla de los Ares" donde se hallaban enterrados los hijos del testador.

Aparece el nombre de dos de sus sobrinos: Alonso López da Pena y Mateo Teijeiro .
Además, <<avincula a favor de Germán Díaz Teijeiro (de Santo Adrao de Lourenzá), el lugar de Teijeiro, con casas, viñas, heredades... etc.>>

El resto de sus bienes los cede a la ciudad de Mondoñedo <<a fin de comprar al Rey el servicio ordinario, con lo cual quedaron libres de pechos los mindonienses que no eran nobles>>.

Extraído lo anterior del libro 'Mondoñedo, regreso al pasado'. Tomo VI, ps. 133 y 134.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Otro ARES de Mondoñedo: 1366

Mensaje por serba »

D. PEDRO ARES, era Arcediano de Mondoñedo en 1366

Aparece en uno de los documentos más antiguos del Convento de Santa Clara de Ribadeo. Por desgracia, tras el gravísimo incendio ocurrido el 11/8/1554 y el posterior arrase por parte de los franceses en 1809, se arruinó gran parte del archivo.

<<D. Ruy Sánchez, Arcediano de Santiago y canónigo de Mondoñedo, en 1366, dio a D. PEDRO ARES, Arcediano de Mondoñedo 80 maravedís cortos "por las vinhas que tomaron aa dita aministraçión en Ribadeu para faser o moesteyro de Santa Crara"... Diego Pico, en 1389, deja "a Santa Crara para a obra X moravetinos de Burgo"... Pedro Gómez, carnicero, vecino de Vilamaior (Mondoñedo) otorga testamento el 12/4/1400, manda ser enterrado en el claustro de la Catedral, y deja "a Santa Crara, de Ribadeu, des morabetinos>>.

Extraído lo anterior del libro "El Monasterio de Santa Clara de Ribadeo".
[Con anterioridad se sabe que las clarisas de Ribadeo profesaban la regla dada por el Papa Urbano IV el 18/10/1263, hasta mediados del siglo XVI. Debieron tener su primitiva 'casa' en la zona de Ribadeo llamada antiguamente Santiago de Vigo, supuesta zona de primeros pobladores, cerca del muelle de Porcillán].

Relacionado con la historia de Mondoñedo, aparece en multitud de ocasiones los nombres de antiguos cotos, bastante difíciles de localizar si no tenemos ninguna referencia. En el libro "Mondoñedo, regreso al pasado", se mencionan los siguientes:

- COTO DE VILACESAR, en San Pedro de Benquerencia -Concello de Barreiros, Lugo- Era señorío de la mitra de Mondoñedo, aún existía en 1718. Tomo I, ps: 222 a 225, etc.

- COTO DE OUTEIRO (Otero), en la parroquia de Santiago de Mondoñedo. Perteneció a la CASA DE VAAMONDE, del mismo y parte de las parroquias de MASMA y Santa María Mayor eran del Monasterio de San Salvador de Lourenzá.

- COTO DE VILAGABE, pertenecía al cabildo mindoniense, en la parroquia de SAN PEDRO DE MOR -del actual Concello de Alfoz, Lugo-

- COTO DA FOZ, en la antigua jurisdicción de BRETOÑA, en la parroquia de Santa María de Bretoña.

- COTO DE MIÑOTELO, en la parroquia de San Martiño da Guarda -debe tratarse del actual San Martiño de A Guarda, Concello de Pastoriza, Lugo-.
En 1701 eran dueños de los últimos dos cotos referidos D. DIEGO TEIXEIRO DE AGUIAR, Regidor de Mondoñedo y su esposa D.ª MARÍA DE ESTRADA Y ROJAS

- COTO DE PEREIRAS, 'couteiras del Monasterio de Vilanova de Lourenzá', en la parroquia de San Xusto de Cabarcos.

- COTO DE SAN XULIÁN DE CABARCOS, en San Xulián de Cabarcos; ésta y la anterior parroquia son del Concello de Barreiros, Lugo. En 1641 este coto pertenecía a D. SANCHO PARDO DE LANZÓS, Caballero de Calatrava, c. c. D.ª Ángela de Miranda Ponce de León.
En la antigua jurisdicción de S. Xulián de Cabarcos, compuestos por las dos parroquias de S. Xusto de Cabarcos y S. Xulián de Cabarcos, el 4/10/1772 era Juez ordinario y de residencia D. Fernando Antonio González Santar, descendiente de ALVAR GONZÁLEZ SANTAR, de la CASA DE SANTAR, el cual el 8/4/1497 obtuvo Real Ejecutoria de Hidalguía.

- COTO DE FONTAO, en la antigua jurisdicción de Foz y Santa Cilla do Valadouro, ubicado en Santa Cilla -antiguamente Santa Cecilia-. Estuviera aforado a partir del 23/1/1685 a D. Antonio Moscoso y Omaña.

- COTO DE SERÉ, en la antigua jurisdicción de Riotorto, mencionado en los años 1344 y 1358. El Coto de Seré de las Somozas fue incorporado más tarde a la Casa de Sansadorniño -San Sadorniño-

- COTO DE ALDIXE, en Abadín.

- COTO DE ANDIÓN, Silva (Santiago), Concello de Pol.

- COTO DE XERDIZ, en Santa María de Xerdiz -Concello de Ourol-, en 1797 pertenecía a D. PEDRO NOLASCO DE CORA. Tenía 952 almas y un juez.

PD: Estos son los que he anotado, tal vez hubiera más. Si alguien puede facilitar más información se puede recopilar todo lo que sea posible.
Última edición por serba el 31 Mar 2009, 09:26, editado 1 vez en total.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Re

Mensaje por serba »

Hola:

Me gustaría saber si alguien tiene la genealogía de los siguientes caballeros que vivían en 1392, aparecen siempre relacionados con las posesiones del obispado de Mondoñedo. Los 3 tenían cuadrillas de peones.

- FERNÁN RODRÍGUEZ DE AGUIAR.

- LOPO DÍAZ TEIXEIRO.

- ARES FERNÁNDEZ DE MIRANDA. -¿Será el antiguo Ares, de Vilaboa o el de Goios, ambos del Concello de A Pontenova-Lugo?

También quiero preguntar ¿cómo se modifica el ancho de esta página del foro para que no salga desencajada?. Resulta algo incómodo mover la barra de desplazamiento para leer el final de cada renglón. Gracias.


Saludos
Poblada soledad es hoy el mundo.
Lamas
Foreiro Maior
Foreiro Maior
Mensajes: 148
Registrado: 29 Sep 2005, 09:00

Re: Re

Mensaje por Lamas »

serba escribió:
Me gustaría saber si alguien tiene la genealogía de los siguientes caballeros que vivían en 1392, aparecen siempre relacionados con las posesiones del obispado de Mondoñedo. Los 3 tenían cuadrillas de peones.

- FERNÁN RODRÍGUEZ DE AGUIAR.

-
Del libro El Mariscal Pardo de Cela (de Eduardo José Pardo), página 109:

"Tomaremos como cabeza de la genealogía mariscaliana al famoso caballero de la Banda, Ares Pardo, cuya hija casó con Lope Núñez, hermano del I Sr. de Andrade Fernán Pérez "o boó". Hija de éstos fue Sancha Núñez que casó con Alonso López de Bolaños, que tuvieron por hijo a otro Ares Pardo de Cela, padre de D. Juan Núñez Pardo de Cela "el viejo" padre del Mariscal.

Juan Núñez Pardo de Cela estuvo casado con Teresa Rodríguez de Aguiar, de la Casa de Aguiar. Sres. de los Cotos de Reboleyras, Iustás, Canedo, Gayoso y Saa, e hija de Fernán Rodríguez de Aguiar, a quien Fernando Saavedra hace Camarero Mayor del Rey Alfonso XI."
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Mensaje por serba »

Muchas gracias, Lamas.

Acabo de recordar que debe aparecer alguno de ellos en el libro de Vasco de Aponte. Muchas veces acabo antes preguntando en el foro que buscando los apuntes.

Saludos
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
lamigueiro
Foreiro Maior
Foreiro Maior
Mensajes: 344
Registrado: 30 Oct 2001, 09:00
Ubicación: Ferrol
Contactar:

Fernán Rodríguez de Aguiar

Mensaje por lamigueiro »

Existe outro Fernán Rodríguez de Aguiar neto do citado por Lamas, fillo de Inés Fernández de Aguiar (filla de Fernán Rodríguez I), e Diego González de Saavedra. Iste Fernán Rodríguez II, ten un irmán chamado Gonzalo de Saavedra desposado con Aldara Díaz de Neira sendo pais entre outros de un Fernán Rodríguez III de Aguiar. Datos citados polo investigador Manuel Vázquez Seijas.
Lamigueiro ©
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Lopo Díaz Teixeiro

Mensaje por serba »

Muchas gracias, Lamigueiro, siento haber olvidado que ya me habías ayudado anteriormente con Lopo Díaz Teixeiro en el foro, en este caso en mi otra pregunta aparecía con un nombre similar que me ha despistado muchísimo:
López Díaz de Teijeiro.
Lamigueiro escribió:Hola Serba,

A familia Teixeiro é orixinaria do Obispado de Mondoñedo. En 1406 López Díaz de Teijeiro donaba ó Obispo Mondoñedo a terrería de Cabarcos; os seus esuceiros aparecen citados nun documento do mosteiro de Lorenzana, que leva data de 1448.

Anteriormente existe unha doazón que fixo Aldonza Sánchez de Teixeiro muller que doi de Diego López, con consentimento dos seus fillos Fernán Díaz, Lopo´Díaz e Pedro Díaz o abade Juan Pérez de varias propiedades, e que íste usufructuase por toda a vida despois da súa morte a chamada "Casería de Teixeiro"

Fontes: Señores y Campesiños en Galicia siglos XIV-XVI de María xosé Rodriguez. Editado por Pico Sacro

Si buscas datos dos Teixeiro intenta buscar documentación referente o mosteiro de Lourenzana.
-Publicado: Xov Xul 21, 2005 4:15 am Asunto: Lope Díaz Teixeiro-
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Visita virtual a la Catedral de Mondoñedo

Mensaje por serba »

Hola:

Añado a continuación el enlace directo para ver la Catedral de Mondoñedo: Museo, sacristía, rosetón, capillas, altar, exterior, órgano y claustro; gracias a la iniciativa de Turgalicia.es.

http://www.turgalicia.es/fotos/IMAGENES ... index.html
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Re: Edad Media -Mondoñedo-

Mensaje por serba »

Hola:

Aunque no se ajusta al título del hilo, por tratarse de etapa posterior, anoto lo publicado hoy por La Voz de Galicia en la edición digital de la portada del apartado A Mariña.

"El Seminario de Mondoñedo custodia joyas bibliográficas"

ANA F. CUBA

La biblioteca conserva unos 20.000 volúmenes de antes del siglo XVIII

La cifra me parece impresionante, por supuesto.
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Carlos Andrés González Paz -CSIC-

Mensaje por serba »

Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Ordenanzas dos mercados mindonienses -desde 1461-

Mensaje por serba »

Publicado por Xosé Isidro FERNÁNDEZ VILALBA.

http://www.terraetempo.com/artigo.php?a ... &seccion=5
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Xosé Ramón Fernández Pacios: 'De normandos e bispos santos'

Mensaje por serba »

Xosé Ramón Fernández Pacios
De normandos e bispos santos
http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=3539&seccion=5
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

A Provincia de Mondoñedo. Extensión e lindes

Mensaje por serba »

Xosé Isidro Fernández Vilalba
A Provincia de Mondoñedo. Extensión e lindeshttp://terraetempo.com/media/img/Fonte%20Vella..jpg http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=3571&seccion=5
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Tese de doutoramento de Carlos Andrés González Paz

Mensaje por serba »

Martes, 02 de febreiro de 2016

9.30 - Lectura e defensa da tese de doutoramento de Carlos Andrés González Paz titulada 'O Bispado de Mondoñedo na Idade Media: Territorio, Comunidade e Poder' e dirixida por Carlos Baliñas Pérez

Salón de graos da Facultade de Humanidades (Lugo)

http://xornal.usc.es/xornal/cal_axendas ... calView=-1
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

Re: Tese de doutoramento de Carlos Andrés González Paz

Mensaje por serba »

Unha investigación sobre a fase inicial da formación da diocese de Mondoñedo achega novas luces á historia do territorio galego

A tese de González Paz, dirixida por Carlos Baliñas e presentada en Humanidades, estuda o territorio rexional galaico nas estruturas eclesiásticas de Mondoñedo

http://xornal.usc.es/xornal/acontece/20 ... _0035.html
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

O investigador do CSIC Carlos Andrés González Paz fala da súa tese de doutoramento

Mensaje por serba »

O investigador do CSIC Carlos Andrés González Paz fala da súa tese de doutoramento

Entrevista en Radiofusión - http://173.255.131.18/audio/090216GONZALEZ.mp3
Poblada soledad es hoy el mundo.
Avatar de Usuario
serba
Foreiro Ilustre
Foreiro Ilustre
Mensajes: 19875
Registrado: 29 Sep 2004, 09:00
Ubicación: Mos

2 Guiomar Afonso, vnas. de Mondoñedo, ¿abuela y nieta?

Mensaje por serba »

¿La Guiomar Afonso que fue esposa de Xoán Fremoso fue abuela de la homónima c. c. el escudero Roy Sanjurjo?

La 1ª y su marido fallecieron con anterioridad al 20-10-1342 -t. a: Afonso Eanes, notario de Vilamaior (actual Mondoñedo) que vende sus casas en A Rúa da Fonte, Mondoñedo; en dicha fecha-.
[Enrique Cal Pardo, "Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo. Transcrición íntegra dos documentos". Doc. 93]

La 2ª, y su marido, también eran vecinos de Vilamaior, ambos documentados en el año 1420, recibiendo en foro el casal de Avesada con la heredad de Requeixo (Santo Adrao de Lourenzá). Ambos fueron padres de Constanza Rodríguez.

[Enrique Cal Pardo, "Tumbos de la Catedral de Mondoñedo. Tumbo Pechado. Transcripción íntegra de sus documentos". Deputación Provincial de Lugo. 2006; p. 231]
Poblada soledad es hoy el mundo.
Responder