Página 1 de 1

"Álbum da Ciencia: 30 nomes e as súas achegas"

Publicado: 19 Feb 2019, 20:01
por serba
Esta publicación presenta unha selección de 30 nomes que salientaron pola súa relevancia, orixinalidade ou representatividade no eido da ciencia galega. A edición mostra unha versión divulgativa das súas biografías, elaborada a partir dos textos publicados no proxecto
Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega, que se pode consultar integramente na web


http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4328

- viewtopic.php?f=6&t=7887