Página 1 de 1

Cacheda

Publicado: 23 Jun 2005, 01:14
por Sic-ario
CACHEDA

Significado:
Non sei o significado de este termo.
Orixe:
Descoñezo a súa orixe, pode ter orixe toponímica.

Distribución Xeográfica:
- En Galicia
- Provincia de Pontevedra atopamos 180 persoas, nos concellos de Vila de Cruces, Lalín e Sanxenxo.
- Provincia de A Coruña atopamos 61 persoas, case exclusivamente nos concellos de Santiago e A Coruña.
So atopamos 5 persoas na provincia de Ourense e 1 persoa na provincia de Lugo.

- En España
A nivel do estado español podémolo atopar (por mor da emigración) en Guipúscoa, Valencia, Biscaia, Barcelona, Asturias, etc. Un total de 296 persoas atopamos co apelido CACHEDA.

- En España (Guías Telefónicas)
Da consulta en Infobel 2004 atopamos en Pontevedra 71 aboados. Un total de 139 aboados atopamos con CACHEDA de primeiro ou de segundo apelido.

TOPONIMIA:
No se atoparon en Galicia lugares coa grafía CACHEDA.

DOCUMENTOS do A.R.G.:
Non se atoparon documentos.

Fontes: Infobel España 2004 (Guía Telefónica), Arquivo do Reino de Galicia, Diccionario Cumio da Lingua Galega, e outras.